Linjausviikonlopun uutisia - merkittäviä uudistuksia liitossa

Julkaistu ti 10. maaliskuuta 2015
Takaisin uutisarkistoon

Liittohallitus kokoontui viikonloppuna keskustelemaan vuodesta 2015 ja käsitteli kokonaisvaltaisesti liiton tilannetta, budjettia ja käynnissä olevia hankkeita. Maaliskuun ajankohta oli valittu sillä perusteella, että aiemmin uutisoitu tukipäätös on olemassa. Seuraavassa lyhyesti linjauspäivän satoa.

hallitus_2015

Liittohallitus kokoontui linjausviikonloppuun käsittelemään ajankohtaisia asioita ja täydentämään vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa. Tässä linjauksia pähkinänkuoressa.

Tapaamiset ja hallitustyöskentely

Keskusteltiin jäsenjärjestöjen tapaamisesta ja yleisesti jäsenjärjestöjen tilanteesta. Liittohallituksen mielestä jäsenjärjestöjen ja eri pelaajien aktivointi osallistumaan liiton päätöksentekoon on edelleen ensiarvoisen tärkeää. Hallitus pyrkii myöskin kokoontumaan useamman kerran kuluvan vuoden aikana keskustelemaan ajankohtaisista asioista kasvotusten. Yleisesti hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa käyttäen VoIP-palveluja.

Budjetti ja taloudellinen tilanne

Käsiteltiin kattavasti liiton taloudellinen tilanne ja eri hankkeet. Tehtiin muutoksia budjettiin keskustelujen pohjalta. Mittavimmat budjetääriset hankkeet vuonna 2015 tulevat olemaan liiton toiminnan ja kilpailutoiminnan kehittämiseen liittyvän määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (~25% budjetista) ja elektronisen urheilun SM-liiga (~21%). Muita huomioitavia hankkeita ovat tapahtumat sekä suhde- ja toimintatyö (~19%) ja kansainvälinen toiminta (~12%). Liiton hankkeet ja budjetti esitellään yksityiskohtaisemmin jäsenjärjestöille kevätkokouksessa.

Liiga- ja lisenssijärjestelmä

Liittohallituksen jäsen ja liigatyöryhmän vastuuhenkilö Teemu Hiilinen esitteli hallitukselle eri liigajärjestelmämalleja. Näiden pohjalta hallitus arvioi, että täysin ulkoistettua liigaa ei nykyisessä tilanteessa voida järjestää vaan on käytettävä nk. hybridimallia, jossa liitto ja sen oma työntekijä vastaavat liigan järjestämisestä hyödyntäen ulkoisia resursseja, järjestäjiä ja erityisesti pelaajia.

Liigajärjestelmän on tarkoitus käynnistyä karsintasarjalla ja aloittaa liiga kokonaisuudessaan vuonna 2016. Yhdellä yhteisellä karsintasarjalla erotellaan joukkueet harraste- ja ammattilaissarjoihin. Liigan tehtävänä on pyrkiä tuomaan kansallinen kilpapelaaminen esiin ja siten edesauttaa uusia joukkueita menestymään kansainvälisestikin. Vaikka liigan tehtävänä on myös saavuttaa kestävä kehitys ja pysyvät joukkuekokoonpanot, antaa se myös uusille lahjakkuuksille mahdollisuuden päästä näyttämään taitonsa edukseen ja nousta ammattilaispelaajaksi.

Lisenssimalleja, pelattavia pelejä ja rakennetta suunnitellaan kevään aikana. Käytännön toteutus on suunniteltu tehtävän loppuvuoden aikana. Liigaa varten tehdään yhteistyökumppanihankintaa kevään ja kesän aikana.

assemblyw_2015

Työntekijä

Loppuvuonna 2014 liittohallitus on jälleen käynyt keskusteluja työntekijän palkkaamisesta. Työntekijän palkkaamisessa ongelmallisena on nähty liitolle siitä aiheutuvat sivukulut ja muut maksut, jotka ovat normaalillakin palkkauksella korkeat. Työntekijä on kuitenkin tarpeellinen, sillä juoksevia asioita täytyy toisinaan hoitaa virka-aikaan ja osa liiton hankkeista vaatii työpanosta, jota ei voida enää määrittää vapaaehtoiseksi harrastustoiminnaksi.

Hallituksen käsitellessä budjettia todettiin, että realistinen rahoitus täysipäiväiseen työntekijään voidaan tehdä muut hankkeet huomioon ottaen noin kuudelle kuukaudelle. Tässä ajassa liiton on hankittava lisää rahoitusta, jotta työntekijän palkkausta voidaan jatkaa.

Työntekijän tehtäviksi tunnistettiin liiton viestinnälliset tehtävät, kilpailutoiminnan toteuttaminen (liiga), yhteistyökumppaneiden kanssa aktiivisesti toimiminen sekä aktiivinen hallituksen kanssa työskentely ml. muut hallituksen asettamat tehtävä. Työtehtävien seurantaa ja ohjausta hoitaa liittohallitus.

