Verottaja käsittelee elektronisen urheilun urheiluna

Keskusverolautakunnan tekemän päätöksen mukaan elektroninen urheilu käsitellään kuten muutkin urheilulajit.

28.07.2017

Keskusverolautakunta on maaliskuussa tehnyt päätöksen, jonka mukaan tietokonepeliä pelaamalla päätoimisesti elantonsa ansaitsevan henkilön kohdalla voidaan soveltaa samoja verotuskäytäntöjä kuin urheilijoiden kohdalla. Keskusverolautakunta siis katsoo, että elektroninen urheilu voidaan rinnastaa urheiluun. Keskusverolautakunta totesi, että urheiluna voidaan pitää myös henkisiä taitolajeja, jotka eivät perustu ensisijaisesti fyysisenä pidettävään suoritukseen.

Päätös tehtiin hakijasta, joka kertoi pelaavansa yhdysvaltalaisseuran joukkueessa. Pelaaja sitoutui turnauksiin, harjoituksiin, markkinointitilaisuuksiin, haastatteluihin, kuvauksiin sekä sai kuukausipalkkaa ja muita bonuksia. Hakijan saamat palkintotulot ja kuukausittainen palkkio olivat keskusverolautakunnan mukaan tuloverolain 116 a §:n mukaista urheilutuloa. Kun muut laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, voidaan urheilutuloa siirtää urheilijarahastoon.

Tuloverolain 116 a § 2 momentin mukaista urheilutuloa ovat urheilukilpailuista saadut rahapalkinnot ja muista kilpailemisesta tai pelaamisesta saadut ja niihin rinnastettavat tulot sekä urheilemiseen liittyvistä mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saadut tulot, jos sopijaosapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä.

 

Lisätietoa: http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/verottaja-myonsi-tietokonepelaaminen-kay-urheilusta-6665364

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535#P116a