Tulorekisteri vaikuttaa elektronisen urheilun toimintaan

Julkaistu pe 27. syyskuuta 2019
Takaisin uutisarkistoon

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu tulorekisteri on herättänyt kysymyksiä ja keskustelua elektronisen urheilun yhteisöissä ja liiton jäsenten keskuudessa. Näihin kysymyksiin vastaamaan on yhteistyössä Asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa tuotettu ohjeistus tulorekisterin käytöstä.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisterin tietoja käyttävät muun muassa Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työllisyysrahasto, Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK)

Ohjeistus kertaa mikä on tulorekisterin käyttöönoton jälkeen muuttunut ja miten tämä käytännössä näyttäytyy. Lisäksi ohjeistus antaa tiivistetyt ohjeet tulorekisterin kanssa toimimiseen. Ohjeistus on luettavissa ja ladattavissa täältä.

Lisätietoja

https://seul.fi/yhteiso/edunvalvonta/tulorekisteri
https://vero.fi/tulorekisteri

Muut uutiset