Vaalit

Ylimääräisessä liittokokouksessa talvella järjestetään hallitusvaalit, jossa jäsenjärjestöt nimittävät ja tukevat ehdokkuutta ja äänestävät hallituksen. Syyskokouksessa 21.10.2017 päätettiin liittohallituksen kooksi 7 hallituksen jäsentä ja 1 varajäsen. Tällä hetkellä erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä ja kolme hallituksen varajäsentä.

Tälle vaalisivulle listataan vaaleissa ehdolle asettuvia henkilöitä. Mikäli haluat ilmoittautua etukäteen ehdolle, lähetä kuvasi ja vastauksesi seuraaviin kysymyksiin osoitteeseen vaalit@nullseul.fi ja lisäämme sinut vaalisivulle!

  • Esittely – kuka olet
  • Ammattisi ja koulutustaustasi (vapaaehtoisia)
  • eSports-taustasi
  • Mitä asioita haluaisit ajaa hallituksessa
  • Mikä jäsenjärjestö tukee ehdolleasettumistasi (tärkeä!)

 

Topias "Kuhnu" Rantala

Jussi "Jeedeuz" Korpimäki

Otto "defcon" Takala

Aku Aarva

Sammy Immonen

Topias "Kuhnu" Rantala

Olen Topias ”Kuhnu” Rantala, kansainvälisen markkinoinnin opiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tällä hetkellä asun opiskelujeni vuoksi Kouvolassa, mutta synnyin ja kasvoin Lahdessa. Nyt viimeistelen harjoitteluani jääkiekon Liiga-seura Kouvolan KooKoolla.

Opintojeni lisäksi olen toiminut paikallisena ja valtakunnallisena vaikuttajana opiskelijakuntamme hallituksen varapuheenjohtajana sekä kampusvaliokuntamme puheenjohtajana. Opiskelijakunnassamme pääsin todella haastavaan ja mielekiintoiseen tilanteeseen mukaan, kun kaksi korkeakoulua (Kyamk ja Mamk) yhdistyivät yhdeksi isoksi konserniksi ja samalla opiskelijakuntamme fuusioituivat. Tämän luottamustoimen ansiosta olen saanut kokemusta erilaisista johtoryhmistä, kehitysfoorumeista ja strategian, vision, mission ja arvojen uudelleen luomisesta ja niiden jalkauttamisesta.

Olen myös pitkään työskennellyt erilaisissa tapahtumatuotantotehtävissä sekä projektipäällikön roolissa. Näistä esimerkkinä voin mainita uudenlaisen opiskelijakulttuurin luomisen Kymenlaaksoon lanien merkeissä ja tällä hetkellä työskentelenkin projekti- ja kilpailupäällikkönä Suomen ensimmäisissä Overwatchin opiskelijoiden SM-kilpailuissa. Toimin myös Overwatchin puolella team Nemesiksen managerina. Taustani eSportissa on hyvin vahvasti itse opittua sekä itse koettua.

Elektronisen urheilun kenttä on uudistunut valtavasti, ja liiton toteuttaman toiminnan painopisteiksi on muodostunut uusia merkittäviä alueita. Näitä alueita ovat entistä vahvemmin koulutus- ja kasvatuspuoli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö resursseja ja kehitystyötä tulisi keskittää entistä vahvemmin myös kansallisen liigatoiminnan ja eSM-kulttuurin kehittämiseksi. Näen nämä osa-alueet hyvin merkittävinä paloina osana tulevien vuosien lajikehitystä.

Toimintani tapahtumatuottamisen ja manageroinnin parissa on kehittänyt ja laajentanut näkemystäni niin ruohonjuuritason kuin huippu-urheilun kansallisesta kehittämisestä. Näkemykseni onkin muodostunut tahdoksi edistää näitä asioita entistä laajemmin. Koen, että olisin arvokas lisä kehittämään näitä osa-alueita ja toimimaan Suomen elektronisen urheilun liiton hallituksessa tulevan kaksivuotisen hallituskauden ajan.

Ehdolle asettautumistani tukee JS Hercules

Jussi "Jeedeuz" Korpimäki

Olen Jussi “Jeedeuz” Korpimäki, organisaattori, järjestökokemusta omaava IT-alan ammattilainen Suomen Vantaalta.


