Turnaussäännöt – Dota 2

4.3.2019

VERSIO 4

 

Johdanto

 1. Yleiset säännöt
 2. Pelin säännöt
 3. Aulan luominen
 4. Muut säännöt
 5. Tauot
 6. Protestit ja rangaistukset
 7. Fair play
 8. Lähetykset

 

Johdanto

Nämä säännöt ovat SEUL ry:n viralliset Dota 2 -pelin säännöt. Sääntöjä käytetään kaikissa SEUL ry:n sertifioimissa turnauksissa ja niiden ylläpidosta vastaa erillinen pelisääntötyöryhmä. Jokaisen turnaukseen osallistuvan henkilön tulee lukea ja ymmärtää alla olevat säännöt ja käyttäytyä urheilijamaisesti turnauksen aikana. Tämä koskee myös pelaajan avatar-kuvaa ja pelinimeä. Turnaustuomareilla on viime kädessä päätösvalta kaikissa konflikti- ja sanktiointitilanteissa. Turnaustoimihenkilöt varaavat kaikki oikeudet näitä sääntöjä koskeviin muutoksiin. Turnaustuomarit voivat tarvittaessa keskeyttää turnauksen vakavan teknisen ongelman tai muun mahdollisen äkillisen tapahtuman, esimerkiksi sairastapauksen vuoksi.

Nämä säännöt ovat pääasiassa turnauksiin, jotka pelataan paikallisessa turnaustapahtumassa. Verkossa pelattaviin turnauksiin sääntöihin voidaan tehdä pieniä muutoksia. Turnausjärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan aikataulut, turnausformaatin ja palkinnot ennen turnausta.

Kaikki huijaaminen, mukaan lukien pelin seuraaminen toisen henkilön avustuksella, on kielletty. Jos osallistuja ei tiedä, onko jokin pelimekaniikka sallittu, heidän tulee kysyä päätuomarilta ennen turnausta onko kyseinen mekaniikka sallittu vai ei. Sääntöjen rikkominen johtaa rangaistuksiin, joita ovat:

 • Varoitukset
 • Yhden pelin tappio
 • Yhden ottelusarjan tappio
 • Palkintosumman vähentäminen
 • Pelaajan tai joukkueen poistaminen turnauksesta
 • Pelaajan tai joukkueen poistaminen tapahtumasta

Turnaustuomarin tekemä päätös voidaan kyseenalaistaa käsittelemällä asia turnauksen päätuomarin kanssa. Kantelu päätöksestä on tehtävä päätuomarille heti, kun tuomari on antanut päätöksen tai kun peli, jota päätös koskee, on päättynyt. Päätuomarin päätös on lopullinen ja siitä ei voi tehdä kantelua

 

1. Yleiset säännöt

 • 1.1: Peli: Dota 2, viimeisin versio.
 • 1.2: Joukkueen koko: 5 varsinaista pelaajaa, ja mahdollisesti kaksi varapelaajaa.
 • 1.3: Joukkue voi vaihtaa turnauksen aikana enintään kaksi varsinaista pelaajaa.
 • 1.4: Yksi pelaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa turnauksen aikana.
 • 1.5: VoIP-ohjelmisto on sallittu. Turnausjärjestäjä voi tarjota Mumble ja Teamspeak-palvelimet.
 • 1.6: Mikä tahansa ohjelmisto, joka muokkaa pelitiedostoja tai tuottaa epäreilun edun pelissä, on ehdottomasti kielletty ja on peruste välittömälle poistamiselle turnauksesta.
 • 1.7: Pelaajien tulee käyttää omia lisälaitteitaan (näppäimistö, hiiri, hiirimatto, headset ja nappikuulokkeet)
 • 1.8: Pelaajilla tulee olla pelattavissa oleva Dota 2 -peli henkilökohtaisella Steam- tilillään turnauspelejä varten, ellei toisin mainita.
 • 1.9: Pelinimet ja kuvat
  • 1.9.1: Pelaajien tulee käyttää heidän virallista pelinimeään koko turnauksen ajan.
  • 1.9.2: Sponsorit, jotka eivät liity alkoholiin, tupakkatuotteisiin, uhkapelaamiseen tai aikuisviihteeseen pelinimen lopussa, ovat sallittuja.
  • 1.9.3: Pelaajien tulee käyttää lähetyskelpoista Steam-profiilikuvaa, suositelvasti joukkueen logoa tai omaa kuvaa.
 • 1.10: Joukkueen valmentaja on oikeutettu katsomaan ottelua pelaajien takana, mutta hän ei saa kommunikoida pelaajien kanssa millään tavoin paitsi draftin aikana ja puoliajalla.
 • 1.11: Pelin aikana joukkueen pelaajat voivat kommunikoida vain peliin liittyvien henkilöiden kanssa: joukkueen pelaajat ja turnaustoimihenkilöt kuten tuomarit.
 • 1.12: Aikataululliset asiat
  • 1.12.1: Joukkueen kapteenien tulee olla paikalla 30 minuuttia ennen varsinaisen ottelun alkamista informaation vuoksi. (Koskee turnauspelejä, j otka pelataan fyysisesti turnausjärjestäjän pelilaitteilla)
  • 1.12.2: Jos joukkue ei ole paikallaan ja valmiina kun pelin on määrä alkaa, joukkue luovuttaa ottelun automaattisesti (lohkovaihe) tai luovuttaa ensimmäisen pelin (Bo3) jos turnaustuomari ei toisin päätä. Välierien ja finaalien aikana joukkueelle voidaan myöntää 15 minuuttia aikaa olla valmiina, jonka jälkeen joukkue luovuttaa koko ottelun.
 • 1.12.3: Jos joukkueesta puuttuu pelaajia, kun ottelun on määrä alkaa, heidän täytyy aloittaa ottelu ilman täyttä joukkuetta tai luovuttaa. Joukkueen vastuulla on, että kaikki joukkueen pelaajat ovat valmiina määräaikaan mennessä.
 • 1.12.4: Turnaustoimihenkilöt varaavat oikeuden muuttaa näitä määritteitä, mikäli olosuhteet niin vaativat.
 • 1.13: Äärimmäisissä olosuhteissa turnauksen järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä.

 

2. Pelin säännöt

 • 2.1 Paras yhdestä -otteluissa edetään seuraavasti.
  • 2.1.2: Pelin sisäisen kolikonheiton voittanut joukkue valitsee aloituspuolen tai pickin (Radiant, Dire, First Pick tai Second Pick).
  • 2.1.3: Kolikonheitoin hävinnyt joukkue valitsee jäljelle jäävistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi mikäli voittanut joukkue valitsee Radiant tai Dire, valitsee hävinnyt joukkue vaihtoehdoista First Pick tai Second Pick.
 • 2.2: Paras kolmesta (Bo3) -otteluissa edetään seuraavasti:
  • 2.2.1: Ennen ensimmäistä peliä heitetään kolikkoa kuten paras yhdestä -ottelussa.
  • 2.2.2: Toisessa pelissä osapuolet vaihtuvat eli sankarivalinnasta päättänyt valitsee puolen tai pickin, jolla pelaa, ja toisinpäin.
  • 2.2.3: Mikäli kolmas peli pelataan, heitetään jälleen kolikkoa paras yhdestä -ottelun tapaan.

 

3. Aulan luominen

 • 3.1: Enable cheats: No
 • 3.2: Fill empty slots with bots: No
 • 3.3: Bot difficulty: Default
 • 3.4: Version: Tournament
 • 3.5: Starting team: Dire/Radiant (asetuksella valitaan draftin aloittava joukkue)
 • 3.6: Spectators: Enabled
 • 3.7: Penalties (both): None
 • 3.8: Server: LAN/Stockholm/Amsterdam
 • 3.9: DotaTV delay: 5 Minutes
 • 3.10: All chat: On
 • 3.11: Pausing: Unlimited
 • 3.12: Lobby visibility: Public

 

4. Muut säännöt

 • 4.1: Ulkopuoliset ohjelmat, jotka vaikuttavat pelin tilaan tai suorittavat pelin säsällä toimintoja, ovat kielletty.
 • 4.2: Yhteyden katkaiseminen tahallisesti kesken pelin on kielletty.
 • 4.3: Pelin mekaniikkaa muuttavien bugien käyttö on kielletty.

 

5. Tauot

 • 5.1: Pelin asettaminen tauolle kesken pelin on sallittua.
  • 5.1.1: Pelin saa asettaa tauolle ainoastaan mikäli jollekkin pelaajalle tulee teknisiä ongelmia.
 • 5.2: Joukkueen joka asettaa pelin tauolle on heti sanottava syy tauolle pelin sisäisen chatin kautta.
 • 5.3: Peliä voidaan jatkaa tauolta, kun molemmat joukkueet antavat siihen suostumuksensa.
 • 5.4: Ottelussa peli voi olla tauolla korkeintaan 10 minuuttia per joukkue.
 • 5.5: Jos palvelimen tai verkon aiheuttama tekninen vika vaikuttaa vähintään kolmeen pelaajaan vähintään 10 minuutin ajan, peli voidaan aloittaa alusta seuraavin ehdoin:
  • 5.5.1: Mikäli peli aloitetaan uudestaan ennen ”creeppien” ilmestymistä, luodaan peliaulaan ”All Pick” -peli, jossa valitaan samat pelaajahahmot kuin ennen pelin uudelleenaloitusta.
  • 5.5.2: ”Creeppien” ilmestymisen jälkeen peli voidaan aloittaa uudestaan, mikäli molemmat joukkueet suostuvat tähän.

 

6. Protestit ja rangaistukset

 • 6.1: Kaikki protestit tulee tehdä 10 minuutin sisällä ottelun päättymisestä. Taukoja voidaan pitää pelin aikana, mikäli epäillään huijaamista tai pelimanipulaatiota. Tapaukset käsitellään tuomarien toimesta.
 • 6.2: Kun ottelusta on tehty protesti, asianomaiset joukkueet eivät voi jatkaa turnauksessa ennen kuin protesti on selvitetty.
 • 6.3: Rangaistukset
  • 6.3.1: Varoitus, ottelun häviäiminen, pelaajan tai joukkueen diskaus turnauksesta, pelikiellon asettaminen pelaajalle tai joukkueelle.
  • 6.3.2: Tuomarit voivat käyttää säädettyjä rangaistuksia haluamallaan tavalla.

 

7. Fair play

 • 7.1: Turnaus käyttää reilun pelaamisen eli fair play -sääntöjä. Haukkuminen, rasismi ja uskonnon pilkkaaminen on kiellettyä ja johtaa rangaistukseen. Vastustajan tahallinen provosointi on kielletty varoituksen uhalla.
 • 7.2: Osallistujien tulee puhutella tuomareita kohteliaasti ja kunnioittavasti.
 • 7.3: Jos osallistuja yrittää tahallaan sabotoida pelejä, toisia pelaajia tai turnauksen järjestäjiä, pelaaja diskataan.

 

8. Lähetykset

 • 8.1: Jos tapahtumalla on virallinen lähetys, joukkueiden ja pelaajien on odotettava, että lähetyksen tuotanto on valmis, ennen pelin aloittamista.
 • 8.2: Turnauksen järjestäjä voi päättää kenellä on oikeus tehdä lähetystä tapahtumasta.
 • 8.3: Online-turnauksissa lähetyksissä pitää olla vähintään 2 minuutin viive.
 • 8.4: Pelaajat eivät saa lähettää omaa peliään offline-turnauksissa.