Puheenjohtajan blogi: Liiton vuosi 2017

Julkaistu la 30. joulukuuta 2017
Takaisin uutisarkistoon

Liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen käy blogissaan läpi SEULin vuotta 2017.

Paljon puhuttu elektroninen urheilu on jälleen saavuttanut korkeamman tason suomalaisessa yhteiskunnassa ja loppua sen kasvulle ei ole näkyvissä. Enemmän ja isompia turnauksia, mielettömiä pelaajien ja joukkueiden suorituksia, uusia tapahtumia, toimijoita, oppilaitoksia sekä muita ilmiöitä, jotka ovat nostaneet lajin profiilia harrastuksena ja kilpailumuotona. Tuskin kukaan uskoi, että elektroninen urheilu ilmiönä tai etenkin Lasse Urpalaisen maaginen turnausvoitto päätyisi suomalaisen urheiluyhteisön arvostamaan urheilugaalaan ehdokkaaksi jo vuonna 2017. Näin kuitenkin vain kävi, lajiin liittyvä ilmiö on kahdessa kategoriassa ehdolla!

Liiton näkökulmasta vuosi on ollut työntäyteinen ja haastava, sillä nyt on tehty vuoden aikana enemmän asioita kuin millään edellisellä toimikaudella. Uusia toimijoita, projekteja ja hankkeita on ollut ja tullut paljon. Iso kiitos hallitukselle, aktiiviselle toiminnanjohtajalle ja luovana johtajanakin tituleeratulle projektikoordinaattorille, kehitystä on tapahtunut ja oppia on otettu. Uusi strategia jonka jäsenet liittokokouksessa hyväksyivät, linjaa hyvin pitkälle sen miten seuraavien vuosien toiminta suunnitellaan. Sekin on tämän vuoden tuotos.

Liiton jäsenten määrä kasvoi toimintavuoden aikana huomattavasti, yhteensä viidellätoista! Monelle on selkeästi tarve olla tekemässä yhdessä. Merkittävää oli myös useiden perinteisen urheiluseurojen osallistuminen ja e-urheilutoimintojen käynnistäminen. Jäsenten tehtävä liitossa on äärimmäisen tärkeä, koska niillä on valta määrittää liiton ydintoiminta ja sen suunta. Jäsenet ovat muutenkin lisänneet yhteistyötä toistensa välillä, mikä on ollut helpottavaa nähdä. Yhdessä on helpompi kasvaa kun resursseja ja ideoita toteuttamiseen on enemmän, tämän ymmärtäminen toiminnan kasvaessa on tärkeää.

Kuluneen vuoden aikana on huomattu myös, että milloinkaan ei voi viestiä tarpeeksi liiton toiminnasta. Koska varmasti monilla pelaajilla tai toimijoilla ei ole välttämättä täyttä näkemystä siitä, mitä liitto yhteiskunnallisesti vaikuttavana ja e-urheilun toimintaa tukevana järjestönä tekee, summaan lyhyesti kuluneen vuoden tässä. Alla on siis pintaraapaisu kaikkeen siihen, missä olemme olleet mukana.

Toiminta

Alkuvuodesta liitto palkkasi kaksi työntekijää, toiminnanjohtajan tekemään yleistä hallinnollista työtä ja myöhemmin projektikoordinaattorin. Tämä päivittäinen työ on ollut elintärkeää liiton toiminnan onnistumisessa.

Vuoden aikana tuimme jäseniemme toimintaa toiminnallisesti ja muutamaa myös pienesti taloudellisesti. Rahaa ei kuitenkaan siirtynyt jäsenille vaan korvasimme sovitut kulut, ennalta määriteltyyn asiaan liittyen. Autoimme nostamaan pystyyn uusia yhdistyksiä, tuimme eSM-kilpailujen operaattoreita ja kustansimme omasta tapahtumaedustuksestamme korvaukset muutamille tapahtumaorganisaatioille.

Pelaajien edunvalvonta liitossa, teimme puolustusvoimien kanssa yhteistyötä pelaajien osalta. Suositimme muutamille huippupelaajille lykkäystä ja esityksemme e-urheilun lisäämisestä urheilukoulun lajeihin hyväksyttiin. Aloitimme neuvottelut lajiimme liittyvistä lakimiespalveluista joita pelaajille voidaan jatkossa tarjota. Julkaisemme ensi vuonna työstetyn pelaajasopimuspohjan organisaatioille ja siihen liittyvät ohjeistukset. Selvitimme ristiriitaisia tilanteita organisaatioiden ja pelaajien välillä. Verottajan e-urheilijan verotuspäätöksen avulla teimme taustatyön ja pystytimme pelaajille mahdollisuuden sijoittaa palkkioita urheilijan rahastoon. Moni muukin asia, kuten eSM-kilpailut, elektronisen urheilijan polku, urheiluopisto- ja koulutussektorin yhteistyö vaikuttaa myönteisesti pelaajien oloihin. Jatkamme uusien ideoiden ja vanhojen hankkeiden osalta pelaajien eteen tehtävää suoraa edunvalvontatyötä.

