Suomen elektronisen urheilun liiton yksi tehtävistä on auttaa uusia järjestäjätahoja löytämään hyväksi todettuja toimintatapoja sekä luomaan yhtenäisyyttä järjestettyihin tapahtumiin ja kilpailuihin. Tätä tarkoitusta varten liitto tuottaa oppaita eri käyttötarkoituksiin ja on mukana järjestämässä oppaisiin pohjautuvia koulutuksia.

Tapahtumajärjestäjän käsikirja

Tapahtumajärjestäjän käsikirja on vuonna 2013 painettu opas LAN-tapahtuman järjestämiseen, jonka yhtenä tehtävistä on luoda raameja verkkopelitapahtumien järjestämiseen. Tapahtumajärjestäjän käsikirjassa käydään läpi yleisimpiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon tapahtumaa suunniteltaessa sekä toteuttaessa.

SEUL ry on ollut myös mukana tuottamassa opetusmateriaalia tapahtumajärjestäjän käsikirjan yhteydessä toisen asteen oppilaitoksille tarkoitetuissa tapahtumajärjestämisen kursseissa.

tapahtumajarjestajanopas
Tapahtumajärjestäjän käsikirjan voit ladata tästä.