For English version, click here.

Turnaussäännöt – Hearthstone

27.9.2017

VERSIO 6

Johdanto
1. Yleiset säännöt
2. Pelin säännöt
3. Muut säännöt
4. Ongelmatilanteet
5. Fair play
6. Protestit ja rangaistukset
7. Lähetykset

Johdanto

Nämä säännöt ovat SEUL ry:n viralliset Hearthstone -pelin säännöt. Sääntöjä käytetään kaikissa SEUL ry:n sertifioimissa turnauksissa ja niiden ylläpidosta vastaa erillinen pelisääntötyöryhmä. Jokaisen turnaukseen osallistuvan henkilön tulee lukea ja ymmärtää alla olevat säännöt ja käyttäytyä urheilijamaisesti turnauksen aikana. Turnaustuomareilla on viime kädessä päätösvalta kaikissa konflikti- ja sanktiointitilanteissa. Turnaustoimihenkilöt varaavat kaikki oikeudet näitä sääntöjä koskeviin muutoksiin. Turnaustuomarit voivat tarvittaessa keskeyttää turnauksen vakavan teknisen ongelman tai muun mahdollisen äkillisen tapahtuman, esimerkiksi sairastapauksen vuoksi.

HUOMAA! Säännöistä on olemassa kaksi eri versiota (Conquest ja Last Hero Standing). Tutustuthan molempiin, riippuen turnauksen käyttämästä formaatista. Yleisin käytetty formaatti nykyisin on Conquest.

Nämä säännöt ovat pääasiassa turnauksiin, jotka pelataan paikallisessa turnaustapahtumassa. Verkossa pelattaviin turnauksiin sääntöihin voidaan tehdä pieniä muutoksia. Turnausjärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan aikataulut, turnausformaatin ja palkinnot ennen turnausta.

Kaikki huijaaminen, mukaan lukien pelin seuraaminen toisen henkilön avustuksella, on kielletty. Jos osallistuja ei tiedä, onko jokin pelimekaniikka sallittu, heidän TULEE kysyä päätuomarilta ennen turnausta onko kyseinen mekaniikka sallittu vai ei.

Minkään säännön rikkominen johtaa sanktiointiin, mitä voivat olla

 • Varoitukset
 • Yhden pelin tappio
 • Yhden ottelusarjan tappio
 • Palkintosumman vähentäminen
 • Pelaajan tai joukkueen poistaminen turnauksesta
 • Pelaajan tai joukkueen poistaminen tapahtumasta

Turnaustuomarin tekemä päätös voidaan kyseenalaistaa käsittelemällä asia turnauksen päätuomarin kanssa. Kantelu päätöksestä on tehtävä päätuomarille heti, kun tuomari on antanut päätöksen tai kun peli, jota päätös koskee, on päättynyt. Päätuomarin päätös on lopullinen ja siitä ei voi tehdä kantelua.

 

