Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://seul.fi/. SEULin verkkosivusto seul.fi on julkaistu 21.1.2019.

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Täyttää suurimmilta osin kriittiset saavutettavuusvaatimukset eli WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines, Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) tason A ja AA -kriteerit.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittavat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kuvat, joissa on esitetty aikatauluja eivät löydy tavallisesti erikseen uutisista. Tekstilohkot voivat olla ovat leveämpiä kuin 80 merkkiä tai kuvaketta. Uutiset ovat leveämpiä kuin esitetty 320 pikselin maksimimäärä. Sisällön piilottaminen ei mahdollista.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen, 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat, 1.4.8 Visuaalinen esitystapa, 1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta), 1.4.10 Responsiivisuus, 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa. Ei vielä vaatimusten mukainen. Pyritään korjaamaan syksyyn 2020 mennessä.

Hallittava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: TAB-näppäintä painamalla ei näy missä sivuston käyttäjä liikkuu. Verkkosivuston etusivun kuvakarusellin liikettä ei voi piilottaa tai pysäyttää, karusellissa voi vain siirtyä eteen- tai taaksepäin.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö, 2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeuksia), 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota, 2.4.7 Näkyvä kohdistus. Ei vielä vaatimusten mukainen. Pyritään korjaamaan syksyyn 2020 mennessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 21.1.2020. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry:n verkkosivustojen saavutettavuutta koskien osoitteessa info@seul.fi. Vastaamme palautteisiin viimeistään 14 päivän kuluessa. Voit olla myös puhelimitse yhteydessä Liiton toiminnanjohtajaan +358 40 674 1337.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000