Liittokatsaus #2: Kuulemista ja vaikuttamista!

Julkaistu pe 7. toukokuuta 2021
Takaisin uutisarkistoon

Alkusanat: Kuulemista ja vaikuttamista!

Kevät on Liiton toiminnassa paitsi paperitöiden täyttämää (vuosikertomukset, tilinpäätökset, yleisavustuksen selvitykset yms.) myös aika kuulla palautetta menneestä vuodesta. Joka keväinen jäsenkysely pidettiin huhtikuussa ja vastauksia saatiin enemmän kuin koskaan aiemmin! Toki vastausmäärä selittyy sillä että viimeisen vuoden aikana Liiton jäsenmäärä on kasvanut runsaasti ja monille jäsenistä kyseessä olikin ensimmäinen jäsenkysely. Vastaukset auttavat Liittoa tarjoamaan Opetus- ja Kulttuuriministeriöön entistä parempaa dataa Liiton jäsenten toiminnasta ja koronan vaikutuksista, sekä tietenkin kirjalliset vastaukset auttavat liittohallitusta tulevien toimintojen, toimintasuunnitelmien ja strategioiden suunnittelussa. 

Yksi jäsenkyselystä erityisesti esiin nousseista teemoista oli KAVI:n maaliskuussa yllättäen julkaisema ohjeistus pelien ikärajajouston soveltamisesta ja Liiton toiminnasta tämän ohjeistuksen suhteen. Liitto julkaisi oman kannanottonsa heti samana päivänä ja nosti esiin kannanotossaan ja monissa keskusteluissa KAVI:n ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa ohjeistuksen haasteista e-urheilun tapahtumien, valmennuksen ja kerhotoiminnan suhteen. Tätä vaikuttamista on tehty eri yhteistyökumppanien kanssa siitä lähtien ja tullaan tekemään niin kauan että yhteisömme ääni on varmasti kuultu ylimpiä päätöksentekijöitä myöten. Huhtikuussa Liitto järjesti kuulemistilaisuuden jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Tilaisuudessa liittohallitus kertoi tarkemmin tulevista toimista vaikuttamisen suhteen ja keräsi tietoa ohjeistuksen vaikutuksista jäsenten ja yhteistyökumppanien toimintaan. 

Yhteisön palautetta kerätään myös pian, sillä perinteinen kaikille avoin mielipidekysely avataan vastattavaksi pian. Lyhyeen kyselyyn vastaaminen vie alle 10 minuuttia ja vastanneiden kesken arvotaan jälleen lahjakorttipalkinto. Lisätietoa mielipidekyselystä ja muista ajankohtaisista teemoista tulee tarjolle Liiton viestintäkanaviin!

Miika Pulkkinen

Toiminnanjohtaja

Liiton jokapäiväinen toiminta

KAVIn linjanveto

KAVIn tuore linjanveto pelien ikärajojen joustosta kodin ulkopuolella on työllistänyt SEULia merkittävästi. Tulkinta tuli yllätyksenä, ja pelkästään selkeiden ohjeistusten selvittäminen osoittautui urakaksi, päätökseen reagoimisesta puhumattakaan. SEULin ja useiden muiden tahojen kannanotoista huolimatta KAVI ei ole osoittanut halukkuutta uudelleenarvioida tulkintaansa. Liitto järjesti 22.4. aiheeseen liittyvän keskusteluillan, jossa kartoitettiin jäsen ongelmia ja toiveita. Illan aikana kerätyt kommentit lähetetään KAVIlle sillä tarkoituksella, että virasto ymmärtäisi tilanteen vakavuuden. 

Ottelut-portaali

Liiton työntekijänä maaliskuussa aloittanut Niko Nikkilä on muiden tehtäviensä ohessa keskittynyt Portaali-tietokannan sisällön päivittämiseen. Tämän myötä etenkin suomalaistoimijoiden pelaaja- ja rosteritietoja on kirjattu merkittävässä määrin Portaaliin. Tavoitteena on, että Portaali tulee sisältämään kattavat tiedot lajien keskeisistä pelaajista ja joukkueista.

Koska Portaalin tietoja päivitetään manuaalisesti, on alan toimijoiden oma aktiivisuus etenkin turnausten osalta suuri apu. Liitto julkaisikin sivuillaan ohjeistuksen, jolla kehotettiin alan toimijoita jakamaan aktiivisesti omaan ottelutoimintaansa liittyviä tietoja Liiton kanssa. Portaalin uusi päivitys julkaistiin torstaina 6.5.

