Puolustusvoimien Urheilukoulu

Elektronisen urheilun ammattilaiset ja huipulle tähtäävät voivat hakeutua palvelukseen Puolustusvoimien Urheilukouluun normaalisti erikoisjoukkohaussa. Elektroniseen urheiluun ei ole olemassa omaa, lajikohtaista palvelukseen liittyvää harjoittelu- tai valmennusjärjestelmää ja kilpapelaajia kohdellaan hakuprosessissa sekä palvelusaikana kuten muitakin urheilijoita.

Mikäli saapumiserän yhteydessä lajikohtaisia riittävän tason omaavia urheilijoita on riittävä määrä, Urheilukouluun perustetaan oma lajiryhmänsä. Tällöin Urheilukouluun hyväksyttyjen urheilijoiden palvelus toteutetaan Urheilukoulussa Kaartin jääkärirykmentissä. Mikäli valintakelpoisten urheilijoiden vähyydestä johtuen lajiryhmää ei saapumiserän osalta Urheilukouluun perusteta, voidaan valintakriteerit täyttävien urheilijoiden palvelus toteuttaa voimassa olevan palvelukseenastumismääräyksen mukaisessa palveluspaikassa ja palvelukseen astunut saa käyttöönsä urheilukomennusvuorokausia valmentautumiseen ja kilpailemiseen.

Jokaiselle koulutukseen valitulle varusmiehelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma palveluksen toteuttamisesta. Urheilukouluun valitsematta jääneiden urheilijoiden osalta joukko-osastot voivat muiden urheilulajien tavoin tukea elektronisen urheilun valmentautumista ja kilpailemista varusmiespalveluksen aikana Puolustusvoimien voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Urheilukouluun hakeutuminen

Palvelusaika Urheilukoulussa on 165 tai 347 vuorokautta. Urheilukouluun valittujen sotilaskoulutus on fyysisesti ja henkisesti vaativaa tiedustelualan koulutusta.

Valintaprosessi Urheilukouluun tapahtuu läheisessä yhteistyössä Suomen elektronisen urheilun liiton kanssa. Liiton tehtävänä prosessissa on sama kuin muilla liitoilla, arvioida Urheilukouluun hakeneita menestysennusteen perusteella ja asettaa lajin urheilijat keskenään ranking-järjestykseen. Liiton tekemä arviointi on osa Urheilukoulun tekemää kokonaisarviointia, jonka perusteella Urheilukoulu valitsee tai jättää valitsematta henkilön Urheilukouluun.

Hakemus erikoisjoukkoihin: http://puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet

 

Lisätietoa: http://varusmies.fi/erikoisjoukot/urheilukoulu

Lisäkysymyksissä voi olla yhteydessä liittoon: http://seul.fi/seul/yhteystiedot/