Liiton syyskokous 22.10. Jyväskylässä

Julkaistu pe 23. syyskuuta 2016
Takaisin uutisarkistoon

Liiton jäsenet kokoontuvat tänä syksynä Jyväskylässä keskustelemaan liiton tulevaisuudesta ja päättämään vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä.

Yksi tärkeimpiä vuoden 2016 tapahtumia on syksyn liittokokous, sillä tällä kertaa valitaan liitolle myös uusi puheenjohtaja sekä useampi uusi hallituksen jäsen. Vaaleihin voi asettua ehdolle kuka tahansa, joka saa tuen vähintään yhdeltä liiton jäsenjärjestöltä. Vaalisivustoon voi tutustua täältä.

Tänä vuonna syyskokous kokoontuu Jyväskylässä ja kokouksen isännöi Jyväskylän eSports-Seura, JeSSe ry.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisesti vähintään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät
9. Valitaan liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
14. Päätetään kokous

Muut kokouksen kohdassa 12 käsiteltävät asiat lähetetään vain jäsenistölle tiedoksi ja niistä tiedotetaan tarvittaessa liittokokouksen päätösten yhteydessä.

Muut uutiset