1. Yleiset säännöt

 • 1.1: Peli: Hearthstone (Blizzard Entertainment), viimeisin versio
 • 1.2: Pelimuoto: 1 vs 1
 • 1.3: Palvelin: EU
 • 1.4: Kaikki ohjelmistot, jotka antavat epäreilua etua pelaajalle tai muuttavat peliohjelmaa millään tavalla, ovat kiellettyjä.
 • 1.5: Pelin aikana pelaajat voivat kommunikoida vain peliin liittyvien henkilöiden kanssa, kuten tuomareiden. Pelin sisäisen kommunikointivälineen käyttö tapahtuman ulkopuolisten ihmisten kanssa on kielletty.
 • 1.6: Pelaajien tulee asettaa itsensä Busy-tilaan turnauspelien ajaksi Battle.net -asiakasohjelmasta.
 • 1.7: Aikataululliset asiat:
  • 1.7.1: Pelaajien tulee olla paikalla 15 minuuttia ennen varsinaisen ottelun alkamista. (Koskee turnauspelejä, jotka pelataan fyysisesti turnausjärjestäjän pelilaitteilla)
  • 1.7.2: Jos pelaaja ei ole paikallaan ja valmiina kun pelin on määrä alkaa, pelaaja luovuttaa ottelun automaattisesti (lohkovaihe) tai luovuttaa ensimmäisen pelin sarjassa (Bo3+), jos turnaustuomari ei toisin päätä. Välierien ja finaalien aikana pelaajalle voidaan myöntää 15 minuuttia aikaa olla valmiina, jonka jälkeen pelaaja luovuttaa koko ottelun.
  • 1.7.3: Turnaustoimihenkilöt varaavat oikeuden muuttaa näitä määritteitä, mikäli olosuhteet niin vaativat.
 • 1.8: Tasatilanteessa (molemmat pelaajat 0 hp yhtäaikaisesti) molemmat pelaajat lasketaan voittajiksi. Ainoastaan jos ottelu oli ratkaiseva, tulee peli pelata uudelleen samoilla pakoilla.
  • 1.8.1: Jos peli kestää vuorokattoon saakka voittava pelaaja on se, jolla on viimeisellä vuorolla enemmän kestopisteitä (armor mukaanluettuna).
 • 1.9: Äärimmäisissä olosuhteissa turnauksen järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä.

 

2. Pelin säännöt

 • 2.1: Pelaajat pelaavat ennalta sovitulla määrällä pakkoja. Jos turnausjärjestäjä vaatii BO5 sarjoja, tulee jokaisen osallistujan tuoda 3 pakkaa (4+ pakkaa bann(e)illa) kilpailuun mukanaan jne.
 • 2.2: Turnauspakat tulee olla etukäteen lähetettynä turnauksen järjestäjälle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Turnauksen järjestäjällä on oikeus olla vaatimatta tätä käytäntöä.
 • 2.3: Kaikki kortit ovat sallittuja, mutta turnauksen järjestäjä voi poistaa epätasapainossa tai toiminnallisesti rikki olevat kortit valikoimasta.
 • 2.4: Ottelun luovuttaminen on sallittua.
 • 2.5: Pelaajat ilmoittavat valitsemansa classit toisilleen, joko yhtäaikaisesti tai online-ympäristössä järjestyksessä A-B-B-A-B-A-A-B. Järjestystä voi lyhentää lopusta alkaen tai pidentää jatkamalla alusta, jos pakkoja on eri määrä. Valinnan jälkeen pelaajat bannaavat yhden tai enemmän pakkoja, jos formaatti käyttää bannausta. Pelaajat valitsevat itse ensimmäisen pelaamansa pakan, ilman että he tietävät vastustajansa valintaa.
  • 2.5.1: Valinnat kerrotaan turnauksen järjestäjälle ennen otteluiden alkua, turnauksen järjestäjän ilmoittamia tietokanavia käyttäen. Turnauksen järjestäjällä on oikeus olla vaatimatta tätä käytäntöä.
 • 2.6: Conquest ilman bannia
  • 2.6.1: Ottelun voittanut pelaaja vaihtaa pakkansa toiseen, eikä saa jatkaa pelaamista voittaneella pakalla enää saman sarjan sisällä.
  • 2.6.2: Hävinnyt pelaaja saa vapaasti valita minkä tahansa pakoistaan, jolla ei ole vielä voitettu sarjan sisällä.
 • 2.7: Conquest bannilla
  • 2.7.1: Ottelun voittanut pelaaja vaihtaa pakkansa toiseen, eikä saa jatkaa pelaamista voittaneella tai bannatulla pakalla enää saman sarjan sisällä.
  • 2.7.2: Hävinnyt pelaaja saa vapaasti valita minkä tahansa pakoistaan, jolla ei ole vielä voitettu sarjan sisällä ja jota ei ole bannattu.
 • 2.8: Last Hero Standing ilman bannia
  • 2.8.1: Voittaneen pelaajan täytyy jatkaa pelaamista samalla pakalla.
  • 2.8.2: Ottelun hävinnyt pelaaja vaihtaa pakkansa toiseen,
  • 2.8.3: Hävinneen pelaajan täytyy valita joka kerta eri pakka. Jos pakka on hävinnyt ottelussa jo kerran, sitä ei voi enää valita uudelleen
 • 2.9:Last Hero Standing bannilla
  • 2.9.1: Voittaneen pelaajan täytyy jatkaa pelaamista samalla pakalla.
  • 2.9.2: Ottelun hävinnyt pelaaja vaihtaa pakkansa toiseen,
  • 2.9.3: Hävinneen pelaajan täytyy valita joka kerta eri pakka. Jos pakka on hävinnyt ottelussa jo kerran tai se on bannattu, sitä ei voi enää valita
 • 2.10: Muutoksia pakkoihin niiden lähettämisen jälkeen ei enää sallita ja väärällä korttilistalla pelaaminen johtaa rangaistukseen.

