Liittoa pyydetty antamaan asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston selontekoa liikuntapolitiikasta

Julkaistu to 14. helmikuuta 2019
Takaisin uutisarkistoon

Asiantuntijalausuntoon sisältyy kirjallinen lausunto ja asiantuntijan kuuleminen eduskunnassa.

Liitto vastaanotti eduskunnan sivistysvaliokunnalta pyynnön asiantuntijalausunnosta koskien valtioneuvoston selontekoa liikuntapolitiikasta. Asiantuntijapyyntöön sisältyy seka kirjallinen lausunto että asiantuntijan kuuleminen torstaina 14.2.2019. Liitto on toimittanut kirjallisen asiantuntijalausunnon sivistysvaliokunnalle maanantaina 11. helmikuuta ja torstain kuulemiseen eduskunnassa osallistuu liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Liitto on asiantuntijalausunnossaan käsitellyt kolmea eri osa-aluetta, joihin tulisi kiinnittää huomiota eduskunnan liikuntapoliittisessa selonteossa:

  1. Elektronisen urheilun paikallisen, pitkäkestoisen seuratoiminnan rakentaminen ja tukeminen kotimaassa
  2. Toimialakohtainen koulutuspolkujen, peli- ja mediakasvatuksen lisääminen, terveellinen elämänhallinta, yhdenvertaisuuden korostaminen sekä syrjäytymisen ja syrjimisen ehkäiseminen
  3. Suomi kansainvälisesti elektronisen urheilun edelläkävijänä

Liiton antama kirjallinen lausunto on luettavissa liiton sivuilla.

 

Kuva: SEUL ry / Otto Virtanen

Muut uutiset