Finska e-sportförbundet SEUL ry fungerar som centralorganisation för finsk e-sport och har som uppgift att utveckla och främja elektronisk sport och förbundsmedlemmarnas verksamhet. SEUL grundades i december 2010 för att fylla behovet som uppstått på grund av e-sportens tillväxt och popularitet. Förbundet strävar efter att öka kännedomen om e-tävlingssport och uppskattningen av spelande som hobby.

SEUL:s verksamhet består av utveckling av e-sport, intressebevakning och kommunikation. E-sporten utvecklas av arbetsgrupper som drivs av frivilliga personer som brinner för e-sport. Förbundsstyrelsen och förbundets anställda ansvarar för den dagliga verksamheten.

Förbundet samarbetar med många riksomfattande organisationer som till exempel VERKE, EHYT och KAVI. Tillsammans försöker dessa framkalla en positiv bild av spelande. Internationellt är förbundet medlem i det internationella grenförbundet International eSports Federation (IeSF) och är dess officiella representant i Finland. SEUL  hör till de föreningar som gör ungdomsarbete och får årsbidrag av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktinformation

Ordförande Otto Takala
e-mail: otto.takala@seul.fi
Kontakta på finska eller på engelska, tack.