 

3. Muut säännöt

 • 3.1: Voittavan pelaajan tulee ottaa kuvankaappaus ottelun lopetusnäkymästä, jossa näkee voittiko vai hävisikö pelaaja. Turnauksen järjestäjällä on oikeus olla vaatimatta tätä käytäntöä.

 

4. Ongelmatilanteet

 • 4.1: Pelaaja ei saavu paikalle tai ei hyväksy haastetta
  • 4.1.1:Jos pelaaja ei ole saapunut paikalle tai hyväksynyt haastetta viiteentoista (15) minuuttiin ottelun aloitusajankohdasta, oletetaan hänen luovuttaneen ottelunsa.
 • 4.2: Verkon katkeaminen ja pelin uudelleen aloittaminen
  • 4.2.1: Jos peli palautuu takaisin normitilanteeseen automaattisen uudelleenyhdistämisen kautta ilman huomattavaa viivettä pelitilanteeseen, tulee peliä jatkaa normaalisti.
  • 4.2.2: Jos molemmat pelaajat suostuvat aloittamaan pelin uudelleen, voidaan niin tehdä.
  • 4.2.3: Pelaajat voivat myös keskenään sopia toisen pelaajan voittaneen ottelun ilman uuden ottelun aloittamista.
  • 4.2.4: Jos kumpikaan pelaaja ei hyväksy ylempiä toimintatapoja, merkataan ottelu häviöksi molemmille. Ottelun ollessa ratkaiseva, pelataan peli uudelleen samoilla pakoilla.
  • 4.2.5: Tahallinen poistuminen kesken ottelun on kielletty ja siitä seuraa rangaistus.
 • 4.3: Kaikissa pelin sisäisissä ongelmatilanteissa pelaajan tulee ottaa kuvankaappauksia todisteiksi tapahtumista.

 

5. Fair play

 • 5.1: Turnaus käyttää reilun pelaamisen eli fair play -sääntöjä. Haukkuminen, rasismi ja uskonnon pilkkaaminen on kiellettyä ja johtaa rangaistukseen. Vastustajan tahallinen provosointi on kielletty varoituksen uhalla. Turnauksissa käytetään liiton eettistä ohjeistoa.
 • 5.2: Osallistujien tulee puhutella tuomareita kohteliaasti ja kunnioittavasti.
 • 5.3: Jos osallistuja yrittää tahallaan sabotoida pelejä, toisia pelaajia tai turnauksen järjestäjiä, pelaaja diskataan.

 

6. Protestit ja rangaistukset

 • 6.1: Kaikki protestit pelin tulokseen liittyen tulee tehdä 10 minuutin sisällä pelin päättymisestä.
 • 6.2: Kun ottelun tulos on protestin alaisena, niin asianomaiset pelaajat eivät voi jatkaa turnauksessa ennen kuin protesti on selvitetty.
 • 6.3: Rangaistukset
  • 6.3.1: Varoitus, pelin häviäminen, ottelun häviäminen, diskaus, pelikielto.
  • 6.3.2: Tuomarit voivat käyttää säädettyjä rangaistuksia haluamallaan tavalla.

