Opinnäytetyö: Miten fyysinen kuntoilu vaikuttaa e-urheilijan pelinsisäiseen suorituskykyyn?

Julkaistu pe 10. tammikuuta 2020
Takaisin uutisarkistoon

Ammattikorkeakoulu Arcadassa opiskelevat Zacharias Planting ja Karsten van Breemen ovat kirjoittaneet opinnäytetyönsä e-urheilusta. Työssä on tutkittu sitä, miten fyysinen harjoittelu vaikuttaa e-urheilijan pelinsisäiseen suoritukseen pelissä Counter-Strike: Global Offensive. “Hur fysisk träning påverkar på e-sportarens in-game prestationer – en fallstudie på ett Counter-Strike: Global Offensive lag” -nimisen tutkimuksen toimeksiantajana on toiminut ammattioppilaitos Yrkesinstitutet Prakticum.

Tutkimuksen tarkoituksena on nähdä, onko fyysisellä harjoittelulla positiivisia vaikutuksia pelaajien pelinsisäiseen suoritukseen. Pelaajille suunniteltuun treeniohjelmaan sisältyi viikottain muutama pakollinen ohjattu treeni, sekä vapaaehtoisia itsenäisiä treenejä. Ohjelmaan kuului lisäksi kaksi testiä, jotka suoritettiin jakson alussa ja lopussa. 

Tutkimus toteutettiin tekemällä niin fyysisiä kuin pelinsisäisiä harjoituksia ja testejä, sekä haastatteluita. Tutkimukseen osallistui kuusi henkilöä, jotka ovat Prakticumin e-urheilukurssin joukkueesta. Testit sisälsivät esimerkiksi reaktionopeutta sekä silmän ja käden yhteistyötä testaavia harjoitteita. Tutkimuksen tuloksista voitiin päätellä, että fyysinen kuntoilu vaikutti positiivisesti e-urheilijan pelinsisäiseen suorituskykyyn pelissä CS:GO. Pelisisäiset tulokset paranivat neljällä pelaajalla ja reaktiotestin tulokset viidellä pelaajalla. Pelaajat kertoivat haastatteluissa kahdeksan viikon treeniohjelman vaikuttaneen positiivisesti heidän yleiseen terveyteensä sekä motivaatioonsa.

Ruotsinkielisen tutkimuksen voi ladata Prakticumin verkkosivuilta.

Muut uutiset