Kevään liittokokous käynnistyi

Julkaistu la 24. toukokuuta 2014
Takaisin uutisarkistoon

Kevään liittokokous järjestetään tänään.

Suomen elektronisen urheilun liitto järjestää liittokokouksensa tänään 24.5.2014 tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Kokouspäivän tarkoitus on käsitellä sääntömääräiset asiat, kaksi eri sääntömuutosta sekä keskustella elektronisen urheilun nykytilasta sekä liittotoiminnan kehittämisestä. Kokoukseen osallistuvat liiton jäsenorganisaatiot.

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8.1. Sääntömuutos kannatusjäsenten hyväksymisen mahdollistamiseksi sekä toiminnantarkastajan

valitsemisen siirtäminen syyskokouksen asialistalle

8.2. Jäsenhakemus Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n kumppanuusjäseneksi

8.3. IeSF 2012 –matkarahaselvitys ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 liittohallitukselle

9. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

10. Päätetään kokous

 

Muut uutiset