Pelimiitti


Pelimiitti

Pelimitti on pääosin etänä Discordin kautta järjestettävää pelitoimintaa, joka on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille nuorille. Pelimiitin sisällä on mahdollista niin nuorten kuin täysi-ikäisten järjestää eri ikäisille suunnattua ja pelikulttuuriin liittyvää ohjelmaa etänä ja kasvokkain.

Lisätietoa:
https://pelimiitti.wordpress.com/
https://pelimiittilan.wordpress.com/