Hallituslaisen Blogi: OKM-tuella valtava merkitys

Julkaistu la 8. maaliskuuta 2014
Takaisin uutisarkistoon

Vastikään myönnetty tukipaketti mahdollistaa paljon elektronisen urheilun kentällä. Liittohallituksen jäsen Joonas Kapiainen kirjoittaa tämän ympäriltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi jälleen tukensa liitolle. Budjettiin vuodelle 2014 myönnettiin saman verran tukea kuin viimeksikin, 60 000 euroa.

Tämä mahdollistaa liittotoiminnan jatkumisen täysipainoisesti ja pääsemme toteuttamaan niitä hankkeita, mitä kuluvalle vuodelle on suunniteltukin. Suurimpana näistä tulee ehdottomasti olemaan liiton toimiston sisältävä pelaajatalo -hanke, joka sekä edustaa liittoa että avaa ovet erilaisiin kilpapelaamiseen liittyviin tutkimuksiin ja ennen kaikkea tarjoaa pelaajille mahdollisuuden henkilökohtaiseen harjoitteluun ja kehittymiseen sopivassa ympäristössä.

Suomessa verkkopelitapahtumat ovat tapansa mukaan hiljenneet alkukesään asti lähes täysin, mutta pienemmät turnaukset sekä verkossa tapahtuva toiminta pysyvät aktiivisena läpi vuoden. Tähän liittyen YLE Areenan tuottama lähetys Lantrekeiltä sekä myöhemmin Winter Assemblyiltä tarjonnee mahdollisuuden isompiinkin elektronisen urheilun mediatuotantohankkeisiin. Oma veikkaukseni onkin, että tänä vuonna otamme julkisen median kanssa suurimmat askeleet koskaan, onhan eSports itsessään jo loistava penkkiurheilulaji ja sen lähettäminen valtamediassa tavoittaa hyvin suurella todennäköisyydellä kohderyhmää, joka muuten harvemmin katsoisikaan televisiota.

Myös liiton viime syksynä harjoittama brändiuudistusprojekti on ollut yksi tärkeimpiä toteutettuja hankkeita. Ulkoisen ilmeen uudistuksessa tehtiin valtava urakka vapaaehtoisvoimin ja työ verkkosivujen sekä liittokohtaisten materiaalien eteen jatkuu edelleen. Monista hankkeista, kuten esimerkiksi pelaajaloungeista tai liittomateriaalien painatuksesta ei kuitenkaan selvitä ilman pääomaa. Samoin liiton oma kalusto on ollut aktiivisessa lainakäytössä eri jäsenillämme ja nyt sitäkin voidaan tarpeen mukaan päivittää.

Henkilökohtaisesti näen nykyisen liiton ulkoisen olemuksen kohentuneen uudelle toimikaudelle huomattavasti. Uudet, arvokkaat jäsenjärjestömme ovat esimerkki siitä että kiinnostus elektronisen urheilun kenttään on suuri, unohtamatta kuitenkaan alusta asti mukana olleita tärkeitä järjestöjä, jotka ovat antaneet luottamuksensa liitolle haasteellisimpinakin hetkinä. Kuten varmasti moni tätä lukeva eSports-aktiivi tietää, elektronisen urheilun ympärillä lähes kaikki tekeminen on vapaaehtoistoimintaa ja parhaiten siinä onnistutaan yhteispelillä. Jäsenemme ja muutamat yksittäiset henkilöt ovat onnistuneesti antaneet yhdessä aktiivisesti palautetta ja kehitysehdotuksia erilaisista liiton toimintaan liittyvistä asioista ja niitä on sovellettu käytäntöön onnistuneesti. Tällaista avointa strategiaa haluamme jatkossakin harjoittaa.

Nuorisotyötä unohtamatta myös avoin kansainvälinen toiminta puheenjohtajamme johdolla käynnistää toivottavasti erilaisia yhteistyöhankkeita tulevaisuudessa. Näiden kuulumisten myötä odotan että jo kielitoimistonkin nimeämä e-urheilu kotimaassamme kasvaa merkittävästi vuonna 2014. Vastuu siitä on meillä kaikilla, pelataan yhdessä.

Joonas Kapiainen
Liittohallituksen jäsen

 

Muut uutiset