eSports-illanvietto 2015: Palkintokategoriat

Julkaistu to 8. lokakuuta 2015
Takaisin uutisarkistoon

Elektroninen urheilu on jatkanut kasvuaan ja lajin tunnettuus on lisääntynyt Suomessa vuoden 2015 aikana. 17.10. järjestettävässä eSports-illanvietossa palkitaan kuluneen vuoden onnistujat.

17.10. järjestettävässä SEUL ry:n eSports-illanvietossa juhlitaan Suomen elektronisen urheilun yhteisön voimin vuotta 2015. Illanvietossa jaetaan tuttuun tapaan jo neljännen kerran tunnustukset tämän vuoden ansioituneimmille pelaajille ja toimijoille.

Palkinnot jaetaan tänä vuonna neljässä kategoriassa. Mukana ovat aiemmilta vuosilta tutut kategoriat Vuoden pelaaja, Vuoden joukkue, Vuoden tapahtuma sekä  Vuoden mediatoimija. Palkintojen saajat julkaistaan 17.10. eSports-illanvietossa.

Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan myöhemmin julkaistavan uutisen kautta.

Ehdolla olevat pelaajat, joukkueet ja toimijat sekä palkintojen saajat on valinnut SEUL ry:n hallitus. Ehdokkaita ja voittajia valittaessa on käytetty vuonna 2012 kokoontuneen palkitsemistyöryhmän luomaa dokumenttia, jossa määritellään eri palkitsemiskategoriat ja niiden kriteerit. Kriteereitä on sekä yleisiä, että palkintokohtaisia. Voittajien ei tarvitse täyttää kaikkia kategorioiden yhteydessä mainittuja kriteereitä – kriteereiden tarkoitus on luoda kuva siitä, minkälaisia ominaisuuksia palkittavissa arvostetaan.

Suomalaisen elektronisen urheilun kehittäminen

Palkinnot tulisi antaa suomalaisen elektronisen urheilun kehittämisestä ja sen aseman parantamisesta. Tätä voi toteuttaa monin eri tavoin, mutta palkinnon vastaanottajien toiminnan tulisi olla välillisesti tai välittömästi palvellut tätä tarkoitusta.

Medianäkyvyys

Edustava medianäkyvyys on olennainen keino tuoda elektronista urheilua laajempaan tietoisuuteen ja houkutella uusia yhteistyökumppaneita, minkä vuoksi onnistuneesta toiminnasta mediassa täytyy antaa tunnustusta.

Positiivinen imago

Palkinnon vastaanottajan tulisi toimia hyvänä esimerkkinä myös muille toimijoille – sekä elektronisen urheilun alalla että sen ulkopuolella.

Suomalaisen elektronisen urheilun yhtenäisyyden edistäminen

Suomalainen kilpapelikenttä on yhä kehitysvaiheessa. Yhteisen edun ajaminen ja yhdessä toimiminen on välttämättömyys, jos halutaan parantaa elektronisen urheilun asemaa mahdollisimman tehokkaasti.

Oman toimintansa kehittäminen

Koska elektroninen urheilu vaatii Suomessa vielä valtavasti kehitystä, myös palkintojen vastaanottajien tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa.

Voittajien valinnassa käytetään edellä mainittujen yleisten kriteereiden lisäksi myös palkintokategoriakohtaisia kriteereitä. Palkinnon saajan ei tarvitse olla ansioitunut jokaisella kriteerillä mitattuna.

Vuoden 2015 pelaaja ja Vuoden 2015 joukkue

Merkittävät saavutukset

Vuoden pelaaja ja joukkue -palkinnot tulisi luovuttaa kuluneena vuonna merkittäviin saavutuksiin yltäneelle korkeatasoiselle pelaajalle ja joukkueelle.

Läpi kauden kestänyt korkea taso

Palkinto tulisi luovuttaa henkilölle tai joukkueelle, joka on pitänyt tasonsa korkealla tai parantanut sitä läpi kauden.

Vuoden 2015 mediatoimija

Kaikissa palkintokategorioissa on kriteerinä medianäkyvyys. Tässä kategoriassa voidaan palkita sekä median tuottajat, että henkilöt, jotka omilla toimillaan mahdollistavat kilpapelaamista koskevan median tuotannon. Tällaisia olisivat esimerkiksi tahot jotka antavat haastatteluita, tai sivustot jotka tuottavat uutisia ja artikkeleita oman yhteisönsä pelistä.

Uuden materiaalin tuottaminen

Palkinnon vastaanottajan tulisi tuottaa uutta materiaalia, ei ainoastaan kääntää tai kopioida uutisia muualta.

Sisällön laatu ja kattavuus

Voittajan tulisi tuottaa journalistisesti laadukasta ja monipuolista materiaalia. Laatujutut ovat tärkeitä: esimerkiksi aikakauslehtityyliset, laajemmat reportaasit ovat työläitä tehdä, mutta antavat suomalaisesta kilpapelaamisesta monipuolisemman kuvan.

Vuoden 2015 tapahtuma

Vuoden tapahtuma –palkinto myönnetään taholle, jonka toiminnan tulee liittyä johonkin tapahtumaan. Palkinnon vastaanottaja voi tuttuun tapaan olla esimerkiksi tapahtuma, järjestäjäorganisaatio, tai yksittäinen järjestäjä.

Sitoutuminen elektronisen urheilun kehitykseen Suomessa

Saajan tulisi käyttää resurssejaan elektroniseen urheiluun ja toimillaan osoittaa, että on sitoutunut elektronisen urheilun kehitykseen Suomessa.

Tapahtuma on kehittynyt edellisestä kerrasta, tai tapahtuma on uusi

Palkinto jaetaan taholle, joka on onnistunut kehittämään tapahtumaansa edellisestä kerrasta. Myös täysin uudet tapahtumat otetaan huomioon: ne tuovat usein alalle uusia toimintatapoja ja mahdollistavat toiminnan kehittymisen uusiin kaupunkeihin.

Kattavuus, erilaisten kohderyhmien huomioiminen

Palkinnon saavan tahon tulisi huomioida mahdollisimman hyvin tapahtumansa erilaiset kohderyhmät, esimerkiksi verkon kautta tapahtumaa seuraavat, lapset, nuoret, aikuiset, eri pelien pelaajat jne.

Muut uutiset