E-urheilun harrastamisen malli on julkaistu

Julkaistu ma 12. helmikuuta 2024
Takaisin uutisarkistoon

SEUL on julkaissut kunnille ja paikallisille seura- ja järjestötoimijoille suunnatun e-urheilun harrastamisen mallin. Mallissa esitellään neljän hankkeessa mukana olleen kunnan pilottihankkeet ja annetaan ohjeita kuinka rakentaa ja kehittää paikallista peliharrastus- ja e-urheilutoimintaa. E-urheilun harrastamisen mallin löydät täältä.

E-urheilun harrastamisen malli luotiin osana vuosina 2022-2023 toteutettua opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus hanketta Kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön rakentaminen elektronisen urheilun harrastetoiminnassa. Hankkeessa kumppaneina toimivat Espoo, Turku, Alavieska ja Kittilä, sekä kuntien paikalliset yhteistyökumppani seurat ja järjestöt. Kumppanikunnat ovat eri kokoisia, e-urheilun eri lähtökohdissa ja sijoittuvat maantieteellisesti eri puolille Suomea. Kunnat saivat hankkeessa maksimissaan 5000 € arvoisen tuen pilottihankkeiden toteuttamiseen.

Hankeavustusta haettiin, koska digitaalinen pelaaminen ja elektroninen urheilu ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan Suomessa. E-urheilu on kunnille ja kaupungeille haasteellinen ilmiö, koska heillä ei usein ole sisäistä osaamista alalta. Tällöin on e-urheilun tukeminen haastavaa ja kaupunkiorganisaatiot tarvitsevat tukea siihen, kuinka e-urheilu jäsennellään kaupungin strategian mukaiseksi toiminnaksi, mahdollistetaan paikalliset harrastetilat ja kuinka löydetään oikeat tavat toimia paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa.

E-urheilu on kunnille ja kaupungeille haastava aihe, koska ilmiölle ei ole monesti kuntien sisäisessä organisaatiossa omistajaa. Tähän asti Suomessa e-urheilu on ollut pitkälti nuorisotyöllinen ilmiö, mutta lajin ammattimaistuessa, kaupallistuessa ja kasvaessa on tullut selväksi, että ilmiö ei voi jatkaa kaupunkiorganisaatioissa ainoastaan nuorisotyön voimin. Hankkeen tarkoituksena oli etsiä ratkaisua tähän ongelmaan tarjoamalla kunnille työkalua jäsentää ja hallita e-urheilua alueellaan, jotta esimerkiksi liikunta- ja urheilupalveluiden on helpompi lähteä toimimaan ilmiön parissa. Kuntien pilottihankkeet keskittyivät mm. alueellisen lan-tapahtuman kehittämiseen, seuratoiminnan tukimuotojen rakentamiseen, leiritoimintaan ja lajin harrastusmahdollisuuksien tutuksi tuomiseen alueen asukkaille.

E-urheilun harrastamisen malli antaa esimerkkejä peliharrastuksen ja e-urheilutoiminnan rakentamiseen ja kehittämiseen paikallisesti, sekä neuvoja kuinka lähteä lähestymään aihetta sekä kunnan että paikallisen toimijan näkökulmasta. Ota haltuun esimerkit ja vinkit e-urheilun harrastamisen mallista

Tarkempaa tietoa e-urheilun harrastamisen mallin taustoista ja Espoon pilottihankkeen toteuttajien näkemyksiä hankkeesta on tarjolla perjantaina 23.2.2024 klo 12.00 alkaen Assembly Winter -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä seminaarissa. Seminaari tallennetaan ja tallenne julkaistaan tapahtuman jälkeen nähtäväksi.

Muut uutiset