Rekrytointia ja sen toteutusta käsiteltiin pitkään. Ulkopuolelta rekrytoimisessa erilaisia riskejä tunnistettiin luotettavuuden, kokemuksen ja aktiivisuuden osalta. Hallituksen näkökulmasta työntekijän on oltava verkostoitunut ja markkinointihenkinen. Hänen olisi jo ennestään tunnettava elektronisen urheilun kenttä ja hänet pitäisi todella nopeasti perehdyttää liittohallituksen toimintatapoihin.

Liittohallitus päätyi lopulta ratkaisuehdotukseen palkata liiton puheenjohtaja täysipäiväiseksi työntekijäksi. Yllämainittujen seikkojen osalta hallitus ei nähnyt tämänhetkisessä tilanteessa tarpeen osoittaa resursseja ja varoja ulkopuoliseen työntekijään.

Juridisesti hallituksen puheenjohtaja voi olla tehtävässään päätoiminen ja samalla työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yhdistykseen. Hallitus näki puheenjohtajan palkkauksessa hyödyt osaamisessa, perehdytyksen tarpeettomuudessa, puheenjohtajan päivätyön muuttamisessa liittotyöhön sekä jo valmiiksi olemassa olevassa yhteistyöverkostossa.

Puheenjohtaja Erkka Jouste jääväsi itsensä päätöksenteosta keskustelun siirryttyä käsittelemään mahdollista puheenjohtajan palkkaamista. Lopullinen päätös työntekijästä vahvistetaan mahdollisimman pian maaliskuun aikana järjestettävässä hallituksen kokouksessa, josta tiedotetaan erikseen.

Viestintä

Liitto jatkaa aktiivisesti yhteistyötä eri verkkopelitapahtumien kanssa. Aiemmin peliturnauksien yhteydessä ollutta pelaajalounge-konseptia uudistetaan ja liitto pyrkii tapahtumien osalta jatkossa olemaan peliturnauksiin osallistuvien pelaajien lisäksi avoinna muillekin elektronisesta urheilusta kiinnostuneille.

Hankinnoissa viestinnän osalta panostetaan yhteneväisyyteen ja näkyvyyteen. Lounge-/messuosastokäyttöön hankitaan liiton brändiohjeen mukaista materiaalia, lisää pelaajakuvia sekä hallituksen yhteyshenkilöille asianmukainen vaatetus.

Myös verkkosivuja sekä uutisointia kehitetään. Liittohallituksesta Johan Järvinen vastaa jatkossa työntekijän lisänä viestinnästä. Tarkoitus on palvella entistä enemmän pelaajia, varsinkin kansallisen ja kansainvälisen kilpapelitoiminnan myötä. Liitto toimii edelleen omalla tuoreella ilmeellään hyödyntäen brändäykseen luotuja standardeja.

Alkukesästä liitto järjestää lisäksi puheenjohtajapäivän jäsenjärjestöjensä puheenjohtajille. Päivän kuluessa käydään läpi liiton ajankohtaisia asioita ja liiton päätöksentekoon liittyviä malleja. Jäsenet äänestävät ja päättävät siten liittohallituksen kokoonpanon, joten heiltä odotetaan myös enemmän aktiivisuutta liiton toimintaan.

Palvelut

Liiton palvelut kuten VoIP-palvelut jatkavat toimintaansa. Maksuttomien Mumble- ja Teamspeak-huoneiden määrä ja palvelimien kuormitus on kasvanut tasaisesti kun yhä useampi pelaaja tai joukkue on löytänyt palvelun pariin. Jatkossa yhteistyö Kapsi ry:n kanssa jatkuu ja palveluiden tarjontaa pyritään laajentamaan pelipalvelimiin.

Pelaajatalo

Pelaajatalon toiminta nykyisellään ajetaan alas toukokuussa 2015. Pelaajatalon käytöstä on saatu arvokasta tietoa ja kokemusta, mutta nykyisestä liiton vuokraamasta asunnosta koituvat kustannukset nykyisellä käyttöasteella ja todellisella tarpeella ovat liiton kehityksen kannalta kestämättömät. Tällä toimenpiteellä liitto keskittää resurssejaan kilpailutoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitoon. Pelaajataloon otetaan normaalisti varauksia aina toukokuun ensimmäiseen (vappu)viikonloppuun saakka.

Liitto selvittää yhteistyömahdollisuuksia joukkueiden ja pelaajien harjoittelun tukemisen jatkamiseksi toisissa toimitiloissa.

Gaming

Kansainvälinen toiminta

Liitto lähettää jälleen maajoukkueen Kansainvälisen elektronisen urheilun liiton IeSF:n maailmanmestaruuskisoihin, jotka järjestetään tänä vuonna Łódźissa, Puolassa. Virallisiksi kisapeleiksi on toistaiseksi ilmoitettu Counter-Strike: Global Offensive sekä Dota 2. Loput kisapelit sekä kisojen ajankohta julkaistaan, kun tieto niistä IeSF:ltä saapuu.

Keskusteltiin myös edustajan lähettämisestä muihin eurooppalaisiin tapahtumiin luomaan kontakteja ja syventämään suhteita muiden maiden liittoihin ja toimijoihin. Pääpaino tulisi olla etenkin pohjoismaisella yhteistyöllä ja jokaisen matkan tarve harkitaan erikseen.

railtram

Muut uutiset