 

7. Lähetykset

 • 7.1: Jos tapahtumalla on virallinen lähetys, pelaajien on odotettava, että lähetyksen tuotanto on valmis, ennen pelin aloittamista.
 • 7.2: Peleissä ei saa olla mukana muita katselijoita, kuin ennalta hyväksytyt lähetyshenkilöt ja tuomarit.
 • 7.3: Pelaajat eivät saa katsoa tai kuunnella mitään lähetyksiä turnauspelin aikana.
 • 7.4: Online-turnauksissa lähetyksissä pitää olla vähintään 3 minuutin viive.
 • 7.5: Pelaajat eivät saa lähettää omaa peliään offline-turnauksissa.

 

 

Tournament Rules – Hearthstone

 

23.3.2017

VERSION 5

Introduction
1. General rules
2. Game rules
3. Other rules
4. Conflicts
5. Fair play
6. Protests & sanctions
7. Streaming & broadcasts

 

Introduction

These rules are the official rules of SEUL (Finnish esports association) for Hearthstone. The rules will be used in all tournaments certified by SEUL, and they are maintained by a separate game rule working committee. Every participant must read and understand the following rules and behave in a sportsmanlike manner. Unsportsmanlike behavior will be sanctioned. Game admins have the final decision in all conflicts and sanctions. Tournament admins reserve all rights for changes related to these documents. Game admins can pause the tournament because of a serious technical problem or other reason as seen fit, e.g. medical emergency.

These rules apply mainly to offline tournaments which are held in a local tournament event. The rules can be slightly changed for online tournaments. The tournament organizer is required to announce the schedule, tournament format and the prizes before the tournament.

All cheating, including ghosting, is forbidden. If a participant is not sure whether a certain game mechanic is allowed, they MUST ask the head admin prior to the tournament’s start to find out whether it is allowed or not.

Breaking any of the rules will result in sanctions, including but not limited to:

 • Warnings
 • Losing a single game
 • Losing a game series
 • Deduction from the prize
 • Removal of a player from the tournament
 • Removal of a player from the event

A decision made by a single admin can be challenged by bringing it up with the head admin. This complaint can only be made right after the decision has been called or the game has ended, whichever occurred first. The head admin’s decision is final and cannot be challenged.

 

1. General rules

 • 1.1: Game: Hearthstone (Blizzard Entertainment)
 • 1.2: Format: 1 vs 1
 • 1.3: Server: EU
 • 1.4: Any software that modifies game files or grants an unfair advantage in the game is strictly forbidden and is grounds for immediate removal from the tournament.
 • 1.5: During a game, players are only allowed to communicate with persons involved with the game such as admins. Using the ingame communication tools with outside personnel during games is forbidden.
 • 1.6: Players must set their status as Busy in the Battle.net client.
 • 1.7: Timekeeping:
  • 1.7.1: Players must be in place 15 minutes before actual match start. (Valid on offline-tournaments only)
  • 1.7.2: If a player is not seated and ready when their game is scheduled to start, they will automatically forfeit their game (group stage) or concede the first game (Bo3+) unless admin states otherwise. During the semi-finals and finals there will be a following 15 minute time left for the player to be ready or they will forfeit the whole match.
  • 1.7.3: Tournament officials reserve the right to change these timings if circumstances require it.
 • 1.8: In a tie (both players hit 0 hp at the same time) both players are counted as having won. If the game was the deciding one for the series the game will be replayed using the same decks.
 • 1.9: Under extreme circumstances administrators reserve the right to change the rules.