Hankkeista, aloitimme vahvan yhteistyön Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian kanssa. Kainuu tekee tällä hetkellä paljon työtä elektronisen urheilun edistämiseksi erilaisilla hankkeilla. Kiitos myös muille aktiivisille koulutus-/urheilutoimijoille kuten Yrkesinstitut Prakticum, Ahlman ja eri urheiluopistot. Vuoden aikana saimme onnekkaina tutustua, konsultoida, auttaa ja osallistua useiden eri koulutussektorin toimijoiden kanssa elektronisen urheilun opetustoiminnan kehittämiseen. On syytä muistaa, että liiton rooli on pääosin tukea tällaista toimintaa ja nostaa sitä yhteiskunnallisesti esiin. Kentällä on puolestaan vastaava rooli operatiivisen työn toteuttamisesta, on se sitten liiketoimintaan tai vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa.

Liitto toteutti tuomarikoulutuksen ja valmentajan polun suunnittelu aloitettiin. Vaihdoimme myös pelaajarekisterimme Olympiakomitean Suomisport-palveluun ja sen kehitys on ollut aktiivista. Avoimella rajapinnalla pelaajarekisteriä on helppo hyödyntää jatkossa eri turnausjärjestelmien kanssa. Haemme ensi vuodelle kahta erillistä hankerahoitusta, tuomari- ja valmentajakoulutusten kehittämiseen sekä toimijoiden edunvalvontaan.

Nuorisotoiminta on edelleen liiton keskiössä, sillä pelaajista suurin osa on vielä nuoriin lukeutuvia. Ruohonjuuritaso ja kilpapelaamista harrastavat pelaajat on pystyttävä huomioimaan jatkossakin. Teimme yhteistyötä eri nuorisotoimijoiden ja pelikasvatustoimijoiden kanssa. Osallistumme Helsingin nuorisopalveluiden kilpapelaamisen vihapuhetta ehkäisevään hankkeeseen ja haluamme edistää yhdenvertaisuutta digitaalisessa pelaamisessa. Peli- ja mediakasvatus on tärkeä asia, myös aikuisille.

Julkaisut

Liitto toteutti vuoden 2017 aikana useita julkaisuja. Strategia on näistä kattavin. Se määrittää oman toimintamme tarkoituksen vuosille 2018-2022. Jäsenten on tätä kautta myös helpompi ymmärtää liiton suuntaviivat ja mittaroida liiton toimintaa.

Päivitimme verkkosivujamme laajasti ja lisäsimme tietoutta eri palveluista. Urheilijan rahaston lisäksi julkaisimme verotusohjeistuksen pelaajille ja turnausjärjestäjille. Lähdimme rakentamaan lisäksi pelaajasopimuspohjaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. Käynnistimme hankkeen jossa rakennamme yhdessä kolmannen osapuolen kanssa kattavaa turnausjärjestelmää, jonka kaikki jäsenemme voivat ottaa käyttöön ja keskittää siten tapahtumia, tuloksia ja joukkueita. Järjestelmän ensimmäinen versio on lähes valmis ja testaus alkaa tammikuussa 2018.

Meillä oli tarkoitus tehdä jo tänä vuonna kilpailuohjesääntöön antidoping-ohjeistus ja aloitimme keskustelut suomen eettisen urheilun keskuksen (ent. antidopingtoimikunta) kanssa. Päädyimme kuitenkin eri odotusten pohjalta ratkaisuun, jossa toteutamme tämän lisäksi ensi vuonna myös yhdenvertaisuuteen ja ottelumanipulaatioon liittyvän ohjelman kokonaisuudessaan.

Kilpailupuolella pelisääntöjen päivittämisen ja uusien pelien sääntöjen lisäksi tehtiin eSM-kilpailuja varten ensimmäistä kertaa liiton yleinen kilpailuohjesääntö, jota on jo muutamaan kertaan päivitetty. Jatkamme näiden dokumentaatioiden päivittämistä ja kehittämistä, sillä ne määrittelevät keskeiset raamit turnausten järjestämiselle ja pelaajien oikeudenmukaiselle kohtelulle.

Julkaisimme vielä vuoden loppuun tapahtumanjärjestäjän oppaan rinnalle laajan turnausjärjestäjän oppaan, jolle on varmasti ollut kysyntää. Pitkään työstetty, Juho Niemisen toteuttama projekti on nyt päätöksessään, kiitos kaikille mukana olleille!

Viestintä

Liitto lisäsi kuluneena vuonna sosiaalisen median näkyvyyttään perustamalla Discord-kanavan keskusteluun ja instagram-kuvapalvelutilin kuvia ja keskustelua varten. Lähetimme jäsenillemme jäsenkirjeitä, joissa kerroimme avoimesti toiminnastamme koostetusti. Perustimme tuotetulle medialle mediapankin, joka on avoimessa käytössä kaikkien toimijoiden kesken. Liittohallitus, työntekijät ja liiton jäsenet osallistuivat verkossa käytävään keskusteluun aktiivisesti.

