Urheilijarahasto on tarkoitettu yksilö- ja joukkueurheilijoille. Sellainen urheilija, jonka verovuoden urheilutulo on vähintään 9600 euroa ennen tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä, voi siirtää urheilutulostaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 % verovuoden urheilutulon bruttomäärästä.

Obsido Oy on erikoistunut erityisesti ammattiurheilijoiden yksilölliseen varainhoitoon. Tässä huomioidaan kokonaisvaltaisesti ammattiurheilijoiden uranaikaisen ja sen jälkeisen taloudellisen tilanteen suunnittelu sekä ammattiurheilun erityispiirteet. Obsido Oy vastaa Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston sijoitustoiminnasta. Jääkiekkoilijoiden urheilijarahasto toimii Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön alaisuudessa. Obsido Oy:n sivuille pääsee tästä.

SEUL ja Obsido Oy ovat yhteistyössä tehneet ohjeistuksen koskien urheilijarahastoja. Ohjeistuksen pääsee lukemaan tästä.