Oppilaitostietojen kokoaminen

Kevään yhteishaun myötä oppilaitosten e-urheilua eri tavoin hyödyntävät koulutukset ovat olleet pinnalla, ja niitä onkin tuotu Liiton tietoon. Liitto on näiden yhteydenottojen myötä uutisoinut koulutuksista verkkosivuillaan. Oppilaitoksilta kootaan myös aiempaa kattavammat koulutustiedot, jotka tullaan lisäämään Liiton verkkosivuille. Liiton tavoitteena on koota yhteen kattavat tiedot Suomen e-urheilualaan liittyvistä koulutuksista.

eSM-kisat

Kilpailutoiminnan puolella vuoden ensimmäinen eSM-turnaus, Sim Racing, alkoi huhtikuussa. Vuoden muista eSM-kisoista ja niiden aikataulusta tiedotetaan lisää myöhemmin, mukaan lukien opiskelijoiden eSM-kilpailut.

Antidoping- ja valmentajakoulutus

Liiton tulevista tapahtumista mainittakoon, että Liitto järjestää yhdessä   Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa antidopingkoulutuksen 19.5. Myös Liiton CS:GO-valmentajakoulutus järjestetään tämän kuun lopulla, 29.-30.5.

Jäsenten toiminnasta tiedottaminen

Liitolta on toivottu parempaa tiedotusta jäsentensä järjestämistä tapahtumista ja muusta toiminnasta. Tästä syystä Liiton tavoitteena on, että se tulee jatkossa julkaisemaan liittokatsauksen yhteydessä koonnin edellä mainitusta jäsentoiminnastaan. Jäseniä pyydetään lähettämään tähän liittyvät tiedot liiton viestintäkoordinaattori Niko Nikkilälle (niko.nikkila@seul.fi) jokaisen kuun alussa.

Hallituksen 3. kokous, 15.3.2021

Läsnäolijat: Otto Takala (puheenjohtaja), Aku Aarva, Kimmo Leinonen, Christian Joutsenvuori, Mirka Otsonkoski, Miika Pulkkinen, Niko Nikkilä.

Poissa: Arttu Hämäläinen, Kati Haapanen, Ville Qvist, Jussi Korpimäki, Tuomas Rauhansalo.

Oppilaitos-työryhmä

Oppilaitostyöryhmän tulevassa kokouksessa asialistalla ovat toiminnan rahoitukset (esim. OKM:n tarjoamat julkiset rahoitukset). Mukana kokouksessa myös Miika Pulkkinen ja Niko Nikkilä miettimässä kuinka Liitto voi tukea oppilaitostyöryhmän jäseniä viestinnällisesti.

Jäsenhakemus: Suomiesports.fi

Päätettiin hyväksyä liiton jäseneksi Suomiesports Oy:n. Yhtiön julkaisema Suomiesports.fi uutisoi e-urheilusta ja yhtiö pyrkii luomaan ammattimaisuutta suomalaiseen e-urheilun yhteisöön.

Jäsenhakemus: Pyhäjärven lukio

Päätettiin hyväksyä liiton jäseneksi Pyhäjärven lukio. Pyhäjärven lukiossa aloitti e-urheilulinja yhteistyössä Liiton jäsenen Incoach Oy:n kanssa ensimmäistä kertaa viime syksynä. 

Liiton kevätkokous

Päätettiin Liiton sääntömääräisen kevätkokouksen ajankohdaksi 18.5.2021. Kokous päätettiin järjestää täysin verkon välityksellä. Todettiin että asialistalle täytyy laittaa syyskokouksessa asialistalta unohtunut sääntömuutosesitys.

Uuden palvelun rakentaminen pelaajalisenssin tarkastamiseksi

Päätettiin aloittaa selvitystyö uuden palvelun rakentamiseksi Liiton alaisten turnausten järjestäjien työn helpottamiseksi ja samalla mahdollistamaan eri turnausalustojen käyttäminen Liiton alaisissa turnauksissa. 

IESF MM-kilpailut

IESF 2021 MM-kilpailuiden ensimmäiset pelit on julkaistu. Tällä hetkellä peleinä toimivat Dota2, CS:GO ja eFootball PES. Odotellaan vielä pelivalikoiman mahdollista täydentymistä. 

E-urheilustipendit

Päätettiin jakaa e-urheilustipendejä niille oppilaitoksille jotka olivat Liiton jäseniä 14.3.2021. Jokaiselle oppilaitokselle myönnetään 100€ arvoinen stipendi jaettavaksi.

Hallituksen 4. kokous, 13.4.2021

Läsnäolijat: Ville Qvist (puheenjohtaja), Otto Takala, Aku Aarva, Jussi Korpimäki, Mirka Otsonkoski, Miika Pulkkinen.

Poissa: Kati Haapanen, Arttu Hämäläinen, Kimmo Leinonen, Christian Joutsenvuori, Tuomas Rauhansalo.

Urheiluopistoyhteistyö

Huhtikuulle suunniteltu I-tason lajivalmentajakoulutus päätettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi siirtää toukokuun puoliväliin ja tarvittaessa muuttaa verkkokoulutukseksi. Ensisijaisesti koulutus pyritään kuitenkin toteuttamaan lähikoulutuksena.