Teen päivätyötä tällä hetkellä projektipäällikkönä finanssialalla. Vapaa-ajalla luottamustoimiini kuuluu toiminta Vector-Suomen Verkkopeliyhdistys ry:n varapuheenjohtajana ja syksystä 2016 alkaen myös Vectoraman pääjärjestäjän roolissa. Olen aiemmin toiminut projektipäällikkönä valtakunnallisessa kansanterveys- ja vammaisjärjestössä, jossa olin toteuttamassa uuden strategian jalkauttamista ja julkisilla varoilla rahoitettuja projekteja. Opiskelin Haaga-Heliassa tietojenkäsittelyä ja valmistuin IT-tradenomiksi vuonna 2014.


Tavoitteellisen pelaamisen pariin päädyin 2000-luvun puolivälissä World of Warcraftin myötä. Aloimme tuolloin kilpailemaan oman realmimme herruudesta ja samalla tiellä ollaan edelleen. Juurikin oman kiltamme jäsenistön kautta päädyin järjestämään Ouluun Vectoramaa 2009 ja 2010, jolloin tutuiksi tulivat lähinnä pöytälevyt ja ruuvinvääntimet. Syvempään kosketukseen eSportsin kanssa pääsin hieman myöhemmin Vectoramaa järjestäessäni. Toimin vuosina 2015 ja 2016 stream-tuotannon puolella ja kesällä 2017 olinkin jo edennyt tapahtuman pääjärjestäjänän rooliin. Oma kokemukseni eSportsista perustuu siis pitkälti tapahtumajärjestämisen kautta tulleisiin kokemuksiin ja oivalluksiin, joista on herännyt suuri mielenkiinto päästä vaikuttamaan alaan sen kasvaessa ja kehittyessä.


Pystyn tuomaan SEUL:n hallitukseen omaa, aikaisemmassa työssäni hankittua järjestöosaamista, jonka avulla koen Liiton voivan kasvattaa rooliaan valtakunnallisena vaikuttajana ja fasilitaattorina. Liiton on tärkeää kasvattaa tekojensa ja linjaavien päätöstensä kautta omaa rooliaan Suomen eSport-kentässä. Liiton tulee jatkaa jo hyvin aloitettua työtään eSportsiin liittyvien koulutuspolkujen kehittämisessä, sekä sääntöjen ja käytäntöjen standardoinnissa. Näillä keinoin Suomella on hyvä mahdollisuus nousta kansainväliseksi vaikuttajaksi eSportsin saralla. Liiton tulisi fasilitoida enemmän harrastus- ja etenemismahdollisuuksia Suomen nuorille pelaajille ja sen on jatkossa panostettava entistä enemmän syrjäytymistä ja syrjintää ehkäisevään työhön. Yllä mainituilla toimilla voimme varmistaa, että kaikilla alan harrastajilla ja ammattilaisilla on hyvät ja tasa-arvoiset edellytykset toimia pelimaailmassa ja sen ulkopuolella.


Ehdolle asettumistani tukee Vector-Suomen Verkkopeliyhdistys ry.

Otto "defcon" Takala

Olen kolmannen vuosikymmenen loppusuoraa juurtava sekoitus urheilun ja e-urheilun maailmaa. Olen myös liiton miehenä tunnettu intohimoinen urheilija, vaikuttaja ja mahdollistaja, joka haluaa rakentaa kansallisen koulutuksen, nuorisotyön ja kasvatuksen sekä huippu-urheilun harjoittelun ja pitkäjänteisyyden kannalta kokonaisvaltaisempaa elektronisen urheilun kenttää. Liikunta- ja nuorisoalan ammattilaisena sekä koko ikäni yksilö- ja joukkueurheilun parissa vaikuttaneena urheilijana, ohjaajana ja valmentajana olen syvällä liikunta- ja urheilumaailman kehityksen kentässä. Pidän pelaamista ja lajin seuraamista edelleen merkittävänä lisänä arkiseen hyvinvointiini, tunnen lajin harrastajat ja seuraan aktiivisesti pelimaailman tapahtumia.

Viimeisen vuoden Suomen elektronisen urheilun liiton hallituksessa olen vastannut liiton maajoukkuetoiminnan koordinoinnista, valmennuksen kehittämisestä, koulutuspolkujen jalostamisesta sekä elektronisen urheilun yhteiskunnallisen vaikuttamistyön suunnittelusta.