 

2. Game rules

 • 2.1: Players will play with a predetermined set of decks. If the tournament organizer requires a Bo5 series to be played, every participant must bring 3 decks (4+ decks if using ban(s)) etc.
 • 2.2: Tournament decks will be sent to the tournament organizers beforehand in accordance with the guidelines given by the organizer. A tournament organizer can waive their right to this rule.
 • 2.3: All cards are allowed. The tournament organizer may ban imbalanced or gameplay mechanically broken cards.
 • 2.4: Conceding a game is allowed.
 • 2.5: Players will announce their classes to each other, either simultaneously or if in an online-environment by using this order A-B-B-A-B-A-A-B. You can cut the ordering from the end to make it shorter or continue again from the start to make it longer. After the classes have been chosen, players will ban one or more decks from their opponent if the tournament format uses bans. Players will pick their first playable deck without revealing their choice to the opponent.
  • 2.5.1: These choices will be given to the tournament organizer before games can be started, using the channels described by the tournament organizer. A tournament organizer can waive their right to this rule.
 • 2.6: Conquest with no ban
  • 2.6.1: The player who won their game will be forced to change their deck to another one. You are not allowed to pick a deck that has won a game within the same series.
  • 2.6.2: The losing player is free to pick any deck as long as that deck has not won a game within the same series
 • 2.7: Conquest with ban
  • 2.7.1: The player who won their game will be forced to change their deck to another one. You are not allowed to pick a deck that has won a game within the same series or been banned.
  • 2.7.2: The losing player is free to pick any deck as long as that deck has not won a game within the same series or has not been banned.
 • 2.8: Last Hero Standing without ban
  • 2.8.1: The winning player must continue playing the same deck.
  • 2.8.2: The player who lost their game will be forced to change their deck to another one.
  • 2.8.3: You are not allowed to pick a deck that has lost a game within the same series.
 • 2.9: Last Hero Standing with ban
  • 2.9.1: The winning player must continue playing the same deck.
  • 2.9.2: The player who lost their game will be forced to change their deck to another one.
  • 2.9.3: You are not allowed to pick a deck that has lost a game or been banned within the same series.
 • 2.10: Changes to decks after their submission are not allowed and playing with a modified decklist will lead to sanctions.

 

3. Other rules

 • 3.1: The winning player needs to take a screenshot confirming the result for each game. A tournament organizer can waive their right to this rule.

 

4. Conflicts

 • 4.1: Player fails to show or doesn’t accept a challenge
  • 4.1.1: If a player has not shown up or accepted the challenge within fifteen (15) minutes of the designated starting time they are considered to have forfeited.
 • 4.2: Disconnections and restarting
  • 4.2.1: If the game is reconnected to using the game’s automatic reconnect feature without any major delays, then the game is to be continued normally
  • 4.2.1: A rematch can be made if both players agree to it
  • 4.2.3: Players can also decide who gets the win without a rematch
  • 4.2.4: If either of the players will not accept the above rules the game will be rules as a loss to both. If this is the deciding game in the series the game will be replayed using same decks.
  • 4.2.5: Intentionally disconnecting during a game is not allowed and will be sanctioned.
 • 4.3: In all problem situations that might arise the players are required to take screenshots as proof.

 

5. Fair play

 • 5.1: The tournament will use fair play -rules. Name calling, racism and religious bashing will not be tolerated and are cause for sanctions. Provoking your opponent is forbidden at penalty of a warning. The tournament will use the esports code of conduct.
 • 5.2: Tournament participants should always address the administrators in a polite and respectful way.
 • 5.3: Should a participant purposely attempt to sabotage the games, another player or an administrator in any way, the player will be disqualified.

 

6. Protests & sanctions

 • 6.1: All protests regarding the game result are to be made within 10 minutes after the match has finished.
 • 6.2: When the match result is protested, affected players can not continue playing matches until the conflict is resolved.
 • 6.3: Sanctions
  • 6.3.1: Warning, game loss, match loss, disqualification, ban.
  • 6.3.2: Tournament officials will use the sanctions available as they see fit.

 

7. Streaming & broadcasts

 • 7.1: If there is an official broadcast for games, players must wait for broadcasters to be ready until matches can start.
 • 7.2: No observers are allowed in any tournament games, except for approved streamers and administrators.
 • 7.3: Players may not watch or listen to any streams of the tournament while playing.
 • 7.4: Online tournaments will require a minimum of 3 minutes of delay in the broadcast.
 • 7.5: Players may not stream their own games in offline tournaments.