Toisen asteen koulutuksiin haetaan yhteishaussa.

Alajärven lukio

Alajärven lukion opiskelijat voivat suorittaa 10 kurssin laajuisen kilpapelaamisen opintokokonaisuuden.

Kilpapeliopinnoissa opiskelijat keskittyvät luonnollisesti siihen olennaisempaan – eli pelaamiseen. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman tiimin, jonka kanssa opiskelijat harjoittelevat sekä osallistuvat online- ja lan-turnauksiin. Opiskelijoita auttaa kehittymään oma valmentaja, joka on viikoittain käytettävissä. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät myös fyysistä kuntoilua ja ravintotietoutta. Opintoihin sisältyy myös säännöllisen unirytmin hallintaa osana arkea sekä opit kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive.

www.esportkoulu.fi

 

HYRIA

Hyria järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta. Urheiluvalmennuksessa on mahdollista suorittaa 15 osaamispisteen paikallinen tutkinnon osa ”Urheiluvalmennus osana ammattiin opiskelua”. Valmennuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia opiskeluaikana sekä yhdistää urheilijana kehittyminen ja ammatillinen kasvu. Urheiluvalmennuksen piiriin liitetään syksystä 2020 alkaen e-urheilu, jonka valmennus keskittyy Counter-Strike: Global Offensive -peliin.

Paikallisen tutkinnon osaan kuuluu viikoittaisen lajiharjoittelun lisäksi oheisharjoittelua, kuten kestävyys- ja tukilihaksistoharjoittelua sekä lisäksi opiskelijoille annetaan tietoa ravitsemuksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Laji- ja oheisharjoittelua on yhteensä kaksi kertaa viikossa. Lajivalmennuksesta huolehtivat valmennusyritys Incoachin Christian Joutsenvuori ja Mikko Kalijärvi sekä oheisharjoittelusta Hyrian liikunnanopettaja Osmo Lindholm. Lajiharjoittelu tapahtuu etävalmennuksena.

www.hyria.fi/koulutukset/hae_yhteishaussa/urheiluvalmennus

 

Järviseudun ammatti-instituutti

Järviseudun ammatti-instituutissa datanomi- ja merkonomiopiskelijat voivat jatkossa valita osaksi opintojaan kaksi elektroniseen urheiluun keskittyvää tutkinnon osaa. Tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 15 osaamispistettä ja ne sijoittuvat opintosuunnitelmassa valinnaisiin tutkinnon osiin.

Esports-liiketoiminnassa opiskelijat osallistuvat OUTLOAD-kilpapelitapahtuman järjestämiseen. OUTLOAD on kuin pieni työpaikka oppilaitoksen sisällä – sillä on omat työskentelytilat, opiskelijoiden itsensä sopimat työajat ja laaja valikoima erilaisia työtehtäviä. Esports-liiketoiminnassa opiskelijat työskentelevät muun muassa myynnin, markkinoinnin, turnausjärjestelyjen, mediatuotannon ja tietoverkkoinfran parissa. Osa opiskelijoista toimii tiimijohtajina ja johtavat oman opiskelijatiiminsä työskentelyä. Kilpapeliopinnoissa opiskelijat keskittyvät luonnollisesti siihen olennaisempaan – eli pelaamiseen. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman tiimin, jonka kanssa opiskelijat harjoittelevat sekä osallistuvat online- ja lan-turnauksiin. Opiskelijoita auttaa kehittymään oma valmentaja, joka on viikoittain käytettävissä. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät myös fyysistä kuntoilua ja ravintotietoutta. Opintoihin sisältyy myös säännöllisen unirytmin hallintaa osana arkea sekä opit kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive.

www.esportkoulu.fi

 

Koulutuskuntayhtymä Lappia

Koulutuskuntayhtymä Lappialle on 4 toimipistettä (Kemi, Tornio, Tervola ja Muonio). Opiskelijoita Lappiassa on kaikkiaan noin 3000. Lappia tarjoaa elektronisen urheilun opintoja osana ammatillista koulutusta, jonka lisäksi Lappiassa voi suorittaa elektronisen urheilun opintoja osana urheiluakatemiatoimintaa.

Lappian e-urheilutoiminta keskittyy tavoitteellisen pelaamisen tukemiseen niin terveellisten elämäntapojen parantamisen kuin pelaamisen valmennuksen osalta. Lisäksi Lappiassa tuetaan sekä harjoittelupaikkoihin että -välineisiin liittyvissä asioissa.

www.lappia.fi

 

Pyhäjärven lukio

Pyhäjärven lukion opiskelijat voivat suorittaa 20 opintopisteen laajuisen kilpapelaamisen opintokokonaisuuden. Esports-linja on yksi Pyhäjärven lukion Harrasteakatemian linjoista, joista opiskelijoilla on mahdollisuus kerryttää opintopisteitä.