Elektroninen urheilu on mennyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi eteenpäin usealla eri sektorilla, uusia toimijoita on tullut sisään ovista ja ikkunoista ja yleinen tietoisuus ilmiöstä on lisääntynyt. Tästä huolimatta näen, että kansallinen elektroninen urheilu on vielä potkuhousuissa. Liigatoiminta täytyy saada kuntoon, koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia tulee laajentaa ja kehittää entisestään, nuorisotyötä on jalostettava entistä syvemmälle, urheilijoiden kehitystä tulee tukea ja harjoittelua optimoida, valmennustoimintaa kehittää, jäsenjärjestöjen toimintaa tukea ja yritysyhteistyötä lisätä. Paljon hienoja asioita on vielä odottamassa aikaansa ja sitä aikaa kohti aion itse jatkaa päämäärätietoista työtäni liittohallituksessa, mikäli minut valitaan uudelle kaksi vuotiselle toimikaudelle Suomen elektronisen urheilun liiton hallitukseen.

Ehdolle asettumista tukee Yrkesinstitutet Prakticum.

 

Viimeaikaiset luottamustehtäväni:

Suomen Elektronisen Urheilun Liitto SEUL ry

– Hallituksen varapuheenjohtaja 2017-

– Hallituksen jäsen 2016-2017

Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL ry

– Hallituksen varapuheenjohtaja 2017-

Haaga-Helian AMK

– Opiskelijakattojärjestö HELGA:n edustajiston jäsen 2015-2016

– Paikallisen opiskelijayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 2014-2017

Joutsan kunnanvaltuusto (1. kausi ja 2. kausi)

– Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja 2017-

– Nuoriso- ja vapaa-aikajaoston puheenjohtaja 2013-2017

– Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja 2013-2017

Aku Aarva

 

Olen Aku Aarva, 31-vuotias järjestö- ja hallitusammattilainen ja höntsätason elektroninen urheilija Helsingistä. Haen SEUL ry:n hallitukseen tulevalle kaudelle Kajaanin ammattikorkeakoulun tukemana ja esittämänä, koska olen vilpittömän kiinnostunut SEUL ry:n toiminnasta ja elektroisen urheilun kaupallisesta ja koulutukseen liittyvästä potentiaalista.

Työskentelen tällä hetkellä Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtajana ja vastaan tehtävässäni järjestön taloudesta ja hallinnosta, strategian toteuttamisesta sekä operatiivisen työn johtamisesta. Tehtävässäni minulla on ollut mahdollisuus seurata muun muassa Euroopan unionin kantoja elektronisen urheilun kehitykseen eurooppalaisena toimialana. Aiemmin toimin vuosia korkeakoulukentällä, muun muassa Haaga-Helian opiskelijakunnan toiminnanjohtajana ja sivutoimisesti pariinkin otteeseen yrittäjänä ja luennoitsijana. Valmistuin vuonna 2012 kansainvälisen liiketoiminnan tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja tänä syksynä tavoitteena on (vihdoin) viimeistellä gradu ja valmistua korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriksi Tampereen yliopistosta.

Miksi minut pitäisi valita?

Koen työkokemukseni ja koulutustaustani tuovan merkittävää lisäarvoa SEUL ry:n hallituksen toimintaan. Olen toiminut lukuisten järjestöjen ja osakeyhtiöiden hallituksissa lähes vuosikymmenen ajan, minulla on laajat verkostot esimerkiksi eri ministeriöihin ja Euroopan unioniin sekä kokemusta muun muasas hankerahoituksen hakemisesta eri rahoittajien kautta. Tuon hyvin mielelläni kaiken osaamiseni SEUL ry:n käyttöön – elektroninen urheilu on minulle sydäntä lähellä ja alan potentiaali on valtava koko Suomelle.

Oma taustani elektronisen urheilun parista on, kuten aiemmin mainitsin, höntsätasolla. Olen pelannut muun muassa kaikkia Counter Strikeja ja nykyisin aikaa palaa Overwatchin, DOTAn ja PUBG:n parissa. Olemme jo vuoden pohtineet muutaman ystäväni kanssa, että harrastesarja voisi tuoda massat SEUL ry:n toiminnan ympärille ja kaltaiseni kolmekymppiset voisivat helpostikin muodostaa erilaisia höntsäjengejä, joista olisi myös SEUL ry:n jäsenjärjestöiksi. Myös erilaiset korkeakoululiigat ovat ehdottomasti harkinnan arvoisia ja ymmärtääkseni osin jo suunnitteluasteellakin.

