Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan on julkaistu!

Julkaistu ke 30. elokuuta 2023
Takaisin uutisarkistoon

Suomen elektronisen urheilun liitto toimii Non-toxic – syrjimätön pelikulttuurin valtakunnallisen hankkeen pääyhteistyökumppanina, jossa pelikulttuuria ja pelitoimintaa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi.

Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan opas on suunnattu kaikille nuorten ja digitaalisten pelien parissa toimiville aikuisille. Opas on ladattavissa maksutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, myös äänikirjoina. Opas sisältää erilaisia työkaluja ja menetelmiä yhdenvertaisemman pelitoiminnan toteuttamiseen.

Uusi opas tarjoaa työkaluja pelikasvatukseen vanhemmille ja ammattilaisille syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen ehkäisemiseen. Tukemalla jokaisen yhdenvertaista osallistumista luodaan yhdessä kaikille parempaa pelikulttuuria ja turvallisempia yhteisöjä. Työkalut ja menetelmät ovat hyödynnettävissä kasvatustyössä myös pelikulttuurin ulkopuolella.

Peliharrastuksesta on tullut osa lähes jokaisen suomalaisen arkea. Pelaamista harrastetaan usein sosiaalisesti ystävien tai tuntemattomien pelaajien kanssa verkossa. Pelien ympärille muodostuneessa pelikulttuurissa on kuitenkin tutkitusti haasteita yhdenvertaisuuden toteutumisessa esimerkiksi stereotypioiden, vihapuheen ja häirinnän muodossa. Pelaaminen saatetaan nähdä helposti mustavalkoisesti joko ”hyvänä” tai ”pahana” lapselle tai nuorelle, jos se ei ole itselle tuttu ympäristö. Haastavat ilmiöt eivät ole yksinomaan pelikulttuurin ongelmia, vaan ovat osa laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka liittyvät ihmisten tasa-arvoon ja itsensä ilmaisuun.

Helsingin kaupungin Nuorisopalvelujen Non-Toxic -hanke on tarttunut kysymyksiin kaikille turvallisemmasta pelitoiminnasta ja etsinyt rakennusaineita yhdenvertaisempaan kasvatustyöhön pelaamisen parissa. Monivuotisen työn tuloksena hanke julkaistiin tiistaina 29.8.2023 Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan-oppaan kaikille nuorten ja digitaalisten pelien parissa toimiville aikuisille. Opas on ladattavissa maksutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, myös äänikirjoina.

Hankkeen kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta oppaaseen on kerätty eri pelitoimijoiden käyttämiä, hyväksi todettuja työkaluja ja menetelmiä yhdenvertaisemman pelitoiminnan toteuttamiseen. Oppaan pääpaino on kasvattajuudessa, pelitoiminnan taustarakenteissa, turvallisemman tilan periaatteissa sekä viestinnän sisällöissä. Julkaisun tarjoamia työkaluja ovat esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma, eettinen ohjeisto, häirintäyhdyshenkilötoiminta sekä turvallisemman tilan periaatteiden rakentaminen. Tämän lisäksi se tarjoaa vinkkejä saavutettavampaan viestintään sekä esteettömän pelaamisen huomioimiseen.

Tukemalla yhdenvertaisuutta edistävien työkalujen käyttöä nuorille merkityksellisillä ja iloa tuottavilla peliareenoilla pyritään samanaikaisesti vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten syrjintään, häirintään sekä vihapuheeseen. Jos yhteisö ei ole aktiivisesti poistamassa esteitä pelitoimintaan osallistumiselle, se todennäköisesti huomaamattaan ylläpitää niitä. Jo yhdenvertaisuutta edistävien työkalujen ja toimintamallien näkyvä käyttäminen vaikuttaa positiivisesti nuorten hyvinvointiin.

Opas on osa Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanketta, jota rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki. Pääyhteistyökumppanina toimii Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry.

Muut uutiset