Järjestäjäoppaat

Suomen elektronisen urheilun liiton yksi tehtävistä on auttaa uusia järjestäjätahoja löytämään hyväksi todettuja toimintatapoja sekä luomaan yhtenäisyyttä järjestettyihin tapahtumiin ja kilpailuihin. Tätä tarkoitusta varten liitto tuottaa oppaita eri käyttötarkoituksiin ja on mukana järjestämässä oppaisiin pohjautuvia koulutuksia.

Tapahtumajärjestäjän käsikirja

Tapahtumajärjestäjän käsikirja on vuonna 2013 painettu opas LAN-tapahtuman järjestämiseen, jonka yhtenä tehtävistä on luoda raameja verkkopelitapahtumien järjestämiseen. Tapahtumajärjestäjän käsikirjassa käydään läpi yleisimpiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon tapahtumaa suunniteltaessa sekä toteuttaessa.

SEUL ry on ollut myös mukana tuottamassa opetusmateriaalia tapahtumajärjestäjän käsikirjan yhteydessä toisen asteen oppilaitoksille tarkoitetuissa tapahtumajärjestämisen kursseissa. Tapahtumajärjestämisen kursseja ovat järjestäneet The Group ry Helsingissä sekä VECTOR – Suomen verkkopeliyhdistys ry Oulussa.

tapahtumajarjestajanopas
Tapahtumajärjestäjän käsikirjan voit ladata tästä.

Kilpailujärjestäjän käsikirja

Kilpailujärjestäjän käsikirjan idea syntyi tarpeesta kouluttaa lisää ammattitaitoisia toimihenkilöitä suomalaisten tapahtumien turnaushenkilökunnaksi. Käsikirja tulee tarpeeseen, sillä turnausjärjestämisen taito on pitkälti hiljaista tietoa, eikä koulutusmateriaalia ole olemassa. Käsikirjassa on tarkoitus käydä läpi perinpohjaisesti kilpailutapahtuman järjestämisen perusteet ottaen huomioon erilaisten tapahtumien sekä pelien luonteet.

Kilpailujärjestäjän käsikirjan tuottaminen on tällä hetkellä jäissä ja projektia pyritään jatkamaan vuosien 2015-2016 aikana. Mikäli olet kokenut turnausjärjestäjä ja sinua kiinnostaisi olla mukana kirjoittamassa opasta, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomaakkeella.