Tulorekisteriohjeistukseen muutoksia vuonna 2020

Julkaistu ma 24. helmikuuta 2020
Takaisin uutisarkistoon

Tulorekisteri on otettu käyttöön alkuvuodesta 2019. Viime vuonna Liitto julkaisi ohjeistuksen tulorekisterin käytöstä. Vuoden 2020 alusta tulorekisteriin tuli kuitenkin muutoksia, joiden myötä esimerkiksi tulojen ilmoittamisen määräaika on pidentynyt, kun kyse on luontoiseduista, palkkaennakoista, verovapaasta kustannusten korvaamisesta tai rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron kertasuorituksista. Lisäksi kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään.   Ohjeistusta on nyt päivitetty näiden osalta. Tulorekisterin käyttöä käsittelevä ohjeistus on tuotettu yhteistyössä Asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisterin tietoja käyttävät muun muassa Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työllisyysrahasto, Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

Ohjeistus on luettavissa ja ladattavissa täällä.

Lisätietoja

https://seul.fi/yhteiso/edunvalvonta/tulorekisteri
https://vero.fi/tulorekisteri

Kuva: Pekka Nummela / SEUL ry

Muut uutiset