Esports-opinnoissa pääpaino on pelaamisessa. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman joukkueen, joka harjoittelee yhdessä sekä osallistuu turnauksiin ja mahdollisiin liigapeleihin. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät ravitsemus- ja liikuntavalmennusta. Opintojen tavoitteena on ohjata opiskelijoita tavoitteelliseen harjoitteluun ja kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive. Opetuksesta vastaavat ammattitaitoiset esports-valmentajat ja liikunnan- ja terveystiedonopettajat.

Pyhäjärven lukio (peda.net)

 

Raahe esports Academy
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu ja Raahen lukio järjestävät yhdessä Raahen seutukunnassa mahdollisuuden kouluttautua esports-alalle ja opiskella toisen asteen tutkinto kilpapelaamisen rinnalla. Lisäksi opistot kannustavat aluetta suuntautumaan toimialalle liiketoiminnallisesti. Raahe esports Academy -koulutus koostuu urheiluakatemiasta kilpapelaajille, elektronisen urheilun opinnoista ja toisen asteen tutkinnosta sekä oheistoiminnasta, kuten pelitiloista ja tapahtumista.
www.esportsraahe.fi

 

SASKY
SASKY Koulutuskuntayhtymä tarjoaa toisen asteen tutkintojen ohelle e-urheilun vapaavalintaisen opintokokonaisuuden, joka kestää vuoden. SASKY Esports pitää sisällään kolme opintokokonaisuutta: fyysisen valmennuksen, urheilijan tuen sekä henkilökohtaisen kehityksen. Tällä hetkellä valmennettavia pelejä ovat Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends ja Overwatch. E-urheilun opintoja SASKY tarjoaa tällä hetkellä Tampereen palvelualan ammattiopistossa, Ruoveden lukiossa, Mäntän seudun koulutuskeskuksessa, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Ikaalisten kauppaoppilaitoksessa sekä Ikaalisten lukiossa.
www.sasky.fi/opiskelijalle/sasky-esports

 

Sotkamon Urheilulukio
Sotkamon Urheilulukio järjestää ensimmäistä Olympiakomitean urheiluoppilaitos -ohjelmassa mukana olevaa lukiokoulutusta. Koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden yhdistää opiskelun ja ammattimaisen harjoittelun. Elektronisen urheilun valmennus ja harjoittelu toteutetaan Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian harjoittelu- ja testausolosuhteissa.
www.vuokatti.vrua.fi/urheilu/#e-urheilu

 

Sysmän Lukio

Sysmän Lukiossa toimii tavallinen lukiolinja ja urheilupainotus, jossa voi suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon. Linjalla opiskellaan e-urheilussa vaadittavia taitoja, kuten henkistä ja fyysistä kuntoa sekä luonnollisesti pelaamista. Linjalla suoritetaan valtakunnallisten pakollisten kurssien lisäksi e-urheilun kursseja. Myös lukion tavallisiin kursseihin sisällytetään urheilua tukevia sisältöjä ja opiskelijat voivatkin harrastaa e-urheilua sekä kehittyä pelaajana. Opiskelijat saavat käyttöönsä muun muassa pelitietokoneet ja koulu tarjoaa joustavuutta opiskeluun harjoitusleirejä ja kisamatkoja varten.

E-urheilun linjalla valmentajana toimivat Aleksanteri Leinonen, Nico Ilkanheimo ja Oskari Juhonen. Koulun kummipelaaja on Lassi ”Belaeu” Kallio, joka tulee vierailemaan koululla ja toimii opiskelijoiden siltana kilpapelaamisen maailmaan.

www.peda.net/sysma/lukio/esport

 

Vimpelin lukio

Vimpelin lukion opiskelijat voivat suorittaa 10 kurssin laajuisen kilpapelaamisen opintokokonaisuuden.

Kilpapeliopinnoissa opiskelijat keskittyvät luonnollisesti siihen olennaisempaan – eli pelaamiseen. Lukuvuoden aikana opiskelijat keskittyvät niin joukkue- kuin yksilöharjoitteluun. Opiskelijat muodostavat muiden opiskelijoiden kanssa oman tiimin, jonka kanssa opiskelijat harjoittelevat sekä osallistuvat online- ja lan-turnauksiin. Opiskelijoita auttaa kehittymään oma valmentaja, joka on viikoittain käytettävissä. Pelaamisen lisäksi opinnot sisältävät myös fyysistä kuntoilua ja ravintotietoutta. Opintoihin sisältyy myös säännöllisen unirytmin hallintaa osana arkea sekä opit kokonaisvaltaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Kilpapelinä opinnoissa toimii Counter-Strike: Global Offensive.

www.esportkoulu.fi

 

Yrkesinstitutet Prakticum
Ammattioppilaitos Prakticumin opiskelijat voivat valita elektronisen urheilun kurssin osaksi opintojaan. Kurssilla keskitytään terveellisten elämäntapojen ja e-urheilun yhdistämiseen.
www.prakticum.fi