Opinnäytetyö

Mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan opinnäytetyösi yhteistyössä Liiton kanssa, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan (mirka.tukia@seul.fi) ja kerro viestissäsi vähintään opinnäytetyösi aiheesta, tavoitteesta ja aikataulusta.

Listalle on koottu suomalaisia elektronista urheilua koskevia opinnäytetöitä, Pro Graduja sekä tutkimuksia.
Mikäli haluat työsi listalle, ota yhteyttä mirka.tukia@seul.fi.

2019

Emilia Kärkäs / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Kuluttajamarkkinointi ja brändit elektronisen urheilun tapahtumissa
https://www.theseus.fi/handle/10024/260881

Julia Kiiskinen ja Venla Naumanen / Karelia-ammattikorkeakoulu
Naiset ja elektroninen urheilu
https://www.theseus.fi/handle/10024/267199

Miikka Lehto ja Niko Pimiä / Lapin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheiluseuran perustamis- ja toimintasuunnitelma
https://www.theseus.fi/handle/10024/262933

2018

Toni Talasjoki / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Pelaajalisenssi elektronisessa urheilussa
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144283/Talasjoki%20Toni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2017

Elja Kaartinen / Diakonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Good Game Squad – Kilpapelaamista nuorille
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123694/Kaartinen_Elja_Helsinki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jirko Karttunen ja Roope Litmanen / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Yhteisöllinen pelaaminen – E-urheilutoiminta nuorisotyössä
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133584/Litmanen_Roope.pdf..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lasse Ihalainen / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektroninen urheilu brändien mainonnassa
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126147/Ihalainen_Lasse.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Niki Hintikka ja Henry Kolehmainen / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun (eSports) tunnettuus
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/127401/Hintikka_Niki_Kolehmainen_Henry.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mikael Heikinheimo / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun tapahtuman monikameratuotannon suunnittelu
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136689/Heikinheimo_Mikael.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mirka Tukia / Itä-Suomen yliopisto, Pro Gradu
Elektroninen urheilu opetuksessa: opiskelijoiden kokemuksia eSports-kurssin vaikutuksista hyvinvointiin ja elämäntapoihin
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170095/urn_nbn_fi_uef-20170095.pdf

Teemu Nieminen / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Electronic sports in Finland – current status and the way ahead on public funding and support
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132155/Nieminen%20Teemu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Toni Kemppainen / Kajaanin ammattikorkeakoulu
Elektronisen urheilun tapahtuman järjestämisen opas
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133849/Kemppainen_Toni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016

Juho Borre / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Pelaaminen ja eSports nuorisotyössä
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/107841/Borre_Juho.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oscar Kivikoski / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa: eSports-opas vanhemmille
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/118859/Kivikoski_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rolf Drenthe / Jyväskylän yliopisto, Pro Gradu
Informal roles within eSport teams: a content analysis of the game ‘Counter-Strike: Global Offensive’
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/50122/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201606062893.pdf?sequence=1

2014

Juuso Laakkonen / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Business models in esports – Case Assembly Winter 2014 Steelseries Dota 2 Invitational
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/79374/Laakkonen_Juuso.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2013

Raakel Hämäläinen / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Kilpapelaamisen kehitys suomalaisissa tapahtumissa 1996-2013: kysely ja haastattelututkimus
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/66903/kilpapelaamisen_kehitys_suomalaisissa_tapahtumissa_1996_2013_raakel_hamalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y