Opinnäytetyö

Mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan opinnäytetyösi yhteistyössä liiton kanssa, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan (miika.pulkkinen@seul.fi) ja kerro viestissäsi vähintään opinnäytetyösi aiheesta, tavoitteesta ja aikataulusta.

Listalle on koottu suomalaisia elektronista urheilua koskevia opinnäytetöitä, Pro Graduja sekä tutkimuksia.
Mikäli haluat työsi listalle, ota yhteyttä miika.pulkkinen@seul.fi.

 

2021 

Juuti, Aino & Nyström, Inka / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Elektronisen urheilun vaikutukset nuoren hyvinvointiin
https://www.theseus.fi/handle/10024/509201

Kangasmäki, Rikumikko / Laurea AMK, opinnäytetyö
Nuorten aikuisten kokemukset toksisesta käyttäytymisestä ja sosiaalisten suhteiden muodostumisesta verkkopeleissä
https://www.theseus.fi/handle/10024/508021

Pyykki, Joonas / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Case: Jamk GamePit – Keinoja koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn. Miten pelisalitoimijat voivat kehittää toimintaansa viruspandemian aikana
https://www.theseus.fi/handle/10024/502302

Sonninen, Pekka / Lapin AMK, opinnäytetyö
Esportsin tunnettuus
Esportsin tunnettuus – Theseus

2020

Ekroos, Kim / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilu brändin laajentamisen välineenä – uhat ja mahdollisuudet: selvitystyö suomalaisille urheiluorganisaatioille
https://www.theseus.fi/handle/10024/345396

Honka, Kaija / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Pelaa kivutta – Aloittelevan e-urheilijan rasitusvaivojen ennaltaehkäisy
https://www.theseus.fi/handle/10024/337595

Puro, Marlo / Turun yliopisto, Pro Gradu
Ei urheilua ilman pelejä – Videopelin oikeudenomistajan mahdollisuus estää kilpailu elektronisen urheilun urheilukilpailumarkkinoilla
https://www.utupub.fi/handle/10024/149386

Samuelsson, Samuli / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Pelaamisen näköergonomia e-urheilussa
https://www.theseus.fi/handle/10024/335804

Ylönen, Saana / Kajaanin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Survey on Esports Player Organizations in Finland
https://www.theseus.fi/handle/10024/334174

2019

Hasia, Valtteri / Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Hyvän e-urheilupelin ominaisuudet. Genrenä FPS PC-alustalla
https://www.theseus.fi/handle/10024/266125

Holopainen, Olli / Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
POSITIIVINEN KIERRE – eSportsista liiketoimintaa ja hyvinvointia. Case: Urheiluseurojen e-osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
https://www.theseus.fi/handle/10024/161452

Kaitavuori, Elia, Metsälä, Saana ja Siilasvuo, Matias / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Osteopaatin rooli osana e-urheilujoukkuetta ja e-urheilijoiden lajityypilliset vaivat
https://www.theseus.fi/handle/10024/333610

Kaunonen, Sami ja Lehto, Valtteri / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Yritysten sponsorointi elektronisen urheilun lähetyksissä
https://www.theseus.fi/handle/10024/226799

Kiiskinen, Julia ja Naumanen, Venla / Karelia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Naiset ja elektroninen urheilu
https://www.theseus.fi/handle/10024/267199

Koskinen, Tommi / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilu urheiluorganisaatioiden toiminnassa – miksi ja miten urheiluorganisaatiot ovat lähteneet mukaan elektroniseen urheiluun?
https://www.theseus.fi/handle/10024/226392

Kärkäs, Emilia / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Kuluttajamarkkinointi ja brändit elektronisen urheilun tapahtumissa
https://www.theseus.fi/handle/10024/260881

Lehto, Miikka ja Pimiä, Niko / Lapin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheiluseuran perustamis- ja toimintasuunnitelma
https://www.theseus.fi/handle/10024/262933

Leinonen, Kimmo / Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Why is electronic sports captivating? Why 18to 29-year-olds watch electronic sports
https://www.theseus.fi/handle/10024/227645