Jäsenhakemus: KAJAK Esports

Päätettiin hyväksyä liiton jäseneksi KAJAK Games osk, jonka alaisuudessa toimii KAJAK Esports. KAJAK Esports on Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttama yhteisö joka järjestää turnauksia, tilaisuuksia, joukkuetoimintaa ja yhteisöllistä toimintaa. KAJAK Esports pyrkii myös edistämään opiskelijoiden projekteja e-urheilun parissa.

Jäsenhakemus: Rounds.gg

Päätettiin hyväksyä liiton jäseneksi Radiant Bytes Oy:n alatoiminimenä toimiva Radiant Sports. Radiant Sportsin alla toimii Rounds.GG niminen e-urheiluorganisaatio. Rounds.GG haluaa luoda suomalaisille kilpapelaajille mahdollisuuden kehittyä CS:GO:ssa. Rounds.GG haluaa oppia, kuinka rakennetaan menestyvä e-urheilu-organisaatio ja kehitetään sitä. Rounds.GG haluaa edistää suvaitsevaa ja positiivista pelikulttuuria ja e-urheilun asemaa ja näkyvyyttä Suomessa.

Turun Ratapiha

Liiton edustajina Miika Pulkkinen ja Otto Takala ovat tavanneet Turun Ratapiha-hankkeen kanssa, jotta e-urheilun tarpeet otetaan huomioon rakennushankkeen suunnittelussa. Liitto on luvannut antaa kirjallisen lausunnon e-urheilun tapahtuma- ja harrastuspaikkojen tärkeyden puolesta Turun Ratapiha-hankkeelle sen rahoitushakemuksen tueksi.

KAVI-kannanotto ja keskustelutilaisuus

Liitto on tehnyt Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tuoreeseen ikärajaohjeistukseen liittyen julkisen kannanoton ja pyrkinyt vaikuttamaan ohjeistuksen sisältöön KAVI:n sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta. Päätettiin järjestää 22.4 keskustelutilaisuus Liiton jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä jatkaa vaikuttamista ministeriön ja ministerin suuntaan.

Educational Masters

Educational Masters Junior-sarja on peruuntunut KAVI:n ikärajaohjeistuksen vuoksi. Minor ja Major sarjat ovat käynnissä.

IESF

IESF:n maailmanmestaruuskilpailuiden pelivalikoima täydentyi vielä Tekken 7-pelillä. Lopulliset pelit ovat siis Dota2, CS:GO, eFootball PES ja Tekken. Päätettiin osallistua kaikkiin peleihin. Niihin peleihin joissa se on mahdollista, määrittyy edustaja eSM-kilpailuissa. Muissa peleissä järjestetään erillinen karsintaturnaus.

Hallituksen 5. kokous, 3.5.2021

Läsnäolijat: Ville Qvist (puheenjohtaja), Otto Takala, Aku Aarva, Kimmo Leinonen, Christian Joutsenvuori, Mirka Otsonkoski, Miika Pulkkinen.

Poissa: Kati Haapanen, Arttu Hämäläinen, Jussi Korpimäki, Tuomas Rauhansalo.

Valmentajakoulutuksen siirtäminen

Liikuntakeskus Pajulahteen suunniteltu valmentajakoulutus siirtyi jo aiemmin huhtikuulta toukokuulle. Kokouksessa päätettiin siirtää sitä vielä hieman lisää ja koronarajoitusten salliessa koulutus järjestetään  28.-30.5. Lisätietoa koulutuksesta on luvassa uutisen muodossa heti kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kevätkokouksen materiaalien hyväksyminen

Hyväksyttiin sääntömääräistä 18.5.2021 pidettävää kevätkokousta varten vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. 

Liiton sääntöjen muutosesityksen hyväksyminen

Hyväksyttiin liittohallituksen esitys muutoksista Liiton sääntöihin. Muutoksilla pyritään selkeyttämään sääntöjä jäsentyyppien, jäsenkelpoisuuden, digitaalisen etäosallistumisen ja antidopingsäännöstön suhteen. Esityksen valmistelussa käytiin säännöt kokonaisuudessaan läpi ja tehtiin edellä mainittujen kohtien lisäksi myös muita pääosin stilistisiä muutoksia. Liittohallituksen esitys sääntöjen muutoksista käsitellään Liiton kevätkokouksessa.

Tulevat tapahtumat

Yhteystiedot

Ville Qvist

Puheenjohtaja

ville.qvist@seul.fi

Miika Pulkkinen

Toiminnanjohtaja

miika.pulkkinen@seul.fi

Vastuuvapauslauseke: Suomen elektronisen urheilun liiton, SEUL ry:n liittohallitus julkaisee vapaaehtoisesti julkisesti avoimuuden vuoksi keskeisimmät kohdat viimeisimmän hallituksen kokouksen päätöksistä ja keskeisimmät kokouksessa käsitellyistä asioista. Liittohallitus ei julkaise työntekijöihin tai liiton talouteen kohdistuvia päätöksiä ja tietoja sellaisenaan ja pidättää oikeuden päättää päätösluettelon sisällöstä.

Kuva: Arttu Kokkonen / SEUL ry

Muut uutiset