Hallitustyössä olen erityisen kiinnostunut SEUL ry:n strategisesta kehittämisestä liittokokouksen linjausten mukaisesti. Yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen kanssa voi tuoda nykyistä merkittävästi enemmän molemminpuolista hyötyä, erilaiset kansalliset ja kansainväliset hankkeet voivat vahvistaa SEUL ry:n operatiivista ja taloudellista selkärankaa nopeallakin aikavälillä ja elektronisen urheilun kaupallinen potentiaali esimerkiksi koulutukseen yhdistettynä on valtava – näihin minä keskittyisin hallituksessa. Toimin useiden järjestöjen hallituksessa ja työni on kiireistä eli aikani on rajallista, mutta sitoutumiseni taso on toedlla kova. Teen sen minkä lupaan enkä kavahda myöskään nakkeja, joita pienehkön järjestön hallitukselle välillä napsahtaa. Yhdessähän näitä töitä tehdään.

Kiitos koko liittokokouksen väelle siitä, että harkitsette ehdokkuuttani. Toivottavasti pääsemme yhdessä kehittämään SEUL ry:tä ja suomalaista elektronisen urheilun kenttää tulevina vuosina.

Ehdokkuuttani tukee jo aiemmin mainittu Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä toivottavasti hyvin moni teistä muistakin.

Helsingissä 20.10.2017
Aku Aarva

Ansioluettelo
Esitys hallitukseen

Sammy Immonen

Immosen Sammy, 25-vuotias vaikuttaja Itä-Helsingistä.

Tällä hetkellä toimin markkinoijana Trainers’ Housella, sekä teen 2D markkinointi- ja peligrafiikoita freelancena. Tapahtumissa minut löytää aika usein Crew- tai Admin-lätkä kaulassa ja harvemmin osaan sanoa ei jos minua pyydetään avuksi tapahtuman järjestämiseen.

Olen yksi Gateway Ry:n perustajajäsenistä, jonka tarkoituksena oli aikaansaada pelitapahtumia ympäri Varsinais-Suomea ja kerkesimme pari tapahtumaa järjestämään (Game Continues, Gateway -Session 1.0),
ennenkuin osaavammat kädet Grail Groupilta onneksi ottivat Turun pelitapahtuma kehityksen haltuun. Minulla oli myös sormeni sopassa Turku Game Academyn perustamisessa konsultoivassa roolissa, Tanja Kuokkasen tehdessä kaikki raskaampi nostaminen ja tästä hänelle kuuluukin kaikki kunnia.

Tavalla tai toisella, olen aktiivisesti pyrkinyt ajamaan elektronisen urheilun asemaa välittömässä ympäristössäni, mutta koen, että minulla on paljon enemmän annettavaa Suomen elektronisen urheilulle valtakunnallisella tasolla ja voisinkin edesajaa paljon hallituksessa markkinoinnin ja puheenlahjojeni ansiosta. Uskon, että vahvalla kampanjoinnilla Suomen elektronisen urheilun puolesta, voisimme
kiihdyttää nykyistä kehitystä ja saada konkreettisia jo lähitulevaisuudessa näkyviä tuloksia.

Yksi tärkeimpiä asioita jota haluaisin ajaa SEUL ry:n hallituksessa nykyisten linjausten ja tulevien päätösten lisäksi, on nuorisotoiminnallisen kilpailupelaamisen nykyisen aseman tukeminen ja toiminnan kasvattaminen ympäri suomea. Käytännössä tämä onnistuisi osoittamalla kaupungeille ja tukeville organisaatioille jo kuinka hyviä prototyyppejä Turku Game Academy ja Good Game Squad ovat olleet alueidensa nuorille, meiltä löytyy jo dataa ja faktatietoa millä edesajaa toimintaa nykyisestä eteenpäin ja aloittaa muuallakin Suomessa.
Nuorisoon ja tuleviin tekijöihin panostaminen nostaa elektronisen urheilun kulttuuria ja pelaajien tasoa, tällä voidaan panostaa Suomen elektronisen urheilun tulevaisuuteen. Kun saadaan luotua paikallisia tekijöitä ympäri Suomea, saadaan nostettua myös muiden nuorten organisaatioiden ja pelaajien asemaa, kun kaupungeista ympäri Suomea alkaa löytymään enemmän tunnistettavia joukkueita, saadaan ajettua helpommaksi pelaajien perustaa uusia tunnistettavia joukkueita, kun saadaan lisää tunnistettavia joukkueita, saadaan lisää kilpailua ja täten voitaisiin edesauttaa joukkueiden, pelaajien, tapahtumien ja toimijoiden asemaa Suomessa.

Urbanlan ry tukee hakemustani.