Opinnäytetyö: Millainen on e-urheiluorganisaation rakenne?

Julkaistu pe 29. toukokuuta 2020
Takaisin uutisarkistoon

Kajaanin ammattikorkeakoulun Esports Business -linjalta valmistunut Saana Ylönen kirjoitti opinnäytetyönsä englanniksi suomalaisten e-urheiluorganisaatioiden rakenteista. “Survey on Esports Player Organizations in Finland” -nimisen tutkimuksen toimeksiantajana on toiminut Suomen elektronisen urheilun liitto.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ja analysoida tietoa suomalaisten e-urheiluorganisaatioiden koosta, rakenteesta ja toiminnasta. Opinnäytetyössä selvitettiin avainlukuja kotimaisesta e-urheilusta.

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 15 rekisteröityä suomalaista e-urheiluorganisaatiota. Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa käyttää e-urheilun kentän kasvun vertailussa. Lisäksi tutkimus nostaa esiin tämänhetkisiä haasteita, joita organisaatiot kohtaavat.

“Opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen ja antoisa. Haastatellut organisaatiot suhtautuivat tutkimukseen todella kannustavasti ja avoimesti, ja aihe selvästi herätti kiinnostusta organisaatioissa. Suomen elektronisen urheilun ympäristöstä saatavilla olevaa dataa ja tutkimuksia on edelleen valitettavan vähän, ja haastatellut organisaatiot toivatkin tutkimuksen aikana aktiivisesti esille toiveitaan lisätutkimuksista. Omalta osaltani haluan kiittää haastateltuja organisaatioita, mutta myös muita alalla toimivia ja minua avustaneita henkilöitä yhteistyöstä, sekä tuesta opinnäytetyöprosessin aikana”, kommentoi Kajaanin ammattikorkeakoulun Esports Business -linjalla opinnäytetyönsä kirjoittanut Saana Ylönen.

Englanninkielisen tutkimuksen voi lukea Tutkimukset-sivulta.

Lisätietoja

https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/Tradenomi-Esports-Business/3460e8b8-33e1-496d-8688-057886d11487
https://www.theseus.fi/handle/10024/334174

Kuva: Arttu Kokkonen / SEUL ry

Muut uutiset