Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu tulorekisteri on herättänyt kysymyksiä ja keskustelua elektronisen urheilun yhteisöissä ja liiton jäsenten keskuudessa. Näihin kysymyksiin vastaamaan on yhteistyössä Asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa tuotettu ohjeistus tulorekisterin käytöstä.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisterin tietoja käyttävät muun muassa Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työllisyysrahasto, Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

Tulorekisteriohjeistuksen päivitetty versio (02/20) on luettavissa täältä.