Lausunto elektronisen urheilun rahapelitoiminnasta 19.1.2017

Julkaistu to 19. tammikuuta 2017
Takaisin uutisarkistoon

Kannanotto rahapelimarkkinointiin liittyen.

Tiedotteessaan 31.8.2015 Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry ottaa kantaa vastuulliseen rahapelaamiseen. Suomen lainsäädäntö ei anna ulkomaisille rahapeliyhtiöille oikeutta markkinoida omaa toimintaansa suomalaisille verkossa tai Suomen rajojen sisällä, eikä myöskään minkään suomalaisen yhdistyksen tai yrityksen kautta. Lisäksi myös kotimaisten toimijoiden markkinointia täytyy pystyä valvomaan siten, ettei se missään vaiheessa kohdistu alaikäisiin.

Vuoden 2017 alkaessa liitto on saanut muutamia yhteydenottoja liittyen elektronisen urheilun suomenkieliseen mediasivustoon eUrheilu.com, joka on vuodenvaihteessa aloittanut aggressiivisen vedonlyöntimarkkinoinnin verkossa. Tästä johtuen SEUL ry on jatkanut yhteistyötä poliisihallituksen arpajaishallinnon kanssa ja pyytänyt lisäohjeistusta siitä, milloin ja millä perustein mahdollisesti laittomasta toiminnasta tehdään poliisihallinnolle ilmoitus.

Ote poliisihallituksen viestistä liitolle:
POHA:lla on rahapelien markkinoinnin valvontaa koskeva toimivalta. Annamme tässä roolissa rahapelien markkinointia koskevaa ohjeistusta, lausuntoja ja tarvittaessa voimme antaa uhkasakolla tehostetun rahapelin toimeenpanokieltoa koskevan päätöksen. Arpajaislaissa säädetään, että ”Kielto voidaan kohdistaa rahapelin toimeenpanijaan sekä sellaiseen elinkeinonharjoittajaan tai yhteisöön, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja, luovuttaa tilan raha-automaattien tai erityisautomaattien käytettävänä pitämiseen tai markkinoi rahapelejä”. Olemme tulkinneet asiaa siten, että kielto voidaan antaa sellaiselle taholle, joka tekee markkinointia koskevia päätöksiä tai jolla on muutoin tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnin toteutumiseen. Tällaisia tahoja ovat mm. se, jonka lukuun markkinointia harjoitetaan, mutta myös julkaisemisesta vastaavalle mediataholle kuten verkkosivuston ylläpitäjälle voidaan antaa kieltopäätös.

Liiton kanta rahapelitoimintaan on neutraali, mutta se ei hyväksy lainvastaista toimintaa. Asia koskee elektronisen urheilun uutistuotantoa, organisaatioita, joukkueita, pelaajia, järjestäjäyhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka ovat potentiaalisia markkinointikanavia ulkomaisille rahapeliyhtiöille. Liitto ei ole lakia soveltava viranomainen eikä se esimerkiksi itsenäisesti sulje pelaajia pois turnauksista. Tulkinnan toiminnan lainmukaisuudesta ja jatkotoimenpiteet tekee poliisihallitus. Saatujen ohjeiden mukaisesti liitto on ilmoittanut yllämainitun sivuston tapauksen poliisihallitukselle joka on todennut ilmoituksen kohteena olleen sivuston toiminnan kohdistuvan Suomeen.

Liiton edellinen tiedote koskien jäsenemme ENCE eSports Oy:n toimintaa on luettavissa täältä. Jäsen ei liitolle antamansa selvityksensä perusteella katso tuottavansa rahapelimarkkinointia Suomeen ja liiton osalta tarvetta toimenpiteille ei ole ollut. Suomen elektronisen urheilun liitto tekee ja haluaa jatkossakin tehdä yhteistyötä kaikkien kentän toimijoiden kanssa saumattomasti.

Liittohallitus,
Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry

Muut uutiset