Nuorten pelaajien kokemuksia pelikulttuurissa koetusta vihapuheesta ja häirinnästä selvitetty

Julkaistu ke 7. helmikuuta 2018
Takaisin uutisarkistoon

Osana Non-toxic -syrjimätön pelikulttuuri -hanketta julkaistiin selvitys tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä.

Kaksivuotinen Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin rahoittama hanke, jonka pääyhteistyökumppanina SEUL toimii. Tiistaina 6. helmikuuta julkaistiin osana hanketta Non Toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä -julkaisu. Selvitys on luettavissa täällä. Selvityksen on tuottanut projektitutkija Ella Alin.

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa sitä, millaista häirintää ja vihapuhetta nuoret pelikulttuurissa kokevat ja millaisia asenteita nuorilla pelaajilla häirintään ja vihapuheeseen on. Selvitys on toteutettu kyselynä 15-29 -vuotiaille nuorille, jotka pelaavat aktiivisesti kilpailullisia pelejä. Yhteensä vastaajia oli 156.

Vihapuheen tai häirinnän kohteeksi vastaajista oli joutunut 70 % ja 90 % vastaajista toivoi, että vihapuheeseen ja häirintään puututtaisiin. Erityisesti naiset ja alle 18-vuotiaat miehet kertoivat kokeneensa muita enemmän vihapuhetta ja häirintää. Pelaamisen lisäksi vihapuhetta ja häirintää koettiin myös kommenttipalstoilla ja pelaajien viestintäsovelluksissa.

Selvityksessä todettiin myös, että SEULin vuonna 2016 julkaisema Suomen e-urheilun eettinen ohjeisto on tarpeellinen ja siinä ehdotetut käytänteet vastaisivat toteutuessaan moniin selvityksessä esille tulleisiin ongelmiin. Jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotetaankin sitä, miten SEULin ohjeistus on otettu käyttöön pelitapahtumissa ja miten tietoisia pelaajat ovat ohjeista ja kuinka hyvin he niitä noudattavat.

Lisätietoa: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/non-toxic_hanke_selvitti_nuorten_kokemuksia_vihapuheesta

Muut uutiset