Kuvia käytettäessä on mainittava SEUL ry, kuvaajan nimi ja mahdollinen tapahtuma, josta kuva on otettu.