Arvot, missio & visio

Arvot määrittelevät mistä lähtökohdista ja miten SEUL haluaa kehittää elektronista urheilua eteenpäin. Liiton arvot ovat seuraavanlaiset:

  • Avoimuus
    SEUL ry:n toiminta on avointa ja siihen pääsee osallistumaan halutessaan kuka tahansa. Liitto viestii avoimesti ja aktiivisesti omasta toiminnastaan.
  • Yhtenäisyys
    Elektroninen urheilu on kaikkien siihen kuuluvien yhdenvertainen ja tasa-arvoinen asia. Tämän toteutumiseksi kuuntelemme kaikkia e-urheilun parissa toimivia sidosryhmiä.
  • Vastuunkanto
    Liitto kantaa yhteiskuntavastuunsa osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun pelaamisesta ja tekemällä yhteistyötä eri nuorisotoiminnan järjestöjen kanssa. Liitto valvoo jäsentensä etuja.

Missio

SEUL ry:n missiona on toimia jäsentensä sekä suomalaisten elektronisen urheilun harraste-­ ja ammattipelaajien edustajana ja valvoa heidän etujaan. Liitto panostaa elektronisen urheilun ympärille muodostuneiden peliyhteisöjen kehitykseen, peli­ ja katselukokemusten parantamiseen sekä pelaajien etujen ajamiseen. Liiton tavoitteena on tehdä elektronista urheilua tunnetummaksi Suomessa sekä vaikuttaa kansainvälisesti elektronisen urheilun kehitykseen.

Visio

SEUL ry:n visiona on tehdä elektronisesta urheilusta Suomessa ja maailmalla arvostettu urheilumuoto muiden huippu-­urheilulajien joukkoon. Tämän vision saavuttamiseksi Suomeen tarvitaan pitkäjänteistä liigatoimintaa, aktiivisia peliyhteisöjä ja monen tasoista joukkuetoimintaa niin kaupallisella kuin harrastetasolla. SEUL ry on mukana tekemässä tätä mahdolliseksi yhdessä kaikkien elektronisen urheilun toimijoiden kanssa.

 

Strategia

Suomen elektronisen urheilun liiton strategian painopisteet ovat juniori- ja nuorisotoiminnan kehittäminen, kilpailutoiminnan kehittäminen Suomessa ja kansainvälisesti, valmentaja- ja tuomaritoiminnan standardointi sekä aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen. Strategian tarkoitus on katsoa pitkälle eteenpäin jotta nähdään se, mitä liitto ja sen toiminta ovat tulevaisuudessa. Strategiassa siis esitellään ne toimet, jotka täytyy toteuttaa, että asetettu tavoite saavutetaan.

 

Kansainvälisyys

Suomen elektronisen urheilun liitto on jäsenenä kansainvälisessä International eSports Federationissa (IeSF), joka toimii elektronisen urheilun kansainvälisenä kattojärjestönä. IeSF:n kautta liitto on myös sitoutunut noudattamaan kansainvälisen Antidopingtoimisto WADA:n eettisiä arvoja ja antidoping-ohjeistuksia.

Liittona SEUL haluaa olla ajamassa eteenpäin pohjoismaista toimintakulttuuria sekä arvoja ja nostamaan elektronisen urheilun asemaa kansainvälisesti. Nyt pinnalla olevia asioita ovat muun muassa järjestö- ja liiketoiminnan yhteistoiminnan lisääminen, sukupuolten tasa-arvo kilpailutoiminnassa sekä pelinkehittäjien asema elektronisessa urheilussa. Konkreettisia toimenpiteitä näiden eteenpäin viemiselle ovat muun muassa Euroopan elektronisen urheilun liiton perustaminen sekä osallistuminen ja aktiivinen keskustelu kansainvälisissä tapahtumissa.

Kansallisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että liitto on aktiivisesti mukana toimijana yhteiskunnassa. SEUL on Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsen.

 

Liiton säännöt

Suomen elektronisen urheilun liiton säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä.