SEULille viestintäsuunnitelma opinnäytetyönä

Julkaistu ti 19. joulukuuta 2017
Takaisin uutisarkistoon

Turun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Heta Laiho tulee kevään 2018 aikana kirjoittamaan opinnäytetyönsä SEULin viestinnän kehittämisestä.

Turun ammattikorkeakoulussa medianomiksi viimeistä vuotta opiskeleva Heta Laiho laatii Suomen elektronisen urheilun liitolle kevään 2018 aikana ulkoisen viestinnän suunnitelman, keskittyen erityisesti liiton sosiaalisen median viestinnän kehittämiseen. Laiho osallistuu kevään aikana myös eri viestintäkanavien sisällöntuotantoon tutkien samalla, miten ja millaisella viestinnällä voidaan tavoittaa halutut kohderyhmät paremmin.

”Tavoitteenani on laatia viestintäsuunnitelma, joka palvelee liiton strategiaa, arvoja, missiota ja visiota. Ulkoinen viestintä on erittäin tärkeässä roolissa Suomen elektronisen urheilun liiton kaltaisen organisaation kehittymisessä ja kasvamisessa. Onnistunut ulkoinen viestintä tekee liitosta kiinnostavan mahdollisten uusien pelialan ammattilaisten ja harrastajien lisäksi myös mahdollisten uusien yhteistyökumppanien ja sponsorien silmissä”, kommentoi Heta Laiho.

Aikaisempaa viestintäkokemusta Heta Laiholla on Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian viestintätiimistä, jossa hän teki paljon tapahtumaviestintää, sekä Turun kaupungin sivistystoimialalta, jossa kohderyhmänä ulkoisessa viestinnässä olivat erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa.

”Vaikka peli-ala ei ole minulle henkilökohtaisesti entuudestaan tuttu, olen erittäin kiinnostunut elektronisesta urheilusta ilmiönä. Uskon ulkoisen viestinnän kehittämisessä ja suunnittelussa pystyväni näkemään, miten asioista viestitään kiinnostavasti myös ihmisille, joille elektroninen urheilu on vieraampaa ja saadaan heidät kiinnostumaan pelialan ajankohtaisista asioista”, Laiho jatkaa.

Muut uutiset