Manner, Jaana, Saloranta, Marina ja Tuppurainen, Martin / Arcada, opinnäytetyö
Upplevd aktivitetsbalans hos e-sportstuderande. En fallstudie
https://www.theseus.fi/handle/10024/261196

Moilanen, Antti / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilun brändiarvo
https://www.theseus.fi/handle/10024/172882

Peltoniemi, Lasse / Kajaanin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilijoiden kuormittuminen Nordic eSports Academy turnauksen aikana
https://www.theseus.fi/handle/10024/186047

Remes, Sebastian / Laurea ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
NHLGamerin sosiaalisen median markkinoinnin tehostaminen
https://www.theseus.fi/handle/10024/267427

Tenkanen, Juho / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Sponsorinäkyvyyden kehittäminen e-urheiluorganisaatiossa
https://www.theseus.fi/handle/10024/266447

Trofimov, Sauli / Laurea ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilu – sponsoroinnin tuoma hyöty
https://www.theseus.fi/handle/10024/266236

Vattula, Jani / Kajaanin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Katseenseurantatekniikan hyödyntäminen elektronisessa urheilussa
https://www.theseus.fi/handle/10024/169445

Viitanen, Janne / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-Sports in Finland: Current Status and Prospects for Development
https://www.theseus.fi/handle/10024/170972

2018

Ahonen, Anne ja Kemppainen, Lassi / Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Nuoren e-urheilijan opasposteri
https://www.theseus.fi/handle/10024/158532

Iivonen, Ville / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun alku ja kasvu
https://www.theseus.fi/handle/10024/153041

Iso-Anttila, Waltteri / Satakunnan ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilun IT-vaatimukset
https://www.theseus.fi/handle/10024/152389

Hiltunen, Jyri /  Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Obsaaminen työnä
https://www.theseus.fi/handle/10024/159354

Kuusela, Lauri / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Avoin ja matalan kynnyksen eSports -toiminta – Toimintamalli Turku Game Academylle
https://www.theseus.fi/handle/10024/145040

Koskinen, Tommi / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Vasta-alkajan opas nuorisotyölliseen e-urheiluun. Nuorisotyöntekijän sisäänajo kilpapelikulttuuriin
https://www.theseus.fi/handle/10024/155836

Laiho, Heta / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Sosiaalisen median viestinnän kehittäminen – Case Suomen elektronisen urheilun liitto
https://www.theseus.fi/handle/10024/150131

Manne, Eirik / Kajaanin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Casting a Competitive Esports Game
https://www.theseus.fi/handle/10024/155162

Ojala, Aleksi / Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektroninen urheilu – tilannekatsaus
https://www.theseus.fi/handle/10024/154292

Rinkinen, Jarkko / Tampereen yliopisto, Pro Gradu
Elektronisen urheilun kehitys ja kilpapelaajan motivaatio
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104863

Ruponen, Patrik / Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun tunnettuus yritysmaailmassa
https://www.theseus.fi/handle/10024/159093

Sabell, Annika / Turun yliopisto, Pro Gradu
”No, parhaas tapaukses täs ollaan pelastettu monen nuoren elämä.” Tapaustutkimus elektronisen urheilun ja digitaalisen pelaamisen hyödyntämisestä nuorisotyössä
https://www.utupub.fi/handle/10024/144962

Sihvo, Jonne ja Tuomikoski, Lauri / Laurea-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun sponsorointi Suomessa
https://www.theseus.fi/handle/10024/153700

Talasjoki, Toni / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Pelaajalisenssi elektronisessa urheilussa
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144283/Talasjoki%20Toni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turklin, Kimi / Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-pelaaminen ammattina
https://www.theseus.fi/handle/10024/158265

Turunen Tuomo / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Ranteen ojentaja- ja koukistajalihasten EMG-aktiivisuus e-urheilijalla pelaamisen aikana
https://www.theseus.fi/handle/10024/160685

Törnkvist, Klaus / Tampereen yliopisto, Pro Gradu
”Sun pitää pelata oppiakses eikä pelata voittaakses” Haastattelututkimus tamperelaisten harrastajien kehittymisestä elektronisessa urheilussa
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103700

