Kannanotto: KAVIn uusi ikärajaohjeistus halvaannuttaa suomalaisen e-urheilu- ja peliharrastustoiminnan

Julkaistu to 18. maaliskuuta 2021
Takaisin uutisarkistoon

Pelikasvatus.fi -sivustolla julkaistu ohje ikärajajouston soveltamisesta yllätti ja tyrmäsi SEUL:n hallituksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti eli KAVI ovat selvittäneet nykyisen kuvaohjelmalain haasteita marraskuussa 2020. Kuvaohjelmalain toimivuus ja uudistustarpeet -selvitysraportissa nousi esille se, että digitaalinen peli ei taivu käsitteellisesti kuvaohjelmassa määritellyn kuvaohjelman käsitteen alle, koska pelejä ei ainoastaan katsella vaan ne on tehty pelattaviksi. 

OKM:n selvityksessä on ehdotettu, että digitaalisia pelejä säännellään laissa selvästi erikseen omana kokonaisuutenaan. Haasteet on tunnistettu digitaalisen pelaamisen kentällä, KAVI:ssa ja OKM:ssä, mutta toimenpiteitä ongelman juurisyyn korjaamiseksi – vanhentuneen kuvaohjelmalain uudistamiseksi – ei ole tehty. Kavin tyhjästä ilmestynyt uusi ohje ikärajajoustosta ei tule ratkaisemaan laista kumpuavia ongelmia vaan estää nykyisen pelitoiminnan ja sen kehittymisen.

“Kunnalliset toimijat ovat vuosien ajan luoneet erilaisia pelitoimintoja, suhteita e-urheilutoimijoihin, tukeneet pelitapahtumia ja kehittäneet digitaalista nuorisotyötä siitä lähtökohdasta, että ikärajajousto on olemassa. Sama koskee myös seuroja, oppilaitoksia, pelikahviloita, sekä tapahtuma-  ja yhteisötoimijoita. Uusi linjaus halvaannuttaa suomalaisen e-urheilu-  ja peliharrastustoiminnan. Linjaus on tehty ilman alan asiantuntijoiden kuulemista!” jyrähtää Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen.

Suomen elektronisen urheilun liitto on Suomen Olympiakomitean varsinainen jäsen ja e-urheilu on tunnistettu urheiluksi sekä verottajan, että Puolustusvoimien urheilukoulun osalta. Huippu-urheilun rakenteiden näkökulmasta KAVI:n päätös rampauttaa Suomessa kehitetyn e-urheilijan polun, joka on yksi maailman edistyneimmistä. Ikärajaohjeistukseen perustuen mm. Olympiakomitean urheiluoppilaitostoimintaa e-urheilun osalta toteuttavat oppilaitokset joutuvat lopettamaan e-urheilun ympärille vuosia sitten kehittyneen huippu-urheilutoiminnan. 

Mielestämme KAVI:n uusi ohjeistus ikärajajouston soveltamisesta osoittaa, että viranomainen ei ymmärrä tai halua ymmärtää digitaalisen pelaamisen maailmaa, sen kulttuuria ja vaikutusta kaikkien pelaajien, myös nuorten, elämään. Kuvaohjelmalaki ei ole ajan tasalla, eikä se vastaa digitalisoituvan maailman ja nuorten digitaalisten harrastusten vaatimuksia. Aiemman laintulkinnan sisältämät ikärajajoustot ovat mahdollistaneet e-urheilun toimialan kehityksen, mutta uusi jyrkkä tulkinta uhkaa koko toimialaa.

Vaadimme, että kuvaohjelmalaki uudistetaan nopealla aikataululla ja uusi ikärajaohjeistus palautetaan valmisteluun. Uudistuksessa on hyödynnettävä alan toimijoiden laajaa ammattiosaamista.

Suomen elektronisen urheilun liiton hallitus

 

Lisätiedot:
Miika Pulkkinen
toiminnanjohtaja
040 674 1337
miika.pulkkinen@seul.fi

Muut uutiset