Liiton toiminnanjohtaja valittu

Julkaistu ti 7. maaliskuuta 2017
Takaisin uutisarkistoon

Suomen elektronisen urheilun liitto on valinnut toiminnanjohtajakseen Mirka Tukian.

Maaliskuussa Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtajana aloittaa Mirka Tukia. Mirka, 26, on valmistunut tammikuussa Itä-Suomen yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi ja kirjoittanut gradunsa elektronisesta urheilusta koulutuksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Elektroninen urheilu on tuttua myös oman peliharrastuksen kautta.

”Olen seurannut Suomen elektronisen urheilun kenttää läheltä ja nyt todella motivoituneena odotan tulevia haasteita. Toivon olevani avuksi elektronisen urheilun kehittämisessä ja sen paikan vakiinnuttamisessa Suomessa.”

Toiminnanjohtajan työssä Mirka vastaa liiton päivittäisestä toiminnasta yhdessä liittohallituksen jäsenten kanssa. Toiminnanjohtajan työtehtäviin kuuluvat pääasiassa liiton yhteiskuntasuhteiden ja niihin liittyvien hankkeiden parissa toimimista. Lisäksi tehtäviin kuuluu elektronisen urheilun kehittämistä, viestintää ja liiton operatiivisten ja hallinnollisten tehtävien hoitoa. Myös liiton markkinointi ja kaupallisen yhteistyön rakentaminen on osa toimenkuvaa. Toiminnanjohtaja hoitaa mainittuja tehtäviään liiton hallituksen hyväksymien strategioiden ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen muiden toiminnallisten linjausten perusteella.

Liittohallitus käsitteli helmikuun aikana useita kymmeniä työhakemuksia, joista jatkohaastatteluun eteni vain neljä ihmistä. Mirkan hakemuksessa ja työhaastattelussa arvostettiin viestinnällistä kyvykkyyttä, elektronisen urheilun suuntautuneisuutta ja jo vapaaehtoistyönä alkanutta kiinnostusta elektroniseen urheiluun. Liiton toiminnanjohtajalla on näköalapaikka elektronisen urheilun kenttään ja hän tulee olemaan valtava voimavara liiton päivittäisessä toiminnassa. Toiminnanjohtajalla on myös vastuu erilaisista hankkeista, joiden avulla liiton toimintaa viedään haluttuun suuntaan.

Valintaa kommentoi puheenjohtaja Joonas Kapiainen
”Mirkalla on edelleen paljon opittavaa eri e-urheilun kentän toimijoista, mutta hän on osoittanut meille olevansa tärkeä ja motivoitunut tekijä ja oppivansa nopeasti. Tulemme suoraan puheenjohtajiston avulla perehdyttämään ja ohjaamaan hänet tehtäviin, jolloin hän saa kaiken tarvitsemansa avun työnsä tekemiseen.” 

Varsinaisen työnsä Mirka on aloittanut maanantaina 6.3.2017 ja perehdytys e-urheilun kenttään ja liiton toimintaan jatkuu läpi kevään.

Muut uutiset