2017

Hintikka, Niki ja Kolehmainen, Henry / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun (eSports) tunnettuus
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/127401/Hintikka_Niki_Kolehmainen_Henry.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heikinheimo, Mikael / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun tapahtuman monikameratuotannon suunnittelu
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136689/Heikinheimo_Mikael.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Huobonen, Janetta / Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Ammattivideopelaajan keskeisimmät tulonlähteet
https://www.theseus.fi/handle/10024/133723

Ihalainen, Lasse / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektroninen urheilu brändien mainonnassa
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126147/Ihalainen_Lasse.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kaartinen, Elja / Diakonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Good Game Squad – Kilpapelaamista nuorille
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123694/Kaartinen_Elja_Helsinki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karttunen, Jirko ja Litmanen Roope / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Yhteisöllinen pelaaminen – E-urheilutoiminta nuorisotyössä
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133584/Litmanen_Roope.pdf..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kemppainen, Toni / Kajaanin ammattikorkeakoulu
Elektronisen urheilun tapahtuman järjestämisen opas
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133849/Kemppainen_Toni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nieminen, Teemu / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Electronic sports in Finland – current status and the way ahead on public funding and support
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132155/Nieminen%20Teemu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pakarinen, Arttu / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Verkkolähetyksen tekninen määrittäminen. Esimerkkinä e-urheilutuotanto
https://www.theseus.fi/handle/10024/128742

Toivanen, Markus / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
How streaming has affected the growth of competitive gaming
https://www.theseus.fi/handle/10024/127818

Tukia, Mirka / Itä-Suomen yliopisto, Pro Gradu
Elektroninen urheilu opetuksessa: opiskelijoiden kokemuksia eSports-kurssin vaikutuksista hyvinvointiin ja elämäntapoihin
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170095/urn_nbn_fi_uef-20170095.pdf

2016

Borre, Juho / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Pelaaminen ja eSports nuorisotyössä
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/107841/Borre_Juho.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Drenthe, Rolf / Jyväskylän yliopisto, Pro Gradu
Informal roles within eSport teams: a content analysis of the game ‘Counter-Strike: Global Offensive’
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/50122/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201606062893.pdf?sequence=1

Hallamaa, Ville / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Voiko elektronisen urheilun ongelmia ratkaista verkkopalvelun avulla?
https://www.theseus.fi/handle/10024/120803

Hiltunen, Salla / Itä-Suomen yliopisto, Pro Gradu
”Näin grillaat molotovilla”: metaforat ja erikoissanasto Counter-Strike: Global Offensive -videopelin suorien ottelulähetysten selostuksissa
https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20160417/

Kemppainen, Joonas ja Tuovila, Henri / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-urheilun valmentajakurssi JAMKin koulutustarjontaan. Selvitys suunnitellun opintojakson tarpeellisuudesta
https://www.theseus.fi/handle/10024/114872

Kivikoski, Oscar / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa: eSports-opas vanhemmille
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/118859/Kivikoski_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Quoc Hung Nguyen ja Hao Phan / Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
E-Sport organization and professional gamers in Finland
https://www.theseus.fi/handle/10024/115133

Timola, Ville / Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
eSport kahvila-baari. Kannattaako yrittää?
https://www.theseus.fi/handle/10024/119495

2015

Katajisto, Richard ja Palonen, Lauri / Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Yle elektronisen urheilun vaikuttajana – tutkimus kentän nykytilasta ja kuluttajatottumuksista
https://www.theseus.fi/handle/10024/103626

Koistinen, Iiro / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Elektronisen urheilun kasvu ja kilpapelaamiseen liittyvät tietoturvahaasteet
https://www.theseus.fi/handle/10024/100799

Ottelin, Teo / Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Twitch and professional gaming: Playing video games as a career
https://www.theseus.fi/handle/10024/96979

2014

Laakkonen, Juuso / Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Business models in esports – Case Assembly Winter 2014 Steelseries Dota 2 Invitational
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/79374/Laakkonen_Juuso.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2013

Hämäläinen, Raakel / Metropolia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Kilpapelaamisen kehitys suomalaisissa tapahtumissa 1996-2013: kysely ja haastattelututkimus
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/66903/kilpapelaamisen_kehitys_suomalaisissa_tapahtumissa_1996_2013_raakel_hamalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y