Suomen elektronisen urheilun liiton strategian painopisteet ovat juniori- ja nuorisotoiminnan kehittäminen, kilpailutoiminnan kehittäminen Suomessa ja kansainvälisesti, valmentaja- ja tuomaritoiminnan standardointi sekä aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen. Strategian tarkoitus on katsoa pitkälle eteenpäin jotta nähdään se, mitä liitto ja sen toiminta ovat tulevaisuudessa. Strategiassa siis esitellään ne toimet, jotka täytyy toteuttaa, että asetettu tavoite saavutetaan.