Tutkielma elektronisen urheilun vaikutuksesta opetuksessa

Julkaistu ti 24. tammikuuta 2017
Takaisin uutisarkistoon

Mirka Tukia Itä-Suomen yliopistosta on julkaissut kasvatustieteen pro gradu -tutkielman joka käsittelee elektronisen urheilun vaikutusta opetuksessa oppilaisiin.

Tutkielma on ensimmäinen laatuaan ja käsittelee nimenomaisesti vaikutuksia tutkimuksen kohteena olevien oppilaiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun elektronisen urheilun kannalta.

Tuloksissa oli erotettavissa kaksi ryhmää: opiskelijat, jotka kokivat hyötyneensä eSports -kurssista ja opiskelijat, jotka eivät kokeneet hyötyneensä kurssista. Opiskelijat, jotka olivat kokeneet kurssin hyödylliseksi, kertoivat esimerkiksi fyysisen kunnon parantumisesta. Toisen ryhmän opiskelijat ilmoittivat silti hyötyneensä kurssista jollain elämänsä osa-alueella. Molemmissa ryhmissä suurimmalla osalla opiskelijoita pelaamiseen käytetty aika oli vähentynyt ja terveelliset elämäntavat nähtiin tärkeänä osana elektronista urheilua ja olennaisena yhdistelmänä esimerkiksi lajissa menestymisen kannalta.

Kurssiin kuuluva kerran viikossa tapahtuva salitreeni oli saanut opiskelijat liikkumaan enemmän, mutta liikkumiseen oli motivoinut myös mahdollisuus harrastaa liikuntaa kurssi- ja joukkuekavereiden kanssa. Elektronisen urheilun kurssiin pelaamisen lisäksi sisältyi myös hyvinvointiprojekti ja tutkielmassa saadut tulokset olivat pelaajien hyvinvoinnin kannalta hyvin rohkaisevia. Vaikka kaikki opiskelijat eivät kokeneet kurssin vaikuttaneen heidän elämäntapoihinsa tai hyvinvointiinsa, koki suurin osa opiskelijoista terveelliset elämäntavat olennaiseksi osaksi elektronista urheilua.

 
Tutkielma on luettavissa täältä.

Muut uutiset