Yhteenveto SEULin kevätkokouksesta 2014

Julkaistu ma 26. toukokuuta 2014
Takaisin uutisarkistoon

Liiton jäsenet kokoontuivat Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen lauantaina 24.5. keskustelemaan liiton toiminnan kehittämistä ja rakenteesta sekä käymään läpi vuoden 2013 taloutta ja toimintaa.

Lauantain kevätkokouspäivä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa alkoi liiton viimeisimmän mielipidekyselyn tulosten esittelyllä, jossa varapuheenjohtaja Erkka Jouste kävi läpi kysymysten koottuja vastauksia ja vertaili niitä edellisenä syksynä toteutettuun kyselyyn.

Tulosten perusteella liitto koettiin tärkeäksi etenkin kehitys- ja edustustehtävissä sekä pystyttiin toteamaan liiton toiminnan ja viestinnän nousseen tyydyttävälle tasolle aikaisempaan verrattuna, mutta molemmissa selkeästi havaittiin edelleen parantamisen varaa. Tämän lisäksi kiinnostus osallistua liiton toimintaan ja ylipäänsä liiton toimintaa kohtaan on noussut.

Mielipidekyselyn tulosten jälkeen liiton puheenjohtaja Tuomas Velling esitteli suunnitelmia liiton rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden kehittämisestä. Aiheesta syntyi paljon keskustelua esityksen aikana paikallaolijoiden kesken ja liittohallitus sai runsaasti hyviä näkökulmia sisältävää palautetta, jonka pohjalta liiton toimintaa pystytään kehittämään eteenpäin.

Päivän virallinen osuus, eli kevätkokous, aloitettiin kello 13:00. Paikalle oli saapunut liittohallituksen lisäksi edustajat yhdeksästä jäsenyhdistyksestä: VECTOR – Suomen verkkopeliyhdistys ry, Porin taistelupelaajat ry, Skynett ry, Suomen Tanssipelaajat ry, The Group ry, Urbanlan ry, Verkkopeliyhdistys Insomnia ry, LanTrek ry sekä Jyväskylän eSports Seura, JeSSe ry.

Ensimmäisessä varsinaisessa asiakohdassa jäsenistölle esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. Näiden esittelyn jälkeen liittokokous päätti vahvistaa liiton tilinpäätöksen tilintarkastajan lausunnon mukaisesti, mutta koska toiminnantarkastusta ei ole vielä suoritettu loppuun, vastuuvapauden myöntäminen siirrettiin kesällä järjestettävään ylimääräiseen liittokokoukseen.

Muina asioina liittokokous päätti siirtää toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan valinnan syyskokoukseen ja valtuutti liittohallituksen hoitamaan sääntömuutoksen valinnan siirtämiseksi sekä kannatusjäsenten hyväksymisen mahdollistamiseksi.

Lisäksi puheenjohtaja Velling esitteli jäsenhakemusesityksen Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n kumppanuusjäseneksi, jonka kokous hyväksyi. Lisää tietoa Valosta ja kumppanuusjäsenyydestä löydät heidän sivuiltaan.

Viimeisenä varsinaisena asiakohtana oli IeSF 2012 –matkarahaselvitys ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 liittohallitukselle. Liittohallituksen selvityksen perusteella liittokokous myönsi vuoden 2012 liittohallitukselle vastuuvapauden, mutta samalla kehoitti liittohallitusta tarkkuuteen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen.

Kokouksen lopuksi esiteltiin liiton arvot, mission ja vision sekä jäsenet ilmoittivat omista tulevista kesän tapahtumistaan, joista liitto tulee tiedottamaan lähitulevaisuudessa.

Muut uutiset