Opinnäytetyö sosiaalisen median viestinnän kehittämisestä on valmis

Julkaistu ti 3. heinäkuuta 2018
Takaisin uutisarkistoon

Heta Laiho kirjoitti opinnäytetyönsä liiton viestinnän kehittämisestä.

Turun ammattikorkeakoulussa keväällä 2018 valmistuneessa opinnäytetyössä journalismin opiskelija Heta Laiho tutki, miten Suomen elektronisen urheilun liitto voi kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Vastauksia kysymykseen haettiin tarkkailemalla sosiaalisen median kanavien sekä Google Analyticsin tilastoja, vertaisarvioinnilla sekä liiton teettämän mielipidekyselyn vastausten perusteella. Opinnäytetyöstä käy ilmi tärkeimpien huomioitavien asioiden olevan vuorovaikutus ja monipuolinen sisältö.

“Kyselytutkimukseen tulleiden avoimien vastausten perusteella voidaan sanoa, että seuraajat toivovat liiton toiminnan olevan avointa ja sisällön monipuolista”, toteaa Heta Laiho.

Mielenkiintoinen sisältö syntyy suunnittelemalla

Selkeiden tavoitteiden asettaminen, viestinnän suunnittelu etukäteen sekä niin sanotun tone of voicen määrittely helpottavat viestinnästä vastaavien työtä organisaatiossa. Kun viestinnän raamit ovat selvillä, ei resursseja viestintään kulu niin paljoa. Suomen elektronisen urheilun liiton viestinnän avuksi Laiho loi sosiaalisen median viestintäsuunnitelman.

“Yritin kasata samoihin kansiin niin ohjeet YouTube-videon lisäämiseen kuin pohjan vuosikellolle. Toivottavasti suunnitelmasta on apua liiton viestinnästä vastaaville”, Laiho kertoo.

Elektronisen urheilun suosio jatkaa kasvuaan niin Suomessa kuin maailmalla. Suomen elektronisen urheilun liiton on tärkeää kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa pysyäkseen nopeassa kehityksessä mukana. Onnistunut viestintä auttaa kasvattamaan elektronisen urheilun kiinnostavuutta sekä arvostusta ammattina ja harrastuksena.

”Viestinnän laatu on erityisesti kuluneen vuoden aikana ollut paljon esillä liiton toiminnassa ja Hetan kirjoittama opinnäytetyö antoikin liitolle tärkeää tietoa viestinnän tilasta ja sisällöstä. Opinnäytetyöstä liitto sai paljon hyviä työkaluja viestinnän kehittämiseen. Aktiivinen ja selkeä viestintä on olennainen osa yhdistysten ja organisaatioiden ydintoimintaa ja siksi on meille on erityisen tärkeää hyödyntää ulkopuolista arviointia toimintamme kehittämisessä. Suuri kiitos Hetalle laadukkaasta opinnäytetyöstä!”, kommentoi liiton toiminnanjohtaja Mirka Tukia.

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteesta: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150131/Laiho_opinnaytetyo_julkaistava.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muut uutiset