Pelaajasopimuspohja sekä -ohjeistus julkaistu

Julkaistu to 23. elokuuta 2018
Takaisin uutisarkistoon

Yhteistyössä asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa työstetty pelaajasopimuspohja sekä -ohjeistus ovat julkaistu liiton verkkosivuilla.

Pelaajasopimuspohja on tarkoitettu elektronisen urheilun organisaation ja pelaajan välisen sopimuksen luomiseen. Sopimuspohja on tarkoitettu organisaatioiden ja pelaajien käyttöön. Pohjaa voidaan käyttää apuna ja pohjana pelaajasopimuksen solmimisessa. Sopimus sisältää kohdat esimerkiksi palkasta, pelaamisen ja harjoittelun sopimisesta, laitteista, välineistä ja markkinoinnista sekä edustamisesta. Sopimuspohjan täyttöohje avaa lisää sopimuksen tarkoitusta sekä antaa yksityiskohtaisia täyttöohjeita sopimuksen kohtiin. Sopimuspohjasta sekä sopimusohjeesta pyydettiin palautetta isoimmilta suomalaisilta joukkueilta ja niiden edustajilta ennen julkaisua. Liiton jäsenille voidaan tarvittaessa tarjota apua sopimusasioissa.

“Pelaajien edunvalvonta ja oikeudet on yksi tärkeimmistä kohteista liittotason toimintaa. Ulkomailta tulevat pelaajasopimukset ovat monesti vaikeaselkoisia ja sisältävät kohtia, joita pelaajan tai hänen huoltajansa on vaikea ymmärtää. Tästä syystä katsomme liiton osalta tärkeäksi rakentaa ympäristöä, joka pyrkii välttämään pelaajan ja organisaation välisiä sopimusristiriitoja, väärinkäytöksiä, välimiesmenettelyitä tai jopa oikeudenkäyntiä kotimaisessa elektronisen urheilun kentässä. Arvostamme suuresti palautetta, jonka suomalaiset organisaatiot ja yhteistyökumppanit ovat antaneet ja kiitos kuuluu myös asianajotoimisto Hannes Snellmannille, joka työtä on kanssamme tehnyt”, kommentoi liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Pelaajasopimuspohjaan on kerätty ehtoja, joiden on arvioitu toimivan tyypillisimmissä tilanteissa, joissa suomalaiset elektronisen urheilun toimijat solmivat pelaajasopimuksia. Se on tarkoitettu avuksi ja lähtökohdaksi pelaajasopimusten solmimiseen ja erityisesti vaihtoehdoksi sille, että sopimuksiin otettaisiin mallia ulkomailta ja ulkomaisen lainsäädännön perusteella tehdyistä sopimuksista, jotka saattavat poiketa olennaisesti suomalaisesta sopimuskäytännöstä ja -oikeudesta. Pelaajasopimuspohja on tarkoitettu tilanteisiin, joissa sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Koska pelaajasopimuspohja on laadittu yleisellä tasolla ilman tietoa yksittäisten käyttäjien olosuhteista, tulee käyttäjien käydä sopimuksen ehdot kokonaisuudessaan läpi sopimusta laadittaessa ja arvioida, onko ehtoja tarpeen lisätä, poistaa tai muokata. Oikeudellisen asiantuntija-avun käyttö on suositeltavaa erityisesti taloudellisesti merkittävissä sopimussuhteissa.

Pelaajasopimuspohja on laadittu siten, että se käytännössä täyttää työsuhteen tunnusmerkit. Jos pohjaa käytetään ilman suuria muutoksia, muodostuu pelaajan ja organisaation välille hyvin todennäköisesti työsuhde, jolloin sovelletaan työlainsäädäntöä soveltuvin osin. Tämä lisää olennaisella tavalla organisaation velvollisuuksia ja vastuita. Organisaation tulee siten olla riittävästi selvillä työlainsäädännön asettamista velvollisuuksista.

SEUL ry on laatinut Pelaajasopimuspohjan yhteistyössä asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa. Sopimuspohjan käyttö tapahtuu sopijapuolten omalla vastuulla, eikä SEUL ry tai Hannes Snellman ole vastuussa mahdollisista ongelmatilanteista. Pelaajasopimuspohjan käyttö ei perusta toimeksiantosuhdetta Hannes Snellmanin kanssa.

SEUL ry ottaa mielellään vastaan pelaajasopimuspohjaa koskevaa palautetta info@seul.fi. Pelaajasopimuksen ja pelaajasopimuksen täyttöohje ovat ladattavissa täältä: http://seul.fi/pelaajille/pelaajasopimuspohja/.

 

Kuva: SEUL ry / Joel Tainio

Muut uutiset