Liittymällä Liittoon liityt suomalaisteen elektronisen urheilun yhteisöön.

Jäsentyypit:

 • Pelaajaorganisaatiot/ Seurat
 • Tapahtuma- ja kilpailuorganisaatiot
 • Yhteisötoimijat
 • Oppilaitokset

Jäsenyyden edut:

Yleiset edut
 • Vaikuttaminen Suomen esports-yhteisössä
 • Liiton toimintaan ja päätöksiin osallistuminen
 • Jäsenkirje neljästi vuodessa
 • Liiton sisäinen toiminta, päätösluettelot ja yhteisöpalvelut
 • Edullisemmat koulutushinnat (esim. elektronisen urheilun koulutukset ja luennot, valmentajakoulutukset jne.)
 • Jäsenille suunnatut koulutukset
 • Edunvalvonta ja toiminnallinen tuki jäsenille
 • Lakimiespalvelut sopimuksen mukaan
 • Edut majoituspalveluista
 • Yhteistyömahdollisuuksien ohjaaminen jäsenille ja jäsenviestintä
 • Jäsentoiminnasta ulos viestiminen
Pelaajaorganisaatiot / Seurat
 • Urheilijarahasto
 • Valmentajarahasto
 • Lakimiespalvelut sopimuksen mukaan
 • Pelaajasopimuspohjat
 • Valmentajakoulutukset
 • VOIP-palvelut
 • Puolustusvoimien urheilukoulu
 • Urheiluoppilaitos- ja urheiluakatemiatoiminta
 • Verotusohjeistus ja tulorekisteri
 • Muu edunvalvonnallinen tuki
Tapahtuma- ja kilpailuorganisaatiot
 • Pelien säännöt
 • Kilpailuohjesääntö
 • Turnausjärjestäjän tekninen alusta
 • Järjestäjäoppaat
 • Palkinto- ja verotusohjeistus
 • Tuomarikoulutukset
 • Järjestäjätukipalvelut
 • Kalustolainaus
 • Otteluportaali
 • Kansallisen kilpailutoiminnan järjestäminen
 • Investointituki
Yhteisötoimijat
 • Eettinen ohjeisto
 • Harrastusmahdollisuuksien listaaminen
 • Järjestäjän tekninen alusta
 • Koulutuspalvelut
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
 • Yhteisöpalvelut
 • Tukipalvelut yhdistystoimintaan
 • Yhteisöjen listaus liiton verkkosivuille
Oppilaitokset
 • Opinnäyteyhteistyö
 • Listaus tutkimuksista
 • Asiantuntijapalvelut oppilaitoksille
 • Koulutuslistaukset
 • Stipenditoiminta
 • Oppilaitospisteytykset
 • Kouluttajan käsikirja
 • Hankeyhteistyö koulutushankkeissa
 • Koulutukset ja asiantuntijapalvelut

Q&A:

Kuka voi hakea jäseneksi?

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä juridinen henkilö joka on rekisteröity yhdistys, julkisoikeudellinen yhteisö tai liikeyritys. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan täytyy hyväksyä liiton toiminnan tarkoitus ja liiton säännöt. Toiminimi tai luonnollinen henkilö eivät voi hakea jäsenyyttä. Liiton säännöt: https://seul.fi/seul/liiton-saannot

Liittokokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenenä olevalla oikeushenkilöllä on käytössään yksi ääni. Liiton varsinaiset jäsenet hyväksyy liittohallitus kokouksessaan.

Miten jäseneksi haetaan?

Jäsenhakemuksen voi jättää vapaamuotoisena osoitteeseen info@seul.fi. Jäsenhakemuksesta tulee ilmetä taho joka jäsenyyttä hakee. Hakemuksessa on hyvä kertoa omasta toiminnastaan elektronisen urheilun saralla, miksi näkee jäsenyyden tärkeänä ja miten aikoo omalla toiminnallaan vaikuttaa ja kehittää elektronisen urheilun kenttää Suomessa. Hakemus olisi hyvä olla jäsenen asiakirja, jonka on allekirjoittanut nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Liittohallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan ja hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Tarpeen mukaan voidaan pyytää lisätietoja. Jäsenmaksu on 50 euroa ja ensimmäinen jäsenvuosi on jäsenelle ilmainen. Varsinaisten jäsenten osalta jäsenmaksua koskeva osuus käsitellään liiton syyskokouksessa.

Jäsenhakemuksessa on hyvä mainita. miten elektronisen urheilun toimintaa toteutetaan ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat lajin suhteen, jotta hakemuksia käsittelevä hallitus saa yleiskuvan toiminnasta ja tavoitteista.

Mitä ovat järjestäjätukipalvelut?

Järjestäjätukipalvelut ovat elektronisen urheilun tapahtumanjärjestäjille suunnattuja palveluita. Tapahtumiin ja turnauksiin luodut järjestäjäoppaat löytyvät täältä. Lisäksi liitto tarjoaa jäsenilleen turnauksen järjestämiseen tarkoitetun Xerberus-turnausjärjestelmän ja konsultoi tarvittaessa kilpapelaamiseen liittyvän tapahtumatoiminnan kysymyksissä jäseniään. Kansallisen kilpailutoiminnan osalta järjestäjän mahdollisista tukiasioista päätetään erikseen turnauskohtaisesti.

Miten liitolle voi ehdottaa hankeyhteistyötä?

Hankeyhteistyötä voi ehdottaa olemalla yhteydessä liiton toiminnanjohtajaan. Liitto osallistuu yleisesti mihin tahansa elektronista urheilua koskevaan hankkeeseen vähintään asiantuntijaroolissa. Hankkeiden osalta keskeistä tietoa ovat hankkeen kesto ja sen sisältö. Liiton hallitus tekee hankkeisiin osallistumisesta erikseen päätökset. Liitto ei automaattisesti toimi elektronisen urheilun hankkeiden suosittelijana, referenssinä tai yhteistyökumppanina.