Mikael Stöckellin valmentajaseminaarityö "E-urheilun lajianalyysi" avaa pelaajien vaatimuksia ja haasteita

Julkaistu ke 9. kesäkuuta 2021
Takaisin uutisarkistoon

Liitto on lisännyt tiedostopankkiinsa Mikael Stöckellin viime vuonna tuottaman valmentajaseminaarityön ”E-urheilun lajianalyysi”. Työ esittelee ytimekkäästi ja kattavasti e-urheilua kilpalajina, pureutuen myös sen erityispiirteisiin valmennuksen ja pelaajan näkökulmasta.

E-urheilun yleisen käsittelyn lisäksi työn aihealueisiin kuuluvat e-urheilun ja fyysisen suorituskyvyn välinen yhteys, peliasennon merkitys e-urheilussa sekä e-urheilun psykologiset vaikutukset. Pelaajille tärkeiksi ominaisuuksiksi nostetaan esimerkiksi hyvä fyysinen kunto, oikeaoppinen ergonomia, loukkaantumisten ehkäiseminen, stressinsietokyky ja hyvä joustava älykkyys.

Stöckell toteaa pohdinnassaan, että säännöllisellä liikunnalla on oletettavasti ”huomattava yhteys e-urheilun suorituskykyyn huipputason ammattilaisilla, amatööripelaajilla sekä huipulle tähtäävillä pelaajilla”. Näin ollen e-urheilua harrastavia nuoria tulisi tiedottaa enemmän liikunnan vaikutuksesta hyvinvointiin ja pelissä vaadittaviin taitojen oppimiseen. Myös psyykkisellä puolella Stöckell huomauttaa, että ”e-urheilu edellyttää samoja psykologisia taitoja kuin perinteinen urheilu”.

Seminaarityö on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Otto Virtanen, Grail Quest 2018

Muut uutiset