Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma esittelee kolme uutta toimenpidettä

Julkaistu to 17. joulukuuta 2020
Takaisin uutisarkistoon

Suomen elektronisen urheilun liitto on julkaissut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2021-2022. Suunnitelman päivittäminen aloitettiin kesällä 2020, jolloin avattiin teemoja koskeva kysely liiton verkkosivuilla. Kyselyyn vastasi 235 henkilöä. 

Suunnitelma on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja nyt julkaistava suunnitelma on päivitetty versio, joka pitää sisällään kyselyn tulokset, entisen suunnitelman toimenpiteiden toteutumisen arvioinnin sekä uudet toimenpiteet. 

Uusina toimenpiteinä työryhmä on esittänyt pelaajan kuvan moninaistamista, uuden pelaajasukupolven käsitysten selvittämistä sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutusten järjestämistä. SEUL:n hallitus on hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 14.12.2020.

Suunnitelman on tehnyt yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluivat SEUL ry  liittohallituksen jäsenet Jussi Korpimäki, Kati Haapanen ja Otto Takala, liittohallituksen puheenjohtaja Joonas Kapiainen, liiton projektikoordinaattori Mirka Otsonkoski, järjestöaktiivi Johanna Verhiö, sekä Non-Toxic -syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen projektisuunnittelija Riikka Lehtinen ja projektikoordinaattori Sonja Ahtiainen.

Muut uutiset