Syyskokouksessa järjestetään hallitusvaalit, jossa jäsenjärjestöt nimittävät ja tukevat ehdokkuutta ja äänestävät hallituksenKokouksessa päätetään liittohallituksen koko, joka sääntöjen mukaisesti on puheenjohtajan lisäksi 7-9 varsinaista jäsentä ja 1-3 varajäsentä. Kun hallituksen koko on päätetty, jäsenet äänestävät ehdokkaista.

Tänä syksynä hallitukseen valitaan vähintään kolme varsinaista jäsentä kahden vuoden kaudelle, yksi varsinainen jäsen yhden vuoden kaudelle ja yksi varajäsen yhden vuoden kaudelle. Syyskokouksessa liiton jäsenjärjestöt nimittävät ja tukevat ehdokkuutta ja äänestävät hallituksen.

Tälle vaalisivulle listataan vaaleissa ehdolle asettuvia henkilöitä. Mikäli haluat ilmoittautua etukäteen ehdolle, lähetä kuvasi ja vastauksesi seuraaviin kysymyksiin osoitteeseen vaalit@seul.fi ja lisäämme sinut vaalisivulle!

  • Esittely – kuka olet
  • Ammattisi ja koulutustaustasi (vapaaehtoisia)
  • Elektronisen urheilun taustasi
  • Mitä asioita haluaisit ajaa hallituksessa
  • Mikä jäsenjärjestö tukee ehdolleasettumistasi (tärkeä!)