Uutisoimme toiminnastamme enemmän kuin aiemmin. Julkaisimme myös jäsenten lähettämiä uutisia, tiedotimme isoista kilpailusuorituksista ja pyrimme tuomaan suomalaisia pelaajia esille yhteiskunnallisesti. Brändäsimme ja markkinoimme kansallisia mestaruuskilpailuja omatoimisesti, samoin maajoukkuetoimintaa.

Keräsimme vuoden aikana paljon palautetta elektronisen urheilun toiminnasta ja haimme aktiivisesti lisää tapoja tehdä tehokkaampaa viestintää. Tähän yhtenä ratkaisuna rekrytoimme opinnäytetyön tekijän joka tutkii liiton tapoja vaikuttaa viestinnällisesti ja rakentaa meille kattavan viestintäsuunnitelman.

Yhdistimme paljon ja useita toimijoita keskenään yhteydenottojen kautta. Annoimme useita haastatteluja tai lausuntoja erilaisiin opinnäyte-, lopputöihin sekä tutkimustyöhön. Esiinnyimme mediassa elektronisen urheilun puolesta lukuisia kertoja ja välitimme median pyyntöjä ja haastatteluja suoraan pelaajille ja muille toimijoille.

Tapahtumat

Osallistuimme lähes kaikkiin suomalaisiin isompiin e-urheilu- ja verkkopelitapahtumiin, joko olimme läsnä verkostoitumassa tai sitten teimme vaihtoehtoisesti omaa toimintaamme tapahtumassa.

Liitto organisoi vuoden eSM-kilpailut yhteen verkkosivustoon ja markkinoi kilpailuja. Järjestimme sääntömääräiset liittokokoukset ja pienimuotoisen iltatilaisuuden jäsenille, pelaajille ja yhteisötoimijoille. IESF:n MM-turnaus ja maajoukkueen matka sitä kohti olivat meille myös tärkeitä etappeja, vaikkei menestystä tänä vuonna tullutkaan. Maajoukkueella ja Suomen maakohtaisella kilpailuedustuksella on oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Jatkamme muutenkin kansainvälistä yhteistyötä ja pyrimme jakamaan tietoa muiden pohjoismaitten liittojen kesken.

 

—-

 

Ensi vuodesta on tulossa entistä merkittävämpi. PV:n urheilukouluun valitaan todennäköisesti joitakin kilpapelaajia, saamme todennäköisesti ainakin yhden isomman, pelkästään e-urheilun hallitapahtuman ja Suomessa alkaa ensimmäistä kertaa tradenomiohjelma, joka keskittyy elektronisen urheilun liiketoimintaan. Uusia tapahtumatilahankkeita on päällä runsaasti eri kaupunkeihin ja yhteisötoiminta on kaikin puolin nosteessa.

Nämä hankkeet, kuten kaikki liitonkaan hankkeet eivät valmistu hetkessä ja joitakin näistä joudumme odottamaan vuoden jos toisenkin. Jatkamme kuitenkin kriittisten ennakkoasenteiden purkamista, tuloksia saadaan kovalla tekemisellä. Tavoitettavuus ja riittävä viestintä ovat myös seuraavan vuoden teemoja, ruohonjuuritasoa unohtamatta.

Toivon, että ministeriö ja julkinen sektori ymmärtävät, että kasvaakseen toiminta edellyttää lisää resursseja ja etenkin nyt. Kun hurjasti kasvava lajimme on kaikilta osin ylittänyt odotukset, on aika osoittaa sille sen ansaitsema kasvuvara. Elektroninen urheilu on yksi vahvimmista tai jopa vahvin digitalisaation sekä sen kautta kehittyneen globalisaation luomista vienti-, urheilu- ja kuluttajaviihdetuotteista, joka on jo nyt Suomen toiseksi suosituin urheilulaji nuorten miesten keskuudessa.

Onnistuneen vuoden jälkeen on hyvä aloittaa uusi jakso hyvää tekemistä. Uudet hallituksen jäsenet olivat jo liiton linjauspäivänä erittäin aktiivisia ja halukkaita kehittämään toimintaa uusin ideoin. Kaikki palaute on tärkeää ja sitä tarkastellaan objektiivisesti. Vuoden alussa luomani lista hallitukselle konkreettisista liiton toimista on lähes täysin tehty valmiiksi. Muutenkin on tärkeä ymmärtää, että paras tapa vaikuttaa ja tulla mukaan liiton toimintaan on kontaktoida liittoa jäsenjärjestöjen tai hallitusten jäsenten kautta suoraan. Tekijöitä tarvitaan aina.

Lopuksi, kiitos kuuluu kaikille elektronisen urheilun puolesta toimineille pelaajille, järjestäjille, medialle ja yhteisöaktiiveille. Ilman teitä emme voisi tehdä parempaa huomista yhdessä. Onnellista uutta vuotta 2018!


Joonas Kapiainen

Puheenjohtaja, Suomen elektronisen urheilun liitto.

Muut uutiset