Liiton ohjeistus ikärajajouston noudattamisesta

Julkaistu ke 7. huhtikuuta 2021
Takaisin uutisarkistoon

Viime viikot ovat olleet monilla tavoin haastavia ja sekavia KAVIn uuden ikärajatulkinnan myötä. Liitto on pyrkinyt olemaan yhteydessä asiasta vastaavien viranomaisten kanssa hakeakseen selkeyttä tulkinnasta aiheutuneisiin kysymyksiin ja epäselvyyksiin. Ikävä kyllä saamamme vastaukset eivät ole vastanneet e-urheilukentän tarpeita.

Tällä hetkellä liitto voi viranomaislausuntoihin viitaten antaa varman ohjeistuksen vain kahteen seikkaan:

  1. Uuden ohjeistuksen myötä pelien ikärajajoustoa ei enää voi noudattaa kodin ulkopuolisissa ryhmissä, mikäli lapsen vanhempi ei ole paikalla.
  2. Ikärajajoustoa voi yhä noudattaa, mikäli lapsi pelaa kotoaan käsin tai kyseessä on yksilövalmennus.

Kehotamme jäseniä ohjaamaan lisäkysymyksensä tulkinnasta vastaavalle viranomaiselle:

  • Apulaisjohtaja, tulosaluepäällikkö Leo Pekkala, puhelin: 02953 38008
  • Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi

Liitto tulee seuraavana toimenpiteenään järjestämään jäsenilleen keskusteluillan, jonka myötä kerätyt lausunnot lähetetään koottuna kannanottona KAVIlle. Tavoitteenamme on täten tuoda esille, kuinka laaja-aleisesti lain uusi tulkinta vaikuttaa niin organisaatioiden toiminnan kuin yksilöiden hyvinvoinnin taholla. Toiveenamme on, että KAVI ymmärtää päätöksensä vakavuuden ja on valmis avustamaan meitä jatkotoimenpiteidemme kanssa.

Keskustelutilaisuus järjestetään huhtikuun loppupuolella ja sen tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse.

Muut uutiset