Hallituslaisen blogi: Linjakasta työvoimaa ja muita kuulumisia

Julkaistu pe 8. toukokuuta 2015
Takaisin uutisarkistoon

Liiton varapuheenjohtaja Joonas Kapiainen kirjoittaa blogissaan ajankohtaisesta liiton työvoimarekrytoinnista ja muista kuulumisista.

Liiton puheenjohtaja Erkka Jouste aloitti työnsä liiton täysipäiväisenä työntekijänä toukokuun alusta alkaen. Liitto uutisoi tästä maaliskuussa linjauspäivän jälkeen ja tiedotti asiasta suoraan jäsenilleen kevätkokouksen yhteydessä. Ajattelin kirjoittaa oman näkemykseni aiheesta, sillä sosiaalisessa mediassakin asiaa kerittiin jo kertaalleen käsittelemään. Mielestäni em. rekrytointi on pelkästään hyvä asia liitolle.

Maaliskuun liittohallituksen linjauspäivässä käsittelimme yhdessä hallituksen kanssa sitä, miksi liitto tarvitsisisi työntekijää, tai oikeastaan toiminnanjohtajaa. Sama kysymys on käynyt pinnalla useasti aiemminkin. Puheet osa-aikaisesta toiminnanjohtajasta alkoivat jo edellisen hallituksen kaudella 2014 kun edellinen, julkisen haun kautta rekrytoitu verkostokoordinaattori ei henkilökohtaisista syistään pystynyt jatkamaan tehtävässään kauden puoliväliä pidemmälle. Asia nostettiin taas uudelleen pöydälle käsiteltäväksi, kun liiton taloustilanne oli seuraavalle vuodelle selkiytynyt.

Yksinkertaisesti Suomen elektronisen urheilun liiton hallitus on toimielin joka pyrkii ohjaamaan liiton toimintaa haluttuun suuntaan ja toteuttamaan luomaansa toimintasuunnitelmaa, mutta se ei välttämättä kykene itsessään toteuttamaan kaikkia käytännön töitä. Se ei myöskään ole liittohallituksen tehtävä vaan hallituksen tehtävä on linjata, toimeenpanna ja seurata luodun toimintasuunnitelman pohjalta toiminnallisia hankkeita riippumatta siitä kuka operatiivisen työn toteuttaa. Liiton tarkoituksena on täten ensisijaisesti yhdistää elektronisen urheilun kenttä ja toimia edunvalvojana ensisijaisesti jäsenilleen sekä muille kentän toimijoille, sekä edesauttaa e-urheilun kehittymistä Suomessa.

Vaikka hallituksen jäsenet ovatkin pääosin aktiivisia toimijoita, pähkinänkuoressa lähes kaikki hallinnollinen ja operatiivinen toiminta on vapaaehtoistoimintaa ja monet meistä toimivat lisäksi omissa tietokone- tai videopelikulttuurin yhteisöissään. Tämä kallisarvoinen, mutta tietyllä tapaa katteeton liittohallitustyö ei ymmärrettävästi kuitenkaan riitä, jos liiton käytännön toimintaa halutaan laajentaa tai kehittää.

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että pelkkä vapaaehtoistoiminta asettaa pidemmällä tähtäimellä erinäköisiä rajoja toiminnan laajuudelle. Eri järjestöiltä tulee esimerkiksi tilaisuuksia joihin kutsutaan liitolta henkilöä puhumaan virka-aikaan. On erilaisia ohjausta vaativia hankkeita, esimerkiksi pelaajatalokokeilu, tuleva suomenmestaruusliiga, yhteistyöhankkeet ja erilaisia työryhmä- ja tapahtumatoteutuksia, viestintää. Toimintaa on kuitenkin jatkuvasti kehitettävä ja tämän lisäksi liiton on oltava proaktiivinen eli omaa toimintaa järjestävä kattojärjestö, sillä myös sen jäsenjärjestöt ovat aina olleet myöskin pääosin vapaaehtoistoiminnalla pyöriviä organisaatioita.

Meistä toimijoista moni tietää että kentällä tekemistä riittäisi useammallekin. Kun yllä mainittuja tarpeita ei voida kaikilta osin määrittää enää vapaaehtoistoimintaan, tarvitaan palkattua työvoimaa apuun. Näin tehdään usein muissakin liitoissa ja järjestöissä (toiminnanjohtajat, liittosihteerit, puheenjohtajat) ja malli on toimiva. Työntekijää ei kuitenkaan ole tarkoitettu yksin korvaamaan kaikkea, vaan hänen tehtävänsä on toimia tukemassa ja johtamassa liiton hankkeita, joissa edelleen vapaaehtoiset tekevät oman panoksensa.

Puheenjohtajan palkkaaminen täysipäiväiseksi oli esitetty ratkaisu muiden joukossa ja se nähtiin yhteisesti toimivimmaksi tavaksi edistää liiton operatiivista toimintakykyä, varsinkin kun siihen tarjoutui mahdollisuus. Elektronisen urheilun kentän tuntemusta ja yhteistyöverkostoa edellyttävä tehtävä olisi joka tapauksessa vaatinut pitkän perehdyttämisajan täysin ulkopuoliselle henkilölle ja lisäksi työn laadusta ei olisi ollut mitään takeita. Liittohallitus ei muutoinkaan halunnut kustannussyistä vakituista sopimusta, vaan määritteli määräajaksi nykyisellä budjetilla kuusi kuukautta jotta rahaa jäisi suunniteltuihin hankkeisiin. Lisärahoituksen syntyessä työsuhdetta voitaisiin jatkaa.

Vaikka joku voisi väittää muuta, toiminnanjohtajan rekrytointi ja siitä aiheutuva taloudellinen kulu budjettiin ei kuitenkaan ole mikään este urakka- tai muun lisätyövoiman käytölle. Liitto on käyttänyt ja tulee jatkossakin käyttämään e-urheilun parissa toimivia henkilöitä apuna erilaisissa hankkeissa ja haluaa tukea jäsenjärjestöjään. Työtehtäviä ja niistä suoriutumista valvoo liittohallitus ja se on myös velvollinen vastaamaan työntekijän toiminnan sisällöstä jäsenjärjestöille, työsopimuksen sisältöä lukuunottamatta. Kyseessä on joka tapauksessa luottamustoimi. On joka tapauksessa hyvä muistaa että palkattu työntekijä saa tekemisestään aivan eri tavalla vastinetta ja ja vastavuoroisesti laadun ja määrän tulee olla sen mukaista.

Työntekijäasian lisäksi liiton pelaajatalo-kokeiluhanke on päättymässä ja asuntoon ei enää oteta uusia joukkueita. Pelaajatalo toi mukanaan aivan uudenlaisen tavan tukea huippu- ja harrastetason joukkueita ja se oli aktiivisessa käytössä huhtikuun loppuun sulkeutumiseensa asti. Olen ollut ajoittain pettynyt päätökseen ajaa toimiva ja hyvä pelaajakulttuuria tukeva hanke alas, mutta ymmärrän sen olleen taloudellisesti raskas liitolle. Toisenlaisia tapoja tukea harjoittelevia joukkueita etsitään ja vastaavanlainen bootcamptoiminta toivottavasti yleistyy muuallakin kuin liiton alla. Siitä voisi joku kehitellä jopa uuden liikeidean. Jos sinulla on idea miten liitto voisi paremmin tukea kestävällä pohjalla uusia pelaajia, otahan heti yhteys allekirjoittaneeseen!

Kotimaan esports-tapahtumissa on ollut loppukevään aikana poikkeuksellisen hiljaista, mutta potkua siihen tuo varmasti kesäkuun alussa Oulussa järjestettävä verkkopelitapahtuma Vectorama. Pienempiäkin tapahtumia kesällä järjestetään ja Assembly Summer -turnaukset kansainvälisine tähtipelaajineen ovat tutulla paikallaan heinä-elokuun vaihteessa. Konsolipuolella Livegamers järjestää NHL15-kiertueen ympäri Suomea toukokuussa.

Kansainvälisesti kesä tulee olemaan varmasti aktiivinen ja toivottavasti suomalaiset joukkueet ja pelaajat menestyvät. Tulevia turnauksia näkisi mielellään lisää myös Yleisradion lähetystarjonnassa.

Hyvää elektronisen urheilun kevättä kaikille ja Erkalle mukavia työpäiviä “uuteen” tehtävään!

Joonas Kapiainen
VPJ, Liittohallitus

Muut uutiset

SEULin vuosi 2014

Puheenjohtajana vuoden aloitti Tuomas “althalus” Velling, joka joutui eroamaan henkilökohtaisista syistä kesällä ja…