Seuratoiminnan työryhmä kuulemaan organisaatioita

Julkaistu ti 3. maaliskuuta 2020
Takaisin uutisarkistoon

SEUL liittohallitus on päättänyt perustaa seuratoiminnan työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on edistää ja kehittää elektronisen urheilun seuratoimintaa, tuoda Liitolle ideoita ja mahdollisuuksia tukea joukkueita ja pelaajia sekä auttaa suomalaisen elektronisen urheilun harrastajia etenemään seuratoiminnan kautta ammattilaisuutta kohti.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Helsingissä 26. helmikuuta. Kokouksessa olivat mukana HAVU Gaming, SJ Gaming ja Trailblazers. Työryhmään voivat osallistua kaikki ne Liiton jäsenet, joilla on elektronisen urheilun seuratoimintaa.

”Nykyisen kotimaisen e-urheilun seuratoiminnan laadukkaan ylläpidon haasteiksi nähdään ammattimaisen toiminnan suppeus ja resurssien niukkuus. Pelaajien, ohjauksen sekä valmentajien kehittäminen ja kouluttaminen on toiminnan keskiössä. Etenkin koulutettujen ja osaavien valmentajien saatavuus on seuroille tällä hetkellä ongelmallista. Työryhmän tarkoitus on muodostaa Liitolle näkemys ammatti- ja harrastetoiminnan nykytilasta ja tehdä aloitteita Liiton hallitukselle toiminnan parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä”, kommentoi Liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Liiton edustaja fasilitoi työryhmää, mutta työryhmä päättää itse aiheet joita se katsoo tarpeelliseksi kehittää ja edistää yhdessä Liiton kanssa ja sen avustamana. Työryhmän ensimmäisen virallisen kokouksen teemoja olivat ruohonjuuritason ohjaava toiminta, juniori- ja nuorisovalmennushanke sekä esiintymistaitojen koulutus nykyisille ammattilaisille. Työryhmän kokoonpanoa pyritään kasvattamaan useammalla seurajäsenellä vuoden 2020 aikana.

Kuva: Arttu Kokkonen / SEUL ry

Muut uutiset