Liiton sääntömääräinen syyskokous

Julkaistu pe 3. lokakuuta 2014
Takaisin uutisarkistoon

SEULin jäsenet kerääntyvät 22.11. Helsingissä liiton syyskokoukseen keskustelemaan ajankohtaisista asioista, päättämään vuoden 2015 talousarviosta ja toiminnasta sekä valitsemaan uuden puheenjohtajan kaudeksi 2015-2016 sekä hallituksen jäsenet.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät
9. Valitaan liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
14. Päätetään kokous

Muut uutiset