Antidopingohjelman tarkoitus on taata pelaajille oikeus oikeudenmukaiseen sekä reiluun urheiluun. Liitto on yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin, kanssa luonut liiton Kilpailuohjesäännön liitteeksi ohjeistuksen koskien antidopingtoimintaa. Ohjelman ovat hyväksyneet liiton jäsenet liiton syyskokouksessa 20.10.2018.

Ohjelmassa esitellään dopingvalvontaa sekä kerrotaan pelaajien, pelaajaa tukevien tahojen, kilpailujen järjestäjien sekä liiton oikeuksia ja velvollisuuksista. Dopingvalvonta koskee vuodesta 2019 alkaen kaikkea liiton alaista toimintaa eli lisensoituja pelaajia. Liitto tulee järjestämään yhteistyössä SUEKin kanssa koulutuksia dopingvalvonnasta, joista ilmoitetaan tarkemmin alkuvuodesta 2019. Pelimanipulaatiota ja huijaamista koskien liitto jatkaa yhteistyötä SUEKin kanssa.

Antidopingohjelman yhteyshenkilönä liiton puolesta toimii liiton toiminnanjohtaja, jolle voi osoittaa mahdolliset kysymykset ohjelmaa koskien sähköpostiosoitteeseen miika.pulkkinen@seul.fi.

Antidopingohjelman voi lukea täältä: Antidopingohjelma

Maksuttoman Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen voi tehdä SUEK:n sivuilla osoitteessa: https://puhtaastiparas.fi/

Lisätietoja dopingvalvonnasta: https://www.suek.fi/