SEUL valvoo elektronisen urheilun kentän toimintaa pyrkien yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, jotta laji voi kasvaa kaikille avoimessa ympäristössä.

Pelaajat ovat elektronisen urheilun keskiössä ja liitto pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään pelaajien edunvalvontaa liittyen esimerkiksi kaikkeen kilpailutoimintaan, sopimusasioihin ja valmennukseen. Haluamme tuoda jokaiselle suomalaiselle yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä pelaajana ja elektronisen urheilun harrastajana tai ammattilaisena. Turnaustoiminnassa tärkeää on puolestaan luoda skenaario, jossa joukkueilla on lähtökohtaisesti samat mahdollisuudet menestyä.

Vuonna 2018 liitto on julkaissut elektronisen urheilun joukkuesopimuspohjan ja ohjeistuksen, jonka avulla eri elektronisen urheilun organisaatiot voivat muodostaa omia pelaajasopimuksia. Pelaajilla puolestaan on ohjeiden avulla mahdollisuus tarkistaa sopimuskohtia mikäli he saavat työtarjouksen esimerkiksi ulkomailta.

Mikäli tarvitset tietoa, oikeusturvaa ja/tai koet että pelaajana tai elektronisen urheilun toimijana sinua on kilpapelaamisen kentässä kohdeltu epäammattimaisesti tai virheellisesti, voit kontaktoida liittoa yhteystietolomakkeen kautta.

Pyrimme eri tavoin auttamaan toimijoita ja ratkaisemaan ristiriitatilanteita yhdessä jäsentemme ja muiden kumppanien kanssa. Liitto käyttää tarvittaessa myös valitsemaansa lakimiestä sopimus- ja lakiasioiden käsittelyssä.

Edunvalvontaan liittyen liitto on aloittanut yhteistyön pohjoismaisen asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa. Hannes Snellman on erikoistunut haastaviin liike-elämän yritysjärjestelyihin ja vaativaan riidanratkaisuun. https://www.hannessnellman.com/