Toisen asteen koulutuksiin haetaan yhteishaussa.

Alajärven lukio

Alajärven lukion opiskelijat voivat suorittaa 10 kurssin laajuisen kilpapelaamisen opintokokonaisuuden.

Kilpapeliopinnoissa opiskelijat keskittyvät luonnollisesti siihen olennaisempaan – eli pelaamiseen. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman tiimin, jonka kanssa opiskelijat harjoittelevat sekä osallistuvat online- ja lan-turnauksiin. Opiskelijoita auttaa kehittymään oma valmentaja, joka on viikoittain käytettävissä. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät myös fyysistä kuntoilua ja ravintotietoutta. Opintoihin sisältyy myös säännöllisen unirytmin hallintaa osana arkea sekä opit kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive.

www.esportkoulu.fi

 

HYRIA

Hyria järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta. Urheiluvalmennuksessa on mahdollista suorittaa 15 osaamispisteen paikallinen tutkinnon osa ”Urheiluvalmennus osana ammattiin opiskelua”. Valmennuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia opiskeluaikana sekä yhdistää urheilijana kehittyminen ja ammatillinen kasvu. Urheiluvalmennuksen piiriin liitetään syksystä 2020 alkaen e-urheilu, jonka valmennus keskittyy Counter-Strike: Global Offensive -peliin.

Paikallisen tutkinnon osaan kuuluu viikoittaisen lajiharjoittelun lisäksi oheisharjoittelua, kuten kestävyys- ja tukilihaksistoharjoittelua sekä lisäksi opiskelijoille annetaan tietoa ravitsemuksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Laji- ja oheisharjoittelua on yhteensä kaksi kertaa viikossa. Lajivalmennuksesta huolehtivat valmennusyritys Incoachin Christian Joutsenvuori ja Mikko Kalijärvi sekä oheisharjoittelusta Hyrian liikunnanopettaja Osmo Lindholm. Lajiharjoittelu tapahtuu etävalmennuksena.

www.hyria.fi/koulutukset/hae_yhteishaussa/urheiluvalmennus

 

Järviseudun ammatti-instituutti

Järviseudun ammatti-instituutissa datanomi- ja merkonomiopiskelijat voivat jatkossa valita osaksi opintojaan kaksi elektroniseen urheiluun keskittyvää tutkinnon osaa. Tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 15 osaamispistettä ja ne sijoittuvat opintosuunnitelmassa valinnaisiin tutkinnon osiin.

Esports-liiketoiminnassa opiskelijat osallistuvat OUTLOAD-kilpapelitapahtuman järjestämiseen. OUTLOAD on kuin pieni työpaikka oppilaitoksen sisällä – sillä on omat työskentelytilat, opiskelijoiden itsensä sopimat työajat ja laaja valikoima erilaisia työtehtäviä. Esports-liiketoiminnassa opiskelijat työskentelevät muun muassa myynnin, markkinoinnin, turnausjärjestelyjen, mediatuotannon ja tietoverkkoinfran parissa. Osa opiskelijoista toimii tiimijohtajina ja johtavat oman opiskelijatiiminsä työskentelyä. Kilpapeliopinnoissa opiskelijat keskittyvät luonnollisesti siihen olennaisempaan – eli pelaamiseen. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman tiimin, jonka kanssa opiskelijat harjoittelevat sekä osallistuvat online- ja lan-turnauksiin. Opiskelijoita auttaa kehittymään oma valmentaja, joka on viikoittain käytettävissä. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät myös fyysistä kuntoilua ja ravintotietoutta. Opintoihin sisältyy myös säännöllisen unirytmin hallintaa osana arkea sekä opit kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive.

www.esportkoulu.fi

 

Lappia (Kemi, Tornio, Muonio, Tervola)

Oppilaitoksen aste ja tyyppi

 • Toinen aste

Esports-opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä vuodessa

 • Ei rajoitusta. valittavissa eri tasoja ja mahdollisuuksia

Tarjottavat koulutusalat

 • Yleinen esports-koulutus
  • Liiketalous/business
  • Tapahtumanjärjestäjä
 • Pelaajakoulutus
 • Hyvinvointi
 • Pelaamisen hyödyntäminen osaan ammatillista kasvua (harrastuneisuus)

Tutkintonimike, -laajuus ja mahdollinen peli

 • Peli: CS:GO (myös muita tarvittaessa)
 • Tutkintonimikkeet:
  • Kilpapelaaminen 1 (urheiluakatemiatoiminta) 9 osp (3/vuosi)
  • Kilpapelaaminen (Haastajajoukkue) 3 osp
  • Harrastepelaaminen 3 osp
  • E-urheilu, valinnainen tutkinnonosa ”E-urheilualalla toimiminen”.
   • E-urheilu on valinnainen tutkinnonosa, joka muodostuu valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon osista jokainen ammattiin opiskeleva voi halutessaan valita 5-15 osp.

Koulutuksen kuvaus

 • Lappiassa on mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla osaamispisteitä e-urheilussa. Osaamispisteitä voi kartuttaa osana Lappian urheiluakatemiatoimintaa, harrastamalla e-urheilua omatoimisesti ja/tai suorittamalla e-urheilun valinnainen tutkinnon osa (15 osp).
 • Opintojen aikana saat itsellesi työkaluja e-urheiluun sekä pelaajana että toimijana. Lappian kautta voit päästä mukaan SJ Esports Oy:n Young Talents -ohjelmaan ja kohti ammattilaisuraa.

Kouluttajan tausta:

 • Opettaja, jonka lisäksi tukena on ammattivalmentajia.
Lappia

 

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Oppilaitoksen aste ja tyyppi

 • Ammatillinen perustutkinto 

Esports-opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä vuodessa

 • Linjalle mahtuu tällä hetkellä noin 10 opiskelijaa. Paikkoja avataan jatkuvan haun kautta niiden vapautuessa.

Tarjottavat koulutusalat

 • Yleinen esports-koulutus
 • Valmentajakoulutus
 • Tapahtumanjärjestäjä
 • Ohjaajakoulutus
 • Terveysneuvonta
 • Yrittäjyysopinnot

Tutkintonimike ja -laajuus

 • Liikunnanohjauksen perustutkinto, ylioppilaspohjainen 2 vuoden koulutus

Koulutuksen kuvaus

 • Koulutus pohjautuu Liikunnanohjaajan perustutkintoon jossa painopiste e-urheilussa. Opintojen aikana saadaan valmiudet toimia ohjaus, valmennus ja neuvontatehtävissä e-urheilussa ja liikunnassa. Koulutus sisältöä kehitetään jatkuvasti e-urheilukentän tarpeita vastaavaksi ja koulutuksen aikana tutustutaan myös yrittäjänä toimimiseen.

Kouluttajan tausta:

 • Liikuntatieteiden maisteri, Liikunnanopettaja. Kouluttaja on työskennellyt e-urheilun parissa mm. performance- ja mentaalivalmentajana, pelikasvattajien kouluttajana/esihenkilönä. 
 • Valmennuskokemusta on perinteisestä ja e-urheilusta 11 vuoden ajalta. Eniten valmennuskokemusta on kertynyt CS:GO-joukkueiden kanssa. Mukaan mahtuu myös PUBG, Overwatch ja Rainbow 6 -joukkueita sekä yksilöitä eri pelien parista. 
 • Pelitunteja on kertynyt +30 000, jakautuen eri konsoleille, peleille ja genreille. Runsaasti kokemusta myös striimaamisesta ja muusta sisällöntuotannosta.
Pajulahti.com

 

Pyhäjärven lukio

Pyhäjärven lukion opiskelijat voivat suorittaa 20 opintopisteen laajuisen kilpapelaamisen opintokokonaisuuden. Esports-linja on yksi Pyhäjärven lukion Harrasteakatemian linjoista, joista opiskelijoilla on mahdollisuus kerryttää opintopisteitä.

Esports-opinnoissa pääpaino on pelaamisessa. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman joukkueen, joka harjoittelee yhdessä sekä osallistuu turnauksiin ja mahdollisiin liigapeleihin. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät ravitsemus- ja liikuntavalmennusta. Opintojen tavoitteena on ohjata opiskelijoita tavoitteelliseen harjoitteluun ja kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive. Opetuksesta vastaavat ammattitaitoiset esports-valmentajat ja liikunnan- ja terveystiedonopettajat.

Pyhäjärven lukio (peda.net)

 

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe

Oppilaitoksen aste ja tyyppi

 • Toisen asteen ammatillinen oppilaitos

Esports-opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä vuodessa

 • Ei maksimimäärää

Tarjottavat koulutusalat

 • Yleinen esports-koulutus
 • Pelaajakoulutus
 • Liiketalous/business
 • Tapahtumanjärjestäjä
 • Tieto-ja viestintätekniikka elektronisen urheilun tapahtumissa

Tutkintonimike, -laajuus ja mahdollinen peli

 • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 180 osp, 3 vuotta
  • Elektroninen urheilu toimialana, 15 osp

Koulutuksen kuvaus

 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua esports-alalle, opiskella toisen asteen tutkinto kilpapelaamisen rinnalla ja kannustaa aluettamme suuntautumaan toimialalle liiketoiminnallisesti. Raahe esports Academyn toiminta koostuu kolmesta osasta:
  • Tarjoamme urheiluakatemian kautta kilpapelaajille mahdollisuuden harjoitella ja kilpailla samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa.
  • Koulutamme toisen asteen opiskelijoita menestymään uudella nopeasti kasvalla toimialalla myös kilpapelaamisen ulkopuolella.
  • Tarjoamme paikallisille nykyisille ja uusille urheiluseuroille mahdollisuuden käynnistää esports-toimintaa tarjoamalla puitteet kilpapelaamiselle.
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun esports-opinnot tarjoavat laaja-alaista liiketoimintaosaamista ja yrittäjävalmiuksia elektronisen urheilun painotuksella.

Kouluttajan tausta:

 • Esports-valmentaja ja manageri. Työskennellyt aktiivisesti alalla neljä vuotta, harrastuksellisesti 16 vuotta. Valmennuskokemusta mm. Overwatchin, League of Legendsin, CS:GO:n, Teamfight Tacticsin, Valorantin ja Fortniten parista.
 • Valmennuksen puolelta kokemus suurimmaksi osaksi strategiselta ja mekaaniselta puolelta, osaksi myös mentaalivalmennuksen puolelta. Organisaatioiden ja tiimien ylläpitokokemusta kolmen vuoden ajalta. Esports-liiketoiminnan ylläpitoa kaksi vuotta.
 • Kokemusta myös elektroniseen urheiluun liittyvien projektien parista Suomessa ja Euroopassa.
Esports Raahe

 

Santasport Lapin Urheiluopisto/ Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen aste ja tyyppi

 • Toinen aste ja AMK sekä vapaasivistystyö

Esports-opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä vuodessa

 • 10-50 henkilöä, kasvaa kehityshankkeen edetessä

Tarjottavat koulutusalat

 • Yleinen esports-koulutus
 • Pelaajakoulutus
 • Tapahtumanjärjestäjä

Tutkintonimike, -laajuus ja mahdollinen peli

 • Vapaavalintainen tutkinnon osa, 15 OSP
  • Koulutus on pilotointivaiheessa, jota tarjoamme REDU:n opiskelijoille sekä tulevaisuudessa koko Lapin alueen eri kouluille. Kokonaisuus koostuu tällä hetkellä kolmesta osasta:
   • Pelaa, opi ja tutustu e-urheiluun 5 OSP
   • Kehity e-urheilijana (FPS, Battle Royale) 5 OSP
   • E-urheilijasta kilpaurheilija (FPS, Battle Royale) 5 OSP

Koulutuksen kuvaus

 • Koulutukset toteutetaan E-urheilusta lappilainen tiekartta -hankeen toimesta
 • Vapaasti valittava tutkinnon osa muodostuu kolmesta osa-alueesta, jossa ensimmäisessä perehdytään e-urheiluun käsitteenä ja tutustutetaan osallistujat e-urheilun eri pelimuotoihin.
 • Toisessa ja kolmannessa osa-alueessa perehdytään syvemmin FPS sekä Battle Royale pelien maailmaan pelaajan näkökulmasta. Perehdytään ja kehitetään vuorovaikutustaitoja sekä rakennetaan parempaa ymmärrystä kokonaisvaltaiseen harjoitteluun niin pelissä kuin sen ulkopuolisessa harjoittelussakin.

Kouluttajan tausta:

 • Kouluttajina toimivat Niko Pimiä ja Miikka Lehto. Molemmilla on liikunnanohjaaja AMK tutkinto, tutkinnon lopputyöt ja puolet harjoitteluista keskittynyt e-urheiluun. Lisäksi pohjalla SEULin järjestämä FPS-koulutus Varalassa.
Santasport kehittämishankkeet

 

SASKY
SASKY Koulutuskuntayhtymä tarjoaa toisen asteen tutkintojen ohelle e-urheilun vapaavalintaisen opintokokonaisuuden, joka kestää vuoden. SASKY Esports pitää sisällään kolme opintokokonaisuutta: fyysisen valmennuksen, urheilijan tuen sekä henkilökohtaisen kehityksen. Tällä hetkellä valmennettavia pelejä ovat Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends ja Overwatch. E-urheilun opintoja SASKY tarjoaa tällä hetkellä Tampereen palvelualan ammattiopistossa, Ruoveden lukiossa, Mäntän seudun koulutuskeskuksessa, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Ikaalisten kauppaoppilaitoksessa sekä Ikaalisten lukiossa.
www.sasky.fi/opiskelijalle/sasky-esports

 

Sotkamon Urheilulukio
Sotkamon Urheilulukio järjestää ensimmäistä Olympiakomitean urheiluoppilaitos -ohjelmassa mukana olevaa lukiokoulutusta. Koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden yhdistää opiskelun ja ammattimaisen harjoittelun. Elektronisen urheilun valmennus ja harjoittelu toteutetaan Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian harjoittelu- ja testausolosuhteissa.
www.vuokatti.vrua.fi/urheilu/#e-urheilu

 

Sysmän Lukio

Sysmän Lukiossa toimii tavallinen lukiolinja ja urheilupainotus, jossa voi suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon. Linjalla opiskellaan e-urheilussa vaadittavia taitoja, kuten henkistä ja fyysistä kuntoa sekä luonnollisesti pelaamista. Linjalla suoritetaan valtakunnallisten pakollisten kurssien lisäksi e-urheilun kursseja. Myös lukion tavallisiin kursseihin sisällytetään urheilua tukevia sisältöjä ja opiskelijat voivatkin harrastaa e-urheilua sekä kehittyä pelaajana. Opiskelijat saavat käyttöönsä muun muassa pelitietokoneet ja koulu tarjoaa joustavuutta opiskeluun harjoitusleirejä ja kisamatkoja varten.

E-urheilun linjalla valmentajana toimivat Aleksanteri Leinonen, Nico Ilkanheimo ja Oskari Juhonen. Koulun kummipelaaja on Lassi ”Belaeu” Kallio, joka tulee vierailemaan koululla ja toimii opiskelijoiden siltana kilpapelaamisen maailmaan.

www.peda.net/sysma/lukio/esport

 

Vimpelin lukio

Vimpelin lukion opiskelijat voivat suorittaa 10 kurssin laajuisen kilpapelaamisen opintokokonaisuuden.

Kilpapeliopinnoissa opiskelijat keskittyvät luonnollisesti siihen olennaisempaan – eli pelaamiseen. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman tiimin, jonka kanssa opiskelijat harjoittelevat sekä osallistuvat online- ja lan-turnauksiin. Opiskelijoita auttaa kehittymään oma valmentaja, joka on viikoittain käytettävissä. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät myös fyysistä kuntoilua ja ravintotietoutta. Opintoihin sisältyy myös säännöllisen unirytmin hallintaa osana arkea sekä opit kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive.

www.esportkoulu.fi

 

WinNova

Toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta tarjoava Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää kevään 2021 yhteishaussa eSports-opinnot yhteistyössä valmennuspalvelu Incoachin kanssa. Haku on avoinna sekä uusille opiskelijoille että WinNovassa jo opiskeleville oppilaille.

Opintoihin hyväksytään yhteensä 10 opiskelijaa, jotka rakentavat keskenään kaksi CS:GOn e-urheilujoukkuetta. Opintoihin sisältyy ammattivalmentajan vetämää pelivalmennusta 80 tuntia, joissa painotetaan sekä yksilötaitojen kehittämistä että joukkuetyöskentelyä. Valmentaja on mukana joukkueiden toiminnassa viikoittain, minkä lisäksi eSports-opiskelijoille jaetaan omat valmennusohjelmat omatoimiseen harjoitteluun.

www.winnova.fi

 

Yrkessinstitutet Prakticum

Oppilaitoksen aste ja tyyppi

 • Yrkesskola

Esports-opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä vuodessa

 • 40

Tarjottavat koulutusalat

 • Yleinen esports-koulutus
  • Tutkintonimike ja -laajuus: Esports profilering, 15 kompetenspoäng
  • Koulutuksen kuvaus:
   • Du som har intresse för e-sport vet redan hur man spelar dataspel. Därför koncentrerar Prakticum sig på att stödja dig som e-sportare i andra kunskaper som är viktiga eller nödvändiga för att bli en bättre spelare.
   • Dessa kunskaper är exempelvis samarbete, kommunikation, hälsa och sömn. Även fokus, målmedvetenhet, snabb reaktionsförmåga och strategisk intelligens behövs för att lyckas inom e-sporten.
   • Som Prakticums e-sportare får du med andra ord nyckelkompetenser som gynnar studierna och det kommande arbetslivet.
